Chủ đề liên quan
×
We couldn’t sign you in
Select the account you want to use.

Ngày Phát hành:

17/01/2018

Phiên bản:

Xem trước Bản tổng hợp Hàng tháng

Các bản sửa lỗi và cải tiến

Bản cập nhật không liên quan đến bảo mật này bao gồm các bản sửa lỗi và cải tiến nằm trong KB4056895 (đã phát hành ngày 8 tháng 1 năm 2018) và cũng bao gồm các cải tiến chất lượng mới này dưới dạng bản xem trước của bản cập nhật Tổng hợp Hàng tháng tiếp theo:

 • Khắc phục sự cố trong đó mỗi đăng nhập thẻ thông minh vào Máy chủ Đầu cuối Windows/Máy chủ Máy tính Từ xa đều có thể dẫn đến rò bộ xử lý trong dịch vụ certprop. Rò bộ mã thông báo dẫn đến rò phiên trên các máy tính đã cài đặt MS16-111/KB3175024 và các bản sửa lỗi thay thế.

 • Khắc phục sự cố trong đó các máy chủ chạy AppLocker ngừng hoạt động.

 • Khắc phục sự cố trong đó hệ thống bất ngờ khởi động lại do mã ngoại lệ 0xc0000005 (Vi phạm Truy nhập) trong LSASS.exe, mô-đun sự cố là cryptnet.dll.

 • Khắc phục sự cố trong đó, nếu ngày gia hạn Giao thức Trạng thái Chứng chỉ Trực tuyến (OCSP) đến sau ngày hết hạn chứng chỉ, phản hồi ghim OCSP sẽ được sử dụng cho đến ngày gia hạn ngay cả khi chứng chỉ đã hết hạn.

 • Khắc phục nhiều dấu hiệu xảy ra trong khi chuyển đổi nguồn bao gồm lỗi ngừng 0x9F (0000009F) khi thiết bị cố gắng vào chế độ ngủ hoặc khởi động lại. Cũng có thể không sử dụng được thiết bị USB PnP sau khi đánh thức từ chế độ ngủ.

 • Khắc phục sự cố danh sách Thiết bị Thuộc tính Bộ khởi đầu iSCSI không hiển thị một số mục tiêu nhất định.

 • Khắc phục sự cố trong đó ID Sự kiện 1511 xuất hiện khi bạn bắt đầu một nhiệm vụ được tạo trong Bộ lập lịch Nhiệm vụ.

 • Khắc phục sự cố trong đó tình huống tương tranh trong quản lý bộ nhớ có thể dẫn đến Lỗi 0x50 hoặc 0x149 khi cắt tệp rải rác.

 • Khắc phục sự cố trong đó AD FS xử lý không chính xác thông số wct trong yêu cầu ws-federation theo thời gian cục bộ thay vì giá trị UTC. Điều này ảnh hưởng đến những khách hàng liên kết AD FS với các nhà cung cấp danh tính bên thứ ba khác. Xác thực không thành công vì các giá trị wct không chính xác ngụ ý yêu cầu xấu hoặc cũ.

 • Khắc phục sự cố trong đó việc cố gắng xem các phiên bản trước của tệp trong quá trình chia sẻ tệp không thành công. Điều này xảy ra sau khi đĩa lưu trữ chia sẻ tệp đang ở chế độ ngoại tuyến trực tuyến trở lại.

 • Khắc phục các sự cố sau với dịch vụ WinRM:

  • Sự cố kết chuỗi có thể khiến dịch vụ WinRM gặp sự cố khi tải. Đây là giải pháp phía máy khách, vì vậy bạn phải áp dụng giải pháp này cho (các) máy tính bị ảnh hưởng và các máy tính liên lạc với dịch vụ WinRM.

  • Sự cố về hiệu suất hệ thống có thể khiến đăng nhập ngừng phản hồi với thông báo "Vui lòng đợi Cấu hình Máy tính Từ xa". Điều này gây ra bởi sự đình trệ trong dịch vụ WinRM.

 • Khắc phục sự cố lúc đầu đã được nêu trong KB4056895 trong đó gọi CoInitializeSecurity bằng thông số xác thực được đặt thành RPC_C_AUTHN_LEVEL_NONE dẫn đến lỗi STATUS_BAD_IMPERSONATION_LEVEL.

Để biết thêm thông tin về các lỗ hổng bảo mật đã giải quyết, hãy xem Hướng dẫn Cập nhật Bảo mật.

Sự cố đã biết trong bản cập nhật này

Dấu hiệu

Giải pháp

Do có sự cố ảnh hưởng đến một số phiên bản phần mềm chống vi rút, bản sửa lỗi này chỉ áp dụng cho các máy tính có ISV chống vi rút đã cập nhật ALLOW REGKEY.

Sự cố này được khắc phục trong KB4093121. Bạn không còn cần ALLOW REGKEY sau để phát hiện và được cung cấp bản cập nhật này: 

HKEY_LOCAL_MACHINE"Khóa phụ="SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\QualityCompat\cadca5fe-87d3-4b96-b7fb-a231484277cc

Sau khi cài đặt bản cập nhật này, một số hệ thống chạy cả bộ điều khiển ngắt PIC và APIC có thể gặp lỗi hệ thống.

Sự cố này được khắc phục trong KB4077561

Có thể không chỉnh sửa được một số chính sách nhóm bằng cách sử dụng GPMC hoặc AGPM 4.0 do lỗi "Dữ liệu có trong bộ đệm điểm phân tích lại không hợp lệ. (Ngoại lệ từ HRESULT: 0x80071128)" sau khi cài đặt bản cập nhật này trên bộ điều khiển miền.

Sự cố này được khắc phục trong KB4074594.

 

Cách tải bản cập nhật này

Bản cập nhật này được cung cấp dưới dạng bản cập nhật Tùy chọn trên Windows Update. Để biết thêm thông tin về cách chạy Windows Update, hãy xem Cách tải bản cập nhật thông qua Windows Update. Để tải gói độc lập cho bản cập nhật này, hãy truy cập trang web Danh mục Microsoft Update.

Thông tin tệp

Để biết danh sách các tệp được cung cấp trong bản cập nhật này, hãy tải xuống thông tin tệp cho bản cập nhật 4057401.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×