Chủ đề liên quan
×
Sign in with Microsoft
Sign in or create an account.

Ngày Phát hành:

14/11/2016

Phiên bản:

HĐH bản dựng 10586.682

Bản cập nhật này được phát hành cho Windows 10 Mobile. Bản này bao gồm những phần cải tiến và sửa lỗi giống như trong bản cập nhật ngày 8 tháng 11 năm 2016—KB3198586 (HĐH bản dựng 10586.679) được phát hành cho Windows 10.


Để tìm hiểu thêm về các phần cải tiến và sửa lỗi trong bản cập nhật này, hãy xem bản ngày 8 tháng 11 năm 2016 – KB3198586 (HĐH bản dựng 10586.679).

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×