Ngày 16 tháng 7 năm 2019—KB4507466 (Bản dựng HĐH 17134.915)

Ngày Phát hành:

Phiên bản:

16/07/2019

Bản dựng HĐH 17134.915

Bản cập nhật Windows 10 tháng 4 năm 2018 sẽ kết thúc dịch vụ vào ngày 12 tháng 11 năm 2019 dành cho phiên bản Home và Pro. Chúng tôi sẽ bắt đầu cập nhật các thiết bị đang chạy Bản cập nhật Windows 10 tháng 4 năm 2018 bắt đầu từ ngày 16 tháng 7 năm 2019 để giúp đảm bảo rằng những thiết bị này ở trạng thái an toàn và được cung cấp dịch vụ. Để biết thêm thông tin, hãy xem phần Windows 10, phiên bản 1903 trên bảng điều khiển thông tin phát hành.

Lưu ý Theo dõi @WindowsUpdate để tìm hiểu khi nào nội dung mới được xuất bản lên bảng điều khiển thông tin phát hành.

Lời nhắc: Ngày 12 tháng 3 và ngày 9 tháng 4, chúng tôi sẽ phát hành hai bản cập nhật Delta cuối cùng dành cho Windows 10, phiên bản 1803. Các bản cập nhật bảo mật và chất lượng sẽ tiếp tục được cung cấp thông qua các gói cập nhật tích lũy nhanh và đầy đủ. Để biết thêm thông tin về thay đổi này, vui lòng truy cập blog của chúng tôi.

Bắt đầu từ bản cập nhật KB4499183, chúng tôi sẽ giới thiệu chức năng cho phép bạn quyết định thời điểm cài đặt bản cập nhật tính năng. Bạn kiểm soát thời điểm nhận bản cập nhật tính năng, đồng thời giữ cho thiết bị của mình luôn được cập nhật. Các bản cập nhật tính năng khả dụng cho các thiết bị đủ điều kiện sẽ xuất hiện trong một mô đun riêng trên trang Windows Update (Cài đặt > Cập nhật & Bảo mật > Windows Update). Nếu bạn muốn nhận ngay bản cập nhật khả dụng, hãy chọn Tải xuống và cài đặt ngay. Để tìm hiểu thêm về tính năng này, vui lòng truy cập vào blog này. 

Khi các thiết bị Windows 10 kết thúc dịch vụ hoặc còn vài tháng nữa là đến thời hạn kết thúc dịch vụ, Windows Update sẽ bắt đầu tự động triển khai bản cập nhật tính năng. Việc này sẽ giúp các thiết bị đó tiếp tục được hỗ trợ và nhận các bản cập nhật hàng tháng quan trọng đối với tình trạng hệ sinh thái và bảo mật của thiết bị.

Để biết thêm thông tin về các loại bản cập nhật Windows khác nhau, chẳng hạn như quan trọng, bảo mật, trình điều khiển, gói dịch vụ, v.v..., vui lòng xem bài viết sau.

Các điểm nổi bật

 • Cập nhật sự cố ngăn thiết bị nhận dạng tài khoản Microsoft cho đến khi bạn đăng xuất và đăng nhập lại.

 • Cập nhật sự cố ảnh hưởng đến các ứng dụng quản lý tệp, thư mục và cài đặt thiết bị.

 • Cải thiện khả năng tương thích với ứng dụng bộ đọc màn hình Window-Eyes.

 • Cập nhật sự cố để giữ lại cài đặt Quyền của ứng dụng khi đặt lại thiết bị của bạn.

Các bản sửa lỗi và cải tiến

Bản cập nhật này bao gồm những cải tiến về chất lượng. Các thay đổi quan trọng bao gồm:

 • Khắc phục sự cố hiệu suất có thể xảy ra trên một số trang web sử dụng WebAssembly.

 • Khắc phục sự cố có thể ngăn lời nhắc nhập số định danh cá nhân (PIN) xuất hiện khi đang xác thực trong Internet Explorer.

 • Cập nhật thông tin múi giờ cho Brazil.

 • Khắc phục sự cố không thể bỏ qua tự động đăng nhập (Autologon) khi bạn nhấn và giữ phím Shift trong khi khởi động.

