Mục lục
×

Ngày Phát hành:

12/04/2016

Phiên bản:

HĐH bản dựng 10240.16769

Bản cập nhật này bao gồm những cải tiến về chất lượng và các bản sửa lỗi bảo mật. Sẽ không có tính năng hệ điều hành mới nào được giới thiệu trong bản cập nhật này. Các thay đổi quan trọng gồm có:

  • Cải thiện độ tin cậy cho Windows Explorer, Bluetooth, dịch vụ triển khai ứng dụng, Microsoft Installer (MSI), Cortana và khởi động lại HĐH.

  • Cải thiện thông báo trong menu Bắt đầu khi cần cài đặt các bản cập nhật.

  • Cải thiện độ tin cậy khi khởi chạy ứng dụng.

  • Khắc phục sự cố với thời gian tiết kiệm ánh sáng ban ngày được điều chỉnh.

  • Cải thiện hỗ trợ cho các ứng dụng hoạt động với các trình quét mã vạch.

  • Khắc phục sự cố với phát lại video trong Microsoft Edge và Internet Explorer 11.

  • Khắc phục sự cố về đặt lại mật khẩu trên miền.

  • Khắc phục các sự cố khác xảy ra với Internet Explorer 11, múi giờ trong ứng dụng Lịch, Microsoft ODBC Driver cho Oracle và .NET Framework.

  • Tăng cường bảo mật cho CSRSS để giải quyết vấn đề cấp phép truy cập tính năng bảo mật.

  • Khắc phục các sự cố bảo mật khác xảy ra với Microsoft Edge, HTTP.sys, cấu phần Microsoft Graphics, đăng nhập thứ cấp, Internet Explorer 11, Microsoft XML Core Service, Giao thức từ xa của Trình quản lý tài khoản bảo mật, .NET Framework và Windows Hyper V.

Để biết thêm thông tin về các bản sửa lỗi bảo mật trong bản cập nhật này và danh sách đầy đủ các tệp bị ảnh hưởng, hãy xem KB314761.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×