Chủ đề liên quan
×
Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Ngày phát hành:

14/11/2016

Phiên bản:

HĐH bản dựng 10586.682

Bản cập nhật này được phát hành cho Windows 10 Mobile. Bản này bao gồm những phần cải tiến và sửa lỗi giống như trong bản cập nhật ngày 8 tháng 11 năm 2016—KB3198586 (HĐH bản dựng 10586.679) được phát hành cho Windows 10.


Để tìm hiểu thêm về các phần cải tiến và sửa lỗi trong bản cập nhật này, hãy xem bản ngày 8 tháng 11 năm 2016 – KB3198586 (HĐH bản dựng 10586.679).

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×