Mục lục
×

Ngày Phát hành:

13/02/2018

Phiên bản:

Bản tổng hợp Hàng tháng

Các bản sửa lỗi và cải tiến

Bản cập nhật bảo mật này bao gồm các bản sửa lỗi và cải tiến nằm trong bản cập nhật KB4057401 (phát hành ngày 17 tháng 1 năm 2018) đồng thời cũng khắc phục các sự cố sau:

  • Khắc phục sự cố liên quan đến tập lệnh khiến Internet Explorer ngừng hoạt động trong một số trường hợp.

  • Khắc phục sự cố chỉnh sửa các trường nhập trong một số ứng dụng trong Internet Explorer.

  • Khắc phục sự cố khởi chạy trang mới trong Internet Explorer.

  • Khắc phục sự cố trong đó sau khi cài đặt KB4056895 hoặc KB4056898 trên máy chủ SMB, có thể không truy nhập được vào tệp trong các điểm nút thư mục hoặc điểm gắn ổ đĩa được lưu trữ trên máy chủ. Lỗi là "ERROR_INVALID_REPARSE_DATA". Ví dụ: có thể nhận thấy dấu hiệu sau đây:

    Có thể không chỉnh sửa được một số chính sách nhóm bằng cách sử dụng GPMC hoặc AGPM 4.0 do lỗi "Dữ liệu có trong bộ đệm điểm phân tích lại không hợp lệ. (Ngoại lệ từ HRESULT: 0x80071128)".

  • Khắc phục sự cố trong đó khi SharePoint viết vào chia sẻ filestream SQL Server với SMB3 mã hóa đang bật, lệnh viết có thể không được thực hiện hoặc thực hiện rất chậm.

  • Các bản cập nhật bảo mật cho Internet Explorer, Nhân Windows, trình điều khiển Common Log File System, hệ thống tệp và lưu trữ Windows, cấu phần Microsoft Windows Search và Windows SMB Server.

Để biết thêm thông tin về các lỗ hổng bảo mật đã giải quyết, hãy xem Hướng dẫn Cập nhật Bảo mật.

Sự cố đã biết trong bản cập nhật này

Dấu hiệu

Giải pháp

Do có sự cố ảnh hưởng đến một số phiên bản phần mềm chống vi rút, bản sửa lỗi này chỉ áp dụng cho các máy tính có ISV chống vi rút đã cập nhật ALLOW REGKEY.

Sự cố này được khắc phục trong KB4093114. Bạn không còn cần ALLOW REGKEY sau để phát hiện và được cung cấp bản cập nhật này: 

HKEY_LOCAL_MACHINE"Khóa phụ="SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\QualityCompat\cadca5fe-87d3-4b96-b7fb-a231484277cc

Cách tải bản cập nhật này

Bản cập nhật này sẽ tự động được tải xuống và cài đặt từ Windows Update. Để tải gói độc lập cho bản cập nhật này, hãy truy cập trang web Danh mục Microsoft Update.

Thông tin tệp

Để biết danh sách các tệp được cung cấp trong bản cập nhật này, hãy tải xuống thông tin tệp cho bản cập nhật 4074594.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×