Mục lục
×

Ngày Phát hành:

16/07/2018

Phiên bản:

HĐH Bản dựng 16299.551

Các bản sửa lỗi và cải tiến

Bản cập nhật này bao gồm những cải tiến về chất lượng. Chúng tôi sẽ không giới thiệu tính năng hệ điều hành mới nào trong bản cập nhật này. Các thay đổi quan trọng bao gồm:

  • Khắc phục sự cố có thể khiến một số thiết bị chạy khối lượng công việc giám sát mạng nhận được lỗi Dừng 0xD1 do tình huống tương tranh sau khi cài đặt bản cập nhật tháng 7.

  • Khắc phục sự cố với máy chủ DHCP Failover có thể khiến khách hàng doanh nghiệp nhận được cấu hình không hợp lệ khi yêu cầu địa chỉ IP mới. Việc này dẫn đến mất khả năng kết nối.

  • Khắc phục sự cố khiến khởi động lại dịch vụ SQL Server đôi khi không thành công với lỗi “Cổng Tcp đã được sử dụng”.

  • Khắc phục sự cố xảy ra khi người quản trị cố gắng dừng World Wide Web Publishing Service (W3SVC). W3SVC vẫn ở trạng thái "đang dừng" nhưng không thể dừng hoàn toàn hoặc không thể khởi động lại.

Nếu bạn đã cài đặt bản cập nhật cũ hơn, thì chỉ có thể tải các bản sửa lỗi mới có trong gói này xuống và cài đặt trên thiết bị của mình.

Các sự cố đã biết trong bản cập nhật này

Dấu hiệu

Giải pháp

Một số nền tảng không phải bằng tiếng Anh có thể hiển thị chuỗi sau đây bằng tiếng Anh thay vì ngôn ngữ được bản địa hóa: ”Không hỗ trợ đọc các công việc đã lập lịch từ tệp bằng chế độ ngôn ngữ này”. Lỗi này xuất hiện khi bạn tìm cách đọc các công việc đã lập lịch mà bạn đã tạo và Device Guard đang bật.

Microsoft đang tìm cách giải quyết và sẽ cung cấp bản cập nhật trong một bản phát hành sắp tới.

Khi bật Device Guard, một số nền tảng không phải tiếng Anh có thể hiển thị các chuỗi sau bằng tiếng Anh thay vì ngôn ngữ được bản địa hóa:

  • "Không thể sử dụng toán tử '&' hoặc '.' để gọi một lệnh phạm vi của mô-đun trên các ranh giới ngôn ngữ."

  • "'Không hỗ trợ tài nguyên 'Tập lệnh' từ mô-đun 'PSDesiredStateConfiguration' khi bật Device Guard. Vui lòng sử dụng tài nguyên 'Tập lệnh' được phát hành bởi mô-đun PSDscResources từ Bộ sưu tập PowerShell."

Microsoft đang tìm cách giải quyết và sẽ cung cấp bản cập nhật trong một bản phát hành sắp tới.

Sau khi bạn cài đặt bất kỳ Bản cập nhật Bảo mật .NET Framework tháng 7 năm 2018 nào, một cấu phần COM sẽ không tải được do các lỗi “quyền truy nhập bị từ chối”, “chưa đăng ký lớp” hoặc “đã xảy ra lỗi nội bộ không rõ lý do”. Sau đây là các chữ ký lỗi thường gặp nhất:

Loại ngoại lệ: System.UnauthorizedAccessException

Thông báo: Quyền truy nhập bị từ chối. (Ngoại lệ từ HRESULT: 0x80070005 (E_ACCESSDENIED))

Sự cố này được khắc phục trong KB4343897.

Cách tải bản cập nhật này

Để tải gói độc lập cho bản cập nhật này, hãy truy cập trang web Danh mục Microsoft Update.

Thông tin tệp

Để biết danh sách các tệp được cung cấp trong bản cập nhật này, hãy tải thông tin tệp cho bản cập nhật tích lũy 4345420 xuống. 

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×