Chủ đề liên quan
×
Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Ngày phát hành:

17/10/2017

Phiên bản:

Xem trước Bản tổng hợp Hàng tháng

Các bản sửa lỗi và cải tiến

Bản cập nhật không liên quan đến bảo mật này bao gồm các bản sửa lỗi và cải tiến nằm trong KB4041693 (phát hành ngày 10 tháng 10 năm 2017) và cũng bao gồm các cải tiến chất lượng mới này dưới dạng bản xem trước của bản cập nhật Tổng hợp Hàng tháng tiếp theo:

 • Khắc phục sự cố rò bộ nhớ trong combase xảy ra khi đang chuyển đổi Rich Text sang Unicode.

 • Khắc phục sự cố trong đó thỉnh thoảng không thể sử dụng xác thực thẻ thông minh để kết nối RDP với máy chủ Windows 2012. Sự cố này có liên quan đến sự cố thời gian trong quá trình LogonUI. Điều này diễn ra thường xuyên nhất khi máy khách sử dụng thẻ thông minh ảo.

 • Khắc phục sự cố ảnh hưởng tới Universal CRT trong đó _stat32i64() trả về một số ổ đĩa không chính xác (lỗi 0xFFFFFFFF) khi sử dụng một đường dẫn tương ứng.

 • Khắc phục sự cố với Universal CRT trong đó các ký tự không chính xác đã được trả về khi hàm tolower() được gọi.

 • Khắc phục sự cố trong đó hàm _splitpath() của Universal CRT không xử lý đúng các chuỗi nhiều byte. Điều này khiến ứng dụng không truy cập được vào các tên tệp nhiều byte.

 • Khắc phục sự cố trong đó Universal CRT làm cho trình liên kết (link.exe) ngừng hoạt động cho các dự án lớn.

 • Khắc phục sự cố trong đó bộ đếm hiệu suất MSMQ (MSMQ Queue) không thể điền các trường hợp hàng đợi khi máy chủ đóng vai trò MSMQ được phân cụm.

 • Khắc phục sự cố trong đó AD FS không thể bỏ qua "prompt=login" trong quá trình xác thực nữa. Tùy chọn "Đã tắt" đã được thêm vào những trường hợp hỗ trợ trong đó không sử dụng xác thực mật khẩu. Để biết thêm thông tin, hãy xem AD FS bỏ qua thông số "prompt=login" trong quá trình xác thực trong Windows Server 2012 R2.

 • Khắc phục sự cố về AD FS trong đó MSISCookie trong các tiêu đề yêu cầu cuối cùng có thể vượt quá giới hạn kích thước của tiêu đề. Điều này gây ra lỗi xác thực và trả lại mã trạng thái HTTP 400: “Yêu cầu không hợp lệ - Tiêu đề Quá Dài“.

 • Khắc phục sự cố trong đó việc thêm quyền người dùng cho mẫu RMS khiến bảng điều khiển quản lý Active Directory RMS (mmc.exe) ngừng hoạt động và trả về một ngoại lệ bất ngờ.

 • Khắc phục sự cố trong đó USBHUB.SYS ngẫu nhiên gây ra lỗi bộ nhớ dẫn đến lỗi hệ thống ngẫu nhiên rất khó chẩn đoán.

 • Thêm hỗ trợ cho ổ đĩa băng LTO8 vào ltotape.sys dành cho Windows Server 2012 R2.

 • Khắc phục sự cố trong đó các Miniport tạo ra yêu cầu DMA 64 bit từ khu vực 4 GB duy nhất có thể bị lỗi, khiến hệ thống không thể khởi động.

Để biết thêm thông tin về các lỗ hổng bảo mật đã giải quyết, vui lòng xem Hướng dẫn Cập nhật Bảo mật.

Sự cố đã biết trong bản cập nhật này

Dấu hiệu

Giải pháp

Sau khi cài đặt KB4041693, người dùng gói có thể thấy hộp thoại lỗi cho biết ngoại lệ ứng dụng đã xảy ra khi đóng một số ứng dụng. Việc này có thể ảnh hưởng đến các ứng dụng sử dụng mshtml.dll để tải nội dung web. Lỗi này chỉ xảy ra khi một quy trình đã tắt. Lỗi này không ảnh hưởng đến chức năng ứng dụng.

Sự cố này được khắc phục trong KB4048958.

Việc cài đặt bản cập nhật này có thể khiến những ứng dụng dựa trên Microsoft JET Database Engine (Microsoft Access 2007 và các phiên bản trước đó hoặc các ứng dụng không phải của Microsoft) không hoạt động khi tạo hoặc mở tệp Microsoft Excel .xls. Thông báo lỗi có nội dung “Lỗi không mong muốn từ trình điều khiển cơ sở dữ liệu bên ngoài (1). (Microsoft JET Database Engine)."

Hãy tải xuống và cài đặt Microsoft Access Database Engine 2010 Redistributable và sau đó thay đổi chuỗi kết nối DB trong Microsoft Excel để sử dụng ACE làm nhà cung cấp. Ví dụ: Thay đổi Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0 thành Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0.

Microsoft đang tìm cách giải quyết và sẽ cung cấp bản cập nhật trong một bản phát hành sắp tới.

Một số người dùng đã đặt kích cỡ văn bản cho biểu tượng thành kích cỡ lớn hơn (bằng cách sử dụng Cài đặt Hiển thị trong Panel Điều khiển) có thể gặp sự cố khi bắt đầu Internet Explorer.

Hãy giảm kích cỡ văn bản cho các biểu tượng thành một giá trị nhỏ hơn hoặc sử dụng cài đặt Thay đổi kích cỡ của tất cả các mục.

Microsoft đang tìm cách giải quyết và sẽ cung cấp bản cập nhật trong một bản phát hành sắp tới.

Sau khi cài đặt KB này, người dùng Internet Explorer 11 sử dụng Dịch vụ Báo cáo SQL Server (SSRS) có thể không cuộn được qua một menu thả xuống bằng cách sử dụng thanh cuộn.

Sự cố này được khắc phục trong KB4054519.

 

Cách tải bản cập nhật này

Bản cập nhật này được cung cấp dưới dạng bản cập nhật tùy chọn trên Windows Update. Để biết thêm thông tin về cách chạy Windows Update, hãy xem Cách tải bản cập nhật thông qua Windows Update. Để tải gói độc lập cho bản cập nhật này, hãy truy cập trang web Danh mục Microsoft Update.

Thông tin tệp

Để biết danh sách các tệp được cung cấp trong bản cập nhật này, hãy tải xuống thông tin tệp cho bản cập nhật 4041685.

Điều kiện tiên quyết

Bạn phải đã cài đặt bản cập nhật sau:

2919355 Bản cập nhật Windows RT 8.1, Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2: Tháng 4 năm 2014

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×