Mục lục
×

Ngày Phát hành:

14/03/2017

Phiên bản:

HĐH Bản dựng 10240.17319

Các bản sửa lỗi và cải tiến

Bản cập nhật này bao gồm những cải tiến về chất lượng. Chúng tôi sẽ không giới thiệu tính năng hệ điều hành mới nào trong bản cập nhật này. Các thay đổi quan trọng bao gồm:

 • Khắc phục sự cố đã biết với KB3192440 hiển thị ổ đĩa mạng được ánh xạ DFS-N mà các thành viên trong Nhóm quản trị không thể truy nhập khi bật UAC và EnableLinkedConnections.

 • Khắc phục sự cố đã biết được nêu trong KB3210720. Người dùng có thể bị trễ hình trong khi chạy ứng dụng hiển thị 3D với nhiều màn hình.

 • Khắc phục sự cố trong đó Active Directory Administrative Center (ADAC) bị lỗi khi cố gắng sửa đổi bất kỳ thuộc tính nào của bất kỳ tài khoản người dùng nào trong Active Directory.

 • Cải thiện độ tin cậy của .NET và Internet Explorer.

 • Khắc phục sự cố không thể khởi chạy cửa sổ trình duyệt Trợ giúp khi bạn bấm vào biểu tượng Trợ giúp trong File Explorer.

 • Khắc phục sự cố cho phép ký tự đại diện trong trường Danh sách được phép đối với Chính sách Nhóm Hạn chế Trỏ đến và In.

 • Khắc phục sự cố làm giảm hiệu suất do có quá nhiều gói Hệ thống Tên Miền đa phát được tạo ra mỗi khi tìm kiếm, thêm vào hoặc xóa thiết bị mới.

 • Khắc phục sự cố ngăn không cho máy khách truy cập máy chủ tệp khi sử dụng xác thực Server Message Block 1.0 và NT LAN Manager sau khi nâng cấp.

 • Khắc phục sự cố khiến văn bản biến mất khi bạn đổi kích cỡ cửa sổ Internet Explorer sau khi thay đổi mã hóa thành tiếng Do Thái.

 • Khắc phục sự cố xảy ra trong Internet Explorer khi kiểu trôi nổi CSS được đặt thành "trung tâm" trong trang web.

 • Khắc phục sự cố có thể làm cho ứng dụng hoặc trang web trở nên không phản hồi hoặc phản hồi chậm nếu ứng dụng hoặc trang web đó sử dụng chức năng trình duyệt web của Internet Explorer 11.

 • Khắc phục sự cố khiến Internet Explorer bị lỗi sau khi xóa kiểu CSS.

 • Khắc phục sự cố khiến Internet Explorer bị lỗi sau khi cài đặt KB3175443.

 • Khắc phục sự cố trong đó danh sách trong hộp tổ hợp không thể cập nhật dựa trên mục đã chọn trong một hộp tổ hợp khác.

 • Khắc phục sự cố xảy ra khi sao chép tệp có mật mã hóa Hệ thống Tệp Mã hóa (EFS) đối với nội dung chia sẻ không được mã hóa bằng EFS.

 • Khắc phục sự cố khiến menu Bắt đầu và các mục khác biến mất hoặc trục trặc khi sử dụng hồ sơ người dùng chuyển vùng.

 • Khắc phục sự cố gây ra quá nhiều sự kiện nhật ký kiểm tra khi sử dụng danh mục Hệ thống Tệp Kiểm tra.

 • Khắc phục sự cố trong đó thiết bị chuyển sang chế độ phục hồi BitLocker nếu người dùng nhập sai mật khẩu.

 • Khắc phục sự cố khiến mô đun thẻ thông minh không ghép nối được với đầu đọc thẻ thông minh không tiếp xúc.

 • Khắc phục sự cố dẫn đến mức sử dụng CPU cao cho các tác vụ được lập lịch khi sử dụng thiết bị có thời gian tiết kiệm ánh sáng ban ngày xảy ra lúc 12 giờ sáng.

