Ngày 14 tháng 11 năm 2016 – KB3198586 (HĐH bản dựng 10586.682)

Ngày Phát hành:

Phiên bản:

14/11/2016

HĐH bản dựng 10586.682

Bản cập nhật này được phát hành cho Windows 10 Mobile. Bản này bao gồm những phần cải tiến và sửa lỗi giống như trong bản cập nhật ngày 8 tháng 11 năm 2016—KB3198586 (HĐH bản dựng 10586.679) được phát hành cho Windows 10.


Để tìm hiểu thêm về các phần cải tiến và sửa lỗi trong bản cập nhật này, hãy xem bản ngày 8 tháng 11 năm 2016 – KB3198586 (HĐH bản dựng 10586.679).

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×