Chủ đề liên quan
×
Sign in with Microsoft
Sign in or create an account.

Ngày Phát hành:

12/09/2017

Phiên bản:

Bản tổng hợp Hàng tháng

Các bản sửa lỗi và cải tiến

Bản cập nhật bảo mật này bao gồm các bản sửa lỗi và cải tiến nằm trong bản cập nhật KB4034670 (phát hành ngày 15 tháng 8 năm 2017) đồng thời cũng khắc phục các sự cố sau:

  • Khắc phục sự cố trong đó ứng dụng đã bật các tùy chọn đuổi theo giới thiệu LDAP sử dụng kết nối cổng động TCP không đóng cho đến khi ứng dụng đóng hoặc HĐH gọi khởi động lại. Khi có đủ thời gian và dung lượng, những ứng dụng này có thể sử dụng hết tất cả các cổng động TCP. Nếu điều đó xảy ra, giao tiếp mạng sẽ không thành công đối với bất kỳ giao thức hoặc hoạt động nào sử dụng cổng động. Sự cố này đã được giới thiệu trong bản cập nhật tích lũy tháng 7 và tháng 8 năm 2017, bắt đầu với KB4025337 và KB4025341.

  • Bản cập nhật cho thanh điều hướng với hộp tìm kiếm của Internet Explorer 11.

  • Khắc phục sự cố trong Internet Explorer, trong đó tính năng hoàn tác không hoạt động nếu chuyển đổi ký tự bị hủy bỏ bằng cách sử dụng IME.

  • Khắc phục sự cố trong Internet Explorer, trong đó đồ họa kết xuất không chính xác.

  • Khắc phục sự cố trong Internet Explorer, trong đó phím Delete hoạt động không đúng cách.

  • Khắc phục sự cố trong đó các thành phần Giao diện Người dùng, bao gồm cả thanh menu, bị thiếu trong Windows và ứng dụng Java chạy trên máy tính có nhiều màn hình.

  • Khắc phục sự cố trong đó ứng dụng WordPad đôi khi có thể bị sự cố khi khởi chạy. Đây là một sự cố đã biết và được báo cáo lần đầu trong KB4025337.

  • Bản phát hành lại MS16-087- Bản cập nhật bảo mật dành cho các cấu phần của bộ đệm in Windows.

  • Các bản cập nhật bảo mật cho Cấu phần Microsoft Graphics, trình điều khiển chế độ nhân Windows, Windows shell, Windows Hyper-V, nhân Windows, Windows Virtualization và Internet Explorer.

Để biết thêm thông tin về các lỗ hổng bảo mật đã giải quyết, vui lòng tham khảo Hướng dẫn Cập nhật Bảo mật.

Sự cố đã biết trong bản cập nhật này

 Microsoft hiện chưa ghi nhận bất kỳ sự cố nào với bản cập nhật này.

Cách tải bản cập nhật này

Bản cập nhật này sẽ được tải xuống và cài đặt tự động từ Windows Update. Để tải gói độc lập cho bản cập nhật này, hãy truy cập trang web Danh mục Microsoft Update.

Thông tin tệp

Để biết danh sách các tệp được cung cấp trong bản cập nhật này, hãy tải xuống thông tin tệp cho bản cập nhật 4038777.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×