Mục lục
×

Ngày 16 tháng 8 năm 2017—KB4034661 (HĐH Bản dựng 14393.1613)

Ngày Phát hành:

16/08/2017

Phiên bản:

HĐH Bản dựng 14393.1613

Các bản sửa lỗi và cải tiến

Bản cập nhật này bao gồm những cải tiến về chất lượng. Chúng tôi sẽ không giới thiệu tính năng hệ điều hành mới nào trong bản cập nhật này. Các thay đổi quan trọng bao gồm:

 • Gói này chứa d3dcompiler_47.dll; để biết thêm thông tin, hãy đọc bài đăng trên blog,HLSL, FXC và D3DCompile.

 • Khắc phục sự cố trong đó màn hình đen xuất hiện khi khởi chạy ứng dụng trên Citrix XenApp đã được triển khai từ Windows Server 2016. Để biết thêm thông tin chi tiết, hãy đọc CTX225819.

 • Khắc phục sự cố trong đó lời nhắc Kiểm soát Tài khoản Người dùng (UAC) đôi khi xuất hiện ẩn bên dưới các cửa sổ đã mở khác.

 • Khắc phục sự cố trong dữ liệu bộ thu thập sự kiện gây hỏng dữ liệu với các ký hiệu % trong sự kiện người dùng đăng nhập (ID 4624) từ các Bộ kiểm soát Miền (DC) khác.

 • Khắc phục sự cố trong đó lệnh PowerShell Add-HgsAttestationTpmHost không tìm thấy Chứng chỉ Khóa Chứng quyền cho hệ thống ngay cả khi chứng chỉ tồn tại.

 • Khắc phục sự cố trong đó trong một số trường hợp, thiết bị Ổ đĩa Cứng được Mã hóa không tự động mở khóa khi hệ thống khởi động.

 • Khắc phục sự cố trong đó trình hướng dẫn quy tắc AppLocker bị lỗi khi chọn tài khoản.

 • Khắc phục sự cố trong đó cấu trúc thư mục bên thứ ba khiến Dọn Đĩa kết xuất ổ khởi động không thể truy cập.

 • Khắc phục sự cố trong đó quyền truy cập chưa được đồng bộ trong NtfsQueryLinksInfo dẫn đến lỗi hệ thống.

 • Khắc phục sự cố trong đó số lượng I/O flush rất cao có thể dẫn đến lỗi.

 • Khắc phục sự cố về độ tin cậy xảy ra khi người dùng nhập sai vào dấu nhắc mã pin thẻ thông minh.

 • Khắc phục sự cố bằng cách tăng thời gian chờ của cửa sổ khi khởi động Docker for Windows để tránh lỗi 0x5b4.

 • Khắc phục sự cố với Azure Multi Factor Authentication (MFA) khi máy chủ ADFX được đặt cấu hình để sử dụng Proxy HTTP.

 • Khắc phục sự cố trong đó địa chỉ IP gọi không được sự kiện 411 ghi vào nhật ký Sự kiện Bảo mật của máy chủ ADFS 4.0 và Windows Server 2016 RS1 ADFS. Sự cố này xảy ra ngay cả sau khi đã bật Kiểm tra Thành công và Kiểm tra Lỗi.

 • Khắc phục sự cố trong đó tài khoản máy tính mất quyền hội viên miền với lỗi 1789 “Mối quan hệ tin cậy giữa máy trạm này và miền chính bị lỗi“. Sự cố tương tự cũng xảy ra nội bộ khi không thể thay đổi mật khẩu người dùng với lỗi 0xc0000206 “Kích thước của bộ đệm không hợp lệ cho hoạt động được chỉ định“.

 • Khắc phục sự cố trong đó sau khi máy chủ chính khởi động lại theo kế hoạch, sao nhân bản lưu trữ không tự động tiếp tục như dự kiến. Ngoài ra, dịch vụ Sao nhân bản Lưu trữ ngẫu nhiên bị lỗi sau khi khởi động lại.

 • Khắc phục sự cố trong đó việc sử dụng script đăng nhập GPO để ánh xạ ổ đĩa mạng không thành công nếu người dùng ngắt kết nối khỏi mạng và khởi động lại. Khi người dùng đăng nhập lại, ổ đĩa được ánh xạ không khả dụng. Sự cố này xảy ra ngay cả khi script đăng nhập có cờ duy trì đặt thành TRUE.

 • Khắc phục sự cố trong đó sau khi gỡ cài đặt SMBv1, nếu bạn đặt cấp độ xác thực SPN thành 2, khi bạn truy cập chia sẻ UNC từ xa (ví dụ: \\<MachineName>\C$), yêu cầu sẽ không thành công với STATUS_ACCESS_DENIED.

 • Khắc phục sự cố trong đó đôi khi máy khách Máy tính Từ xa không thể kết nối hoặc ngắt kết nối khi cố gắng kết nối bằng cách sử dụng Cổng kết nối RD.

 • Khắc phục sự cố trong đó việc xuất trình chứng chỉ đã hết hạn hoặc bị thu hồi cho máy chủ Proxy ADFS không trả về lỗi cho người dùng.

Nếu bạn đã cài đặt bản cập nhật cũ hơn, thì chỉ các bản sửa lỗi mới có trong gói này mới được tải xuống và cài đặt trên thiết bị của bạn.

Để biết thêm thông tin về các lỗ hổng bảo mật đã giải quyết, hãy xem Hướng dẫn Cập nhật Bảo mật.

Sự cố đã biết trong bản cập nhật này

Dấu hiệu

Giải pháp

“Lịch sử Cập nhật“ không liệt kê các bản cập nhật đã cài đặt trước đó.

Ngoài ra, để xem bản cập nhật chất lượng nào đã được áp dụng, hãy điều hướng đến kho bằng cách đi tới Panel Điều khiển -> Chương trình -> “Xem các Bản cập nhật đã Cài đặt”

Sự cố này được khắc phục bằng KB4039396. KB4039396 sẽ không khôi phục lịch sử cập nhật bị mất hoặc các bản cập nhật ẩn bị mất. Tuy nhiên, bạn có thể cài đặt KB4039396 thay vì bản cập nhật này mà không gây ra các dấu hiệu này.

Các bản cập nhật bị ẩn trước đó có thể được cung cấp sau khi cài đặt bản cập nhật này.

Các bản cập nhật bị ẩn trước đó có thể bị ẩn một lần nữa.

Sự cố này được khắc phục bằng KB4039396. KB4039396 sẽ không khôi phục lịch sử cập nhật bị mất hoặc các bản cập nhật ẩn bị mất. Tuy nhiên, bạn có thể cài đặt KB4039396 thay vì bản cập nhật này mà không gây ra các dấu hiệu này.

Máy chủ WSUS sẽ tăng cường sử dụng CPU, bộ nhớ và mạng khi máy khách Windows Update thực hiện quét lần đầu sau khi cài đặt KB4034658.

Sự cố này được khắc phục bằng KB4039396. Người dùng đã cài đặt KB4034658 mà không cài đặt KB4039396 vẫn sẽ thực hiện được tính năng quét toàn bộ.

Cách tải bản cập nhật này

Để tải gói độc lập cho bản cập nhật này, hãy truy cập trang web Danh mục Microsoft Update.

Thông tin tệp

Để biết danh sách các tệp được cung cấp trong bản cập nhật này, hãy tải xuống thông tin tệp cho bản cập nhật tích lũy 4034661.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?

Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Bạn có góp ý gì thêm không? (Không bắt buộc)

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×