 • Khắc phục sự cố không cho dịch vụ Nhật ký Sự kiện của Windows xử lý các thông báo rằng nhật ký đã đầy. Điều này gây ra sự cố đối với một số hành vi Nhật ký Sự kiện chẳng hạn như lưu trữ nhật ký khi đạt kích cỡ tệp tối đa và bạn đã đặt cấu hình cài đặt "Lưu trữ nhật ký khi đầy, không ghi đè các sự kiện". Ngoài ra, Local Security Authority (LSA) không thể xử lý các trường hợp CrashOnAuditFail khi Nhật ký Bảo mật đã đầy và không thể ghi các sự kiện.

 • Khắc phục sự cố ngăn hệ thống nhận dạng tài khoản Microsoft hoặc tài khoản Azure Active Directory cho đến khi người dùng đăng xuất và đăng nhập lại.

 • Khắc phục sự cố có thể ngăn dịch vụ Netlogon thiết lập kênh an toàn và báo cáo lỗi “0xC000007A – ERROR_PROC_NOT_FOUND”.

 • Khắc phục sự cố không cập nhật chính sách số định danh cá nhân (PIN) (độ dài tối thiểu, chữ số yêu cầu, ký tự đặc biệt, v.v.) đối với Windows Hello cho Doanh nghiệp khi đã tồn tại mã PIN trên máy.

 • Khắc phục sự cố đôi khi có thể khiến các hệ thống có thiết bị Mô-đun Nền tảng Đáng tin cậy (TPM) ngừng hoạt động.

 • Khắc phục sự cố có thể khiến không xác thực được khi sử dụng Windows Hello cho Doanh nghiệp trên máy chủ chạy Windows Server 2016 có cài đặt tùy chọn Server Core.

 • Khắc phục sự cố khiến thiết bị ngừng hoạt động do tình huống tương tranh giữa quá trình hủy luồng và ngắt kết nối gốc đồng bộ.

 • Khắc phục sự cố khiến các ứng dụng sử dụng windows.storage.dll ngừng hoạt động và hiển thị ExceptionCode c0000005 (Vi phạm quyền truy nhập) khi đóng quy trình.

 • Củng cố Danh sách Thu hồi Chứng chỉ (CRL) trên các máy Trao đổi Khóa Internet phiên bản 2 (IKEv2) đối với các kết nối mạng riêng ảo (VPN) dựa trên chứng chỉ, chẳng hạn như Device Tunnel trong quá trình triển khai Always On VPN.

 • Cải thiện hiệu suất cho máy khách Server Message Block (SMB) có các thư mục chứa hơn 500.000 tệp.

 • Khắc phục sự cố khiến quá trình tạo tập lệnh của Microsoft Application Virtualization (App-V) không hoạt động nếu bạn chạy ứng dụng này khi không kết nối với bộ điều khiển miền (DC). Quá trình tạo tập lệnh của App-V cũng sẽ bị lỗi khi bạn chạy ứng dụng đó trong một môi trường chỉ chứa Microsoft Azure Active Directory.

 • Khắc phục sự cố khi mở hoặc sử dụng ứng dụng bộ đọc màn hình Window-Eyes có thể dẫn đến một lỗi và khiến một số tính năng hoạt động không như bình thường.

 • Khắc phục sự cố có thể không giữ lại được cài đặt Quyền của ứng dụng khi bạn chọn Giữ lạitệp của tôi sau khi chọn Đặt lại PC này.

 • Khắc phục sự cố có thể khiến nút cụm bị mất quyền thành viên trong cụm và khiến mọi khối lượng công việc của nút cụm đó chuyển đổi dự phòng. Sự cố này có thể xảy ra khi nút cụm tạo ra Live Dump.

 • Khắc phục sự cố khiến thiết bị Windows đăng ký sai hồ sơ A của máy chủ cho hai trình điều khiển giao diện mạng (NIC) sau khi thiết lập kết nối mạng riêng ảo (VPN) sang miền công ty. Sự cố này xảy ra khi thiết bị được đặt cấu hình với hai NIC mà một trong số đó là VPN. Để áp dụng giải pháp này, hãy thực hiện các thay đổi trong sổ đăng ký sau rồi khởi động lại thiết bị của bạn:

  Cài đặt: DisableNRPTForAdapterRegistration

  Đường dẫn: HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Dnscache\Parameters

  Loại: DWORD

  Giá trị: Giá trị 1 có nghĩa là chỉ hồ sơ A của máy chủ cho giao diện VPN mới được đăng ký trên một kết nối VPN hiện hoạt. Giá trị 0 (mặc định) có nghĩa là hồ sơ A của máy chủ cũng sẽ được đăng ký cho các giao diện cục bộ khác.