 • Khắc phục sự cố không thể áp dụng giá trị cài đặt Chính sách Nhóm của “Không bị hạn chế” cho chi phí kết nối phương tiện.

 • Khắc phục sự cố ngăn không cho người quản trị truy cập ổ đĩa mạng được ánh xạ.

 • Khắc phục sự cố không cho xem trước khi in trong Internet Explorer.

 • Khắc phục sự cố trong đó phông chữ được cài đặt cục bộ không được sử dụng khi Tải xuống Phông chữ bị tắt trong Internet Explorer.

 • Khắc phục sự cố khiến kích thước bảng không chính xác trong ứng dụng SAP®.

 • Khắc phục sự cố ngăn không cho trang web tải sau khi đăng nhập vào trang web.

 • Khắc phục sự cố trong đó hộp văn bản không cho phép người dùng nhập số lượng ký tự tối đa được phép khi sử dụng Trình soạn Phương pháp Nhập liệu tiếng Nhật trong Internet Explorer.

 • Khắc phục sự cố tải trang web bỏ qua máy chủ proxy trong khu vực mạng nội bộ khi Trang web Mạng nội bộ: Bao gồm tất cả các trang web bỏ qua máy chủ proxy (Tắt) được đặt.

 • Khắc phục sự cố ngăn không cho Internet Explorer nhận sự kiện bàn phím từ các quy trình bên ngoài bằng cách sử dụng addEventListener.

 • Khắc phục sự cố ghi đè yếu tố <br> khi người dùng chọn dòng bị chắn bởi yếu tố <span>.

 • Khắc phục sự cố cho phép mở tệp bị cài đặt vùng bảo mật cấm trong Internet Explorer.

 • Khắc phục sự cố trong đó việc sử dụng loại trừ đăng ký có Unified Write Filter (UWF) được bật sẽ tăng đáng kể thời gian khởi động hệ thống.

 • Khắc phục các sự cố khác với thông tin múi giờ được cập nhật, Windows Shell, bảo mật doanh nghiệp, Internet Explorer và bản cập nhật cho cơ sở dữ liệu Tên Điểm Truy nhập (APN).

 • Bản cập nhật bảo mật cho HĐH Windows, trình điều khiển chế độ nhân Windows, Microsoft Uniscribe, Windows Hyper-V, Cấu phần Microsoft Graphics, Dịch vụ Thông tin Internet, Server Message Block, Internet Explorer, Microsoft Edge, Windows Media Player, việc loại bỏ SHA-1 cho chứng chỉ SSL/TLS, Microsoft XML Core Services và nhân Windows.

Nếu bạn đã cài đặt bản cập nhật cũ hơn, thì chỉ các bản sửa lỗi mới có trong gói này mới được tải xuống và cài đặt trên thiết bị của bạn.

Những sự cố đã biết trong bản cập nhật này

Triệu chứng

Giải pháp

Một số khách hàng sử dụng IE11 và CRM 2011 có thể gặp tình trạng các biểu mẫu hiển thị không đúng.

Sự cố này đã được khắc phục trong KB4016637.

Cách tải bản cập nhật này

Bản cập nhật này sẽ được tải xuống và cài đặt tự động từ Windows Update. Để tải gói độc lập cho bản cập nhật này, hãy truy cập trang web Danh mục Microsoft Update.

 • Thông tin về việc thay thế bản cập nhật
  Bản cập nhật này thay thế bản cập nhật KB3210720 đã phát hành trước đó.

 • Thông tin tệp
  Để biết danh sách các tệp được cung cấp trong bản cập nhật này, hãy tải xuống thông tin tệp cho bản cập nhật tích lũy KB4012606. Nếu đây là lần đầu tiên bạn cài đặt bản cập nhật Windows 10, thì kích thước gói cho phiên bản X86 là 502 MB và kích thước gói cho phiên bản x64 là 1.126 MB.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×