Ngày 13 tháng 3 năm 2018—KB4088779 (HĐH Bản dựng 10586.1478)

Ngày Phát hành:

Phiên bản:

13/03/2018

HĐH Bản dựng 10586.1478

Chỉ có thể áp dụng bản cập nhật này cho phiên bản Windows 10 Enterprise và Windows 10 Education.

Lời nhắc: Việc cung cấp dịch vụ bổ sung cho Windows 10, phiên bản 1511 sẽ kết thúc vào ngày 10 tháng 4 năm 2018 và không vượt quá ngày này. Để tiếp tục nhận bản cập nhật chất lượng và bảo mật, Microsoft khuyên bạn nên cập nhật lên phiên bản Windows 10 mới nhất.

Các bản sửa lỗi và cải tiến

Bản cập nhật này bao gồm những cải tiến về chất lượng. Chúng tôi sẽ không giới thiệu tính năng hệ điều hành mới nào trong bản cập nhật này. Các thay đổi quan trọng bao gồm:

  • Khắc phục sự cố trong đó Internet Explorer ngừng hoạt động khi sử dụng công cụ cho nhà phát triển dựa trên F12.

  • Nhờ sự hợp tác gần đây với các đối tác chống vi rút (AV), phần mềm AV hiện đã đạt mức độ tương thích sâu rộng bền vững với các bản cập nhật Windows. Sau khi phân tích dữ liệu có sẵn, chúng tôi đang xúc tiến việc kiểm tra tính tương thích của AV đối với các bản cập nhật bảo mật Windows trong tháng 3 năm 2018 cho các thiết bị chạy Windows 10 được hỗ trợ thông qua Windows Update. Chúng tôi sẽ tiếp tục hoàn thiện tính tương thích của phần mềm AV. Thiết bị có vấn đề đã biết về tính tương thích của trình điều khiển AV sẽ không được nhận bản cập nhật. Chúng tôi khuyên khách hàng kiểm tra tính tương thích của phần mềm AV đã cài đặt với nhà cung cấp AV của mình.

  • Các bản cập nhật bảo mật cho Internet Explorer, Microsoft Edge, Microsoft Scripting Engine, cấu phần Microsoft Graphics, Nhân Windows, Windows Shell, Windows MSXML, Device Guard, Windows Installer và Windows Hyper-V.

Nếu bạn đã cài đặt bản cập nhật cũ, thì chỉ có thể tải các bản sửa lỗi mới, có trong gói này xuống và cài đặt trên thiết bị của mình.

Để biết thêm thông tin về các lỗ hổng bảo mật đã giải quyết, hãy xem Hướng dẫn Cập nhật Bảo mật.

Các cải tiến đối với Windows Update

Microsoft đã phát hành trực tiếp bản cập nhật cho máy khách Windows Update để cải thiện độ tin cậy. Bất kỳ thiết bị nào chạy Windows 10 được đặt cấu hình để tự động nhận cập nhật từ Windows Update, bao gồm cả phiên bản Enterprise và Pro, đều sẽ được cung cấp bản Cập nhật Tính năng Windows 10 mới nhất dựa trên tính tương thích thiết bị và chính sách hoãn của Windows Update cho Doanh nghiệp. Điều này không áp dụng cho các phiên bản cung cấp dịch vụ dài hạn.

Sự cố đã biết trong bản cập nhật này

Microsoft hiện chưa ghi nhận bất kỳ sự cố nào với bản cập nhật này.

Cách tải bản cập nhật này

Bản cập nhật này sẽ được tự động tải xuống và cài đặt từ Windows Update. Để tải gói độc lập cho bản cập nhật này, hãy truy cập trang web Danh mục Microsoft Update.

Thông tin tệp

Để biết danh sách các tệp được cung cấp trong bản cập nhật này, hãy tải xuống thông tin tệp cho bản cập nhật tích lũy 4088779

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×