Nếu bạn đã cài đặt các bản cập nhật cũ, thì chỉ bản sửa lỗi mới chứa trong gói này mới được tải xuống và cài đặt trên thiết bị của bạn.

Các sự cố đã biết trong bản cập nhật này

Dấu hiệu

Giải pháp

Một số thao tác nhất định, chẳng hạn như đổi tên, mà bạn thực hiện trên tệp hoặc thư mục của Ổ đĩa được Chia sẻ theo Cụm (CSV) có thể không hoạt động với lỗi “STATUS_BAD_IMPERSONATION_LEVEL (0xC00000A5)”. Điều này xảy ra khi bạn thực hiện các thao tác đó trên một nút của chủ sở hữu CSV từ một quy trình không có quyền người quản trị.

Thực hiện một trong các thao tác sau:

 • Thực hiện thao tác từ một quy trình có quyền người quản trị.

 • Thực hiện thao tác từ một nút không có quyền sở hữu CSV.

Microsoft đang tìm cách giải quyết và sẽ cung cấp bản cập nhật trong một bản phát hành sắp tới.

Chúng tôi đang điều tra báo cáo rằng một số lượng nhỏ thiết bị có thể khởi động vào màn hình màu đen trong lần đăng nhập đầu tiên sau khi cài đặt bản cập nhật.

Sự cố này được khắc phục trong KB4519978.

Các thiết bị khởi động bằng cách sử dụng hình ảnh Môi trường Thực thi Khởi động trước (PXE) từ Windows Deployment Services (WDS) hoặc System Center Configuration Manager (SCCM) có thể không khởi động được với lỗi "Trạng thái: 0xc0000001, Thông tin: Chưa kết nối hoặc không thể truy cập vào thiết bị được yêu cầu" sau khi cài đặt bản cập nhật này trên máy chủ WDS.

Sự cố này được khắc phục trong KB4512509.

Sau khi cài đặt bản cập nhật này, thiết bị đã kết nối với miền được đặt cấu hình để sử dụng vùng MIT Kerberos có thể không khởi động hoặc tiếp tục khởi động lại. Các thiết bị là bộ điều khiển miền hoặc thành viên trong miền đều bị ảnh hưởng.

Nếu bạn không chắc thiết bị của mình có bị ảnh hưởng không, hãy liên hệ với quản trị viên của bạn. Người dùng nâng cao có thể kiểm tra xem khóa đăng ký này có tồn tại hay không HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\Kerberos\MitRealms hoặc có chính sách “Xác định cài đặt vùng Kerberos v5 có khả năng tương kết” trong Cấu hình Máy tính -> Chính sách -> Mẫu Quản trị > Hệ thống -> Kerberos hay không.

Sự cố này được khắc phục trong KB4512501.

Cách tải bản cập nhật này

Trước khi cài đặt bản cập nhật này

Microsoft khuyên bạn nên cài đặt bản cập nhật xếp chồng dịch vụ (SSU) mới nhất cho hệ điều hành của mình trước khi cài đặt bản cập nhật tích lũy mới nhất (LCU). SSU cải thiện độ tin cậy của quá trình cập nhật để giảm thiểu các sự cố tiềm ẩn trong khi cài đặt LCU. Để biết thêm thông tin, hãy xem bản cập nhật xếp chồng dịch vụ.

Nếu bạn đang sử dụng Windows Update, hệ thống sẽ tự động cung cấp cho bạn SSU mới nhất (KB4509094). Để tải gói độc lập cho SSU mới nhất, hãy tìm kiếm gói đó trong Danh mục Microsoft Update

Cài đặt bản cập nhật này

Kênh Phát hành

Khả dụng

Bước Tiếp theo

Windows Update hoặc Microsoft Update

Chuyển đến Cài đặt > Cập nhật & Bảo mật > Windows Update rồi chọn Kiểm tra bản cập nhật.

Danh mục Microsoft Update

Để tải gói độc lập cho bản cập nhật này, hãy truy cập trang web Danh mục Microsoft Update.

Dịch vụ Cập nhật Windows Server (WSUS)

Không

Bạn có thể nhập bản cập nhật này vào WSUS theo cách thủ công. Hãy xem Danh mục Microsoft Update để biết hướng dẫn.

 

Thông tin tệp

Để biết danh sách các tệp được cung cấp trong bản cập nhật này, hãy tải xuống thông tin tệp cho bản cập nhật tích lũy 4507466

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×