Mục lục
×

Ngày Phát hành:

13/02/2018

Phiên bản:

Bản tổng hợp Hàng tháng

Các bản sửa lỗi và cải tiến

Bản cập nhật bảo mật này bao gồm các bản sửa lỗi và cải tiến nằm trong bản cập nhật KB4057400 (phát hành ngày 19 tháng 1 năm 2018) đồng thời cũng khắc phục các sự cố sau:

  • Khắc phục sự cố chỉnh sửa các trường nhập trong một số ứng dụng trong Internet Explorer.

  • Khắc phục sự cố liên quan đến tập lệnh khiến Internet Explorer ngừng hoạt động trong một số trường hợp.

  • Khắc phục sự cố khởi chạy trang mới trong Internet Explorer.

  • Các bản cập nhật bảo mật cho Internet Explorer, Windows Graphics, Nhân Windows, trình điều khiển Common Log File System, cấu phần Microsoft Windows Search cũng như hệ thống tệp và lưu trữ Windows.

Để biết thêm thông tin về các lỗ hổng bảo mật đã giải quyết, hãy xem Hướng dẫn Cập nhật Bảo mật.

Lưu ý

Quan trọng Hãy áp dụng KB4100480 ngay lập tức sau khi áp dụng cập nhật này. KB4100480 giải quyết sự gia tăng lỗ hổng đặc quyền trong Nhân Windows dành cho phiên bản Windows 64 Bit (x64). Lỗ hổng này được ghi chi tiết trong CVE-2018-1038.

Sự cố đã biết trong bản cập nhật này

Dấu hiệu

Giải pháp

Do có sự cố ảnh hưởng đến một số phiên bản phần mềm chống vi rút, bản sửa lỗi này chỉ áp dụng cho các máy tính có ISV chống vi rút đã cập nhật ALLOW REGKEY.

Sự cố này được khắc phục trong KB4093118. Bạn không còn cần ALLOW REGKEY sau để phát hiện và được cung cấp bản cập nhật này: 

HKEY_LOCAL_MACHINE"Khóa phụ="SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\QualityCompat\cadca5fe-87d3-4b96-b7fb-a231484277cc

Quy trình LSM.EXE và các ứng dụng gọi SCardEstablishContext hoặc SCardReleaseContext có thể gặp lỗi rò bộ xử lý. Khi số lượng bộ xử lý bị rò đạt đến một ngưỡng nhất định, các thao tác dựa trên thẻ thông minh không thực hiện được với lỗi "SCARD_E_NO_SERVICE". Xác nhận tình huống phù hợp bằng cách xem lại số lượng bộ xử lý cho LSM.EXE và quy trình gọi trong tab quy trình của Trình quản lý Tác vụ hoặc một ứng dụng tương đương.

Sự cố này được khắc phục trong KB4091290.

Sau khi cài đặt KB4056897 hoặc bất kỳ bản cập nhật hàng tháng nào khác gần đây, máy chủ SMB có thể gặp lỗi rò bộ nhớ trong một số trường hợp. Điều này xảy ra khi đường dẫn được yêu cầu đi qua một liên kết tượng trưng, điểm gắn hoặc điểm nút thư mục và khóa đăng ký được đặt thành 1:  

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\LanManServer\Parameters\EnableEcp

Sự cố này được khắc phục trong KB4103718.

 

Cách tải bản cập nhật này

Bản cập nhật này sẽ tự động được tải xuống và cài đặt từ Windows Update. Để tải gói độc lập cho bản cập nhật này, hãy truy cập trang web Danh mục Microsoft Update.

Thông tin tệp

Để biết danh sách các tệp được cung cấp trong bản cập nhật này, hãy tải xuống thông tin tệp cho bản cập nhật 4074598.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×