Chủ đề liên quan
×
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Ngày Phát hành:

13/03/2018

Phiên bản:

HĐH Bản dựng 14393.2125 và 14393.2126

Lưu ý Bản phát hành này cũng chứa các bản cập nhật cho Windows 10 Mobile (HĐH Bản dựng 14393.2126) được phát hành vào ngày 20 tháng 3 năm 2018.

Các bản sửa lỗi và cải tiến

Bản cập nhật này bao gồm những cải tiến về chất lượng. Chúng tôi sẽ không giới thiệu tính năng hệ điều hành mới nào trong bản cập nhật này. Các thay đổi quan trọng bao gồm:

 • Khắc phục sự cố khiến màn hình cảm ứng duy trì trạng thái không phản hồi. Trong hầu hết các trường hợp, hãy sử dụng nút Nguồn để bật và tắt màn hình để khôi phục khả năng phản hồi. Đôi khi lúc khởi động, màn hình cảm ứng duy trì trạng thái không phản hồi và cách duy nhất để khôi phục là khởi động lại điện thoại.

 • Khắc phục sự cố khiến bàn phím ảo hiển thị lại chậm khi sử dụng bàn phím rời hoặc máy quét với thiết bị. Với tùy chỉnh này, một OEM có thể xác định giá trị chậm trễ. Để biết thêm thông tin, hãy xem Trễ bàn phím ảo.

 • Khắc phục sự cố khi in tài liệu XML với Internet Explorer và Microsoft Edge.

 • Khắc phục sự cố trong đó Internet Explorer ngừng hoạt động khi sử dụng công cụ cho nhà phát triển dựa trên F12.

 • Cập nhật khả năng hiển thị di động ở Chế độ Tài liệu cũ trong Internet Explorer.

 • Khắc phục sự cố trong đó Internet Explorer không phản hồi trong một số trường hợp khi cài đặt Đối tượng Trợ giúp Trình duyệt.

 • Khắc phục sự cố khiến tính năng phát lại video trực tuyến ngừng phản hồi.

 • Khắc phục sự cố trong đó một sự cố máy chủ FS AD khiến không sử dụng được cơ sở dữ liệu WID AD FS sau khi khởi động lại. Điều này có thể ngăn các dịch vụ AD FS khởi động.

 • Nhờ sự hợp tác gần đây với các đối tác chống vi rút (AV), phần mềm AV hiện đã đạt mức độ tương thích sâu rộng bền vững với các bản cập nhật Windows. Sau khi phân tích dữ liệu có sẵn, chúng tôi đang xúc tiến việc kiểm tra tính tương thích của AV đối với các bản cập nhật bảo mật Windows trong tháng 3 năm 2018 cho các thiết bị chạy Windows 10 được hỗ trợ thông qua Windows Update. Chúng tôi sẽ tiếp tục hoàn thiện tính tương thích của phần mềm AV. Thiết bị có vấn đề đã biết về tính tương thích của trình điều khiển AV sẽ không được nhận bản cập nhật. Chúng tôi khuyên khách hàng nên kiểm tra tính tương thích của phần mềm AV đã cài đặt với nhà cung cấp AV của mình.

 • Khắc phục sự cố trong đó các ứng dụng WPF đang chạy trên các hệ thống cảm ứng hoặc hệ thống hỗ trợ bút stylus có thể ngừng hoạt động hoặc ngừng phản hồi sau một thời gian mà không có bất kỳ hoạt động cảm ứng nào.

 • Các bản cập nhật bảo mật cho Internet Explorer, Microsoft Edge, Microsoft Scripting Engine, cấu phần Microsoft Windows Search, Windows Desktop Bridge, cấu phần Microsoft Graphics, Nhân Windows, Windows Shell, Windows MSXML, Kết nối mạng Trung tâm dữ liệu Windows, Windows Installer và Windows Hyper-V.

Lưu ý Bản cập nhật này không khả dụng với các tệp cài đặt nhanh cho Windows Server 2016.

Nếu bạn đã cài đặt bản cập nhật cũ, thì chỉ có thể tải các bản sửa lỗi mới, có trong gói này xuống và cài đặt trên thiết bị của mình.

Để biết thêm thông tin về các lỗ hổng bảo mật đã giải quyết, hãy xem Hướng dẫn Cập nhật Bảo mật.

Các cải tiến đối với Windows Update

Microsoft đã phát hành trực tiếp bản cập nhật cho máy khách Windows Update để cải thiện độ tin cậy. Bất kỳ thiết bị nào chạy Windows 10 được đặt cấu hình để tự động nhận cập nhật từ Windows Update, bao gồm cả phiên bản Enterprise và Pro, đều sẽ được cung cấp Bản cập nhật Tính năng Windows 10 mới nhất dựa trên tính tương thích thiết bị và chính sách hoãn của Windows Update cho Doanh nghiệp. Điều này không áp dụng cho các phiên bản cung cấp dịch vụ dài hạn.

Sự cố đã biết trong bản cập nhật này

Dấu hiệu

Giải pháp

Một số tính năng của Windows Server 2016 (WS2016) AD FS (chẳng hạn như Xác thực Thiết bị và Khám phá OAuth) có thể không hoạt động nếu áp dụng các điều kiện sau:

 1. Một hoặc nhiều máy chủ WS2016 AD FS đã được thêm vào cụm máy chủ WS2012R2 AD FS đã cài đặt KB4041685 (hoặc các bản phát hành Xem trước hoặc Hàng tháng mới hơn).

 2. Cụm máy chủ đã được nâng cấp lên Cấp độ Hành vi Cụm WS2016.

 3. KB4088787 đã được cài đặt trên cụm WS2016 FS AD.

Nếu bạn cho rằng mình đang bị ảnh hưởng bởi sự cố này, vui lòng liên hệ với bộ phận Hỗ trợ của Microsoft.

Sau khi cài đặt Bản cập nhật Tích lũy dành cho Windows 10 phiên bản 1607 ngày 13 tháng 3 năm 2018 trở lên, chỉ có bản cập nhật tính năng Windows 10 mới nhất mới được trả về nếu có. Điều này khiến không thể triển khai các bản cập nhật tính năng đã phát hành trước đó bằng cách sử dụng ConfigMgr (nhánh hiện tại) và các gói cung cấp dịch vụ Windows 10.

Sự cố này được khắc phục trong KB4103723.

 

Cách tải bản cập nhật này

Bản cập nhật này sẽ tự động được tải xuống và cài đặt từ Windows Update. Để tải gói độc lập cho bản cập nhật này, hãy truy cập trang web Danh mục Microsoft Update.

Thông tin tệp

Để biết danh sách các tệp được cung cấp trong bản cập nhật này, hãy tải xuống thông tin tệp cho bản cập nhật tích lũy 4088787

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×