Ngày 16 tháng 7 năm 2018—KB4345421 (HĐH Bản dựng 17134.167)

Ngày Phát hành:

Phiên bản:

16/07/2018

HĐH Bản dựng 17134.167

Các bản sửa lỗi và cải tiến

Bản cập nhật này bao gồm những cải tiến về chất lượng. Chúng tôi sẽ không giới thiệu tính năng hệ điều hành mới nào trong bản cập nhật này. Các thay đổi quan trọng bao gồm:

  • Khắc phục sự cố có thể khiến một số thiết bị chạy khối lượng công việc giám sát mạng nhận được lỗi Dừng 0xD1 do tình huống tương tranh sau khi cài đặt bản cập nhật tháng 7.

  • Khắc phục sự cố với máy chủ DHCP Failover có thể khiến khách hàng doanh nghiệp nhận được cấu hình không hợp lệ khi yêu cầu địa chỉ IP mới. Việc này dẫn đến mất khả năng kết nối.

  • Khắc phục sự cố khiến khởi động lại dịch vụ SQL Server đôi khi không thành công với lỗi “Cổng Tcp đã được sử dụng”.

  • Khắc phục sự cố xảy ra khi người quản trị cố gắng dừng World Wide Web Publishing Service (W3SVC). W3SVC vẫn ở trạng thái "đang dừng" nhưng không thể dừng hoàn toàn hoặc không thể khởi động lại.

Nếu bạn đã cài đặt bản cập nhật cũ hơn, thì chỉ có thể tải các bản sửa lỗi mới có trong gói này xuống và cài đặt trên thiết bị của mình.

Các sự cố đã biết trong bản cập nhật này

Dấu hiệu

Giải pháp

Sau khi bạn cài đặt bất kỳ Bản cập nhật Bảo mật .NET Framework tháng 7 năm 2018 nào, một cấu phần COM sẽ không tải được do các lỗi “quyền truy nhập bị từ chối”, “chưa đăng ký lớp” hoặc “đã xảy ra lỗi nội bộ không rõ lý do”. Sau đây là các chữ ký lỗi thường gặp nhất:

Loại ngoại lệ: System.UnauthorizedAccessException

Thông báo: Quyền truy nhập bị từ chối. (Ngoại lệ từ HRESULT: 0x80070005 (E_ACCESSDENIED))

Sự cố này được khắc phục trong KB4343909.

 

Cách tải bản cập nhật này

Để tải gói độc lập cho bản cập nhật này, hãy truy cập trang web Danh mục Microsoft Update.

Thông tin tệp

Để biết danh sách các tệp được cung cấp trong bản cập nhật này, hãy tải thông tin tệp cho bản cập nhật tích lũy 4345421 xuống. 

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×