Chủ đề liên quan
×
Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Ngày phát hành:

10/10/2017

Phiên bản:

Bản tổng hợp Hàng tháng

Các bản sửa lỗi và cải tiến

Bản cập nhật bảo mật này bao gồm các bản sửa lỗi và cải tiến nằm trong bản cập nhật KB4038774 (phát hành ngày 19 tháng 9 năm 2017) đồng thời cũng khắc phục các sự cố sau:

 • Khắc phục sự cố neo và hủy neo các cửa sổ Internet Explorer.

 • Khắc phục sự cố với việc gửi biểu mẫu trong Internet Explorer.

 • Khắc phục sự cố trong đó Internet Explorer ngừng phản hồi yêu cầu điều hướng.

 • Khắc phục sự cố xảy ra trong WebView Control của Internet Explorer trong một số trường hợp nhất định.

 • Khắc phục sự cố với mã hóa URL trong Internet Explorer.

 • Khắc phục sự cố ngăn không cho yếu tố nhận tiêu điểm trong Internet Explorer.

 • Khắc phục sự cố do cửa sổ bật lên gây ra trong Internet Explorer.

 • Khắc phục sự cố kết xuất của yếu tố đồ họa trong Internet Explorer.

 • Khắc phục sự cố trong Internet Explorer do liên kết chuyển hướng gây ra.

 • Khắc phục sự cố trong đó thông báo lẽ ra không phải bằng tiếng Anh lại hiển thị bằng tiếng Anh trong Internet Explorer.

 • Khắc phục sự cố trong đó USBHUB.SYS ngẫu nhiên gây ra lỗi bộ nhớ dẫn đến lỗi hệ thống ngẫu nhiên rất khó chẩn đoán.

 • Bản cập nhật bảo mật cho Microsoft Windows Search Component, trình điều khiển chế độ nhân Windows, Cấu phần Microsoft Graphics, Internet Explorer, nhân Windows, Windows Wireless Networking, Windows Storage and Filesystems, Microsoft Windows DNS, Windows Server, Microsoft JET Database Engine và Windows SMB Server.

Để biết thêm thông tin về các lỗ hổng bảo mật đã giải quyết, hãy xem Hướng dẫn Cập nhật Bảo mật.

Sự cố đã biết trong bản cập nhật này

Dấu hiệu

Giải pháp

Sau khi cài đặt KB 4041693, người dùng gói có thể nhận thông báo lỗi cho biết ngoại lệ ứng dụng đã xảy ra khi một số ứng dụng bị đóng. Việc này có thể ảnh hưởng đến các ứng dụng sử dụng mshtml.dll để tải nội dung web. Sự cố này chỉ xảy ra khi quy trình đã tắt. Sự cố không ảnh hưởng đến chức năng ứng dụng.

Sự cố này được khắc phục trong KB4048958.

Việc cài đặt bản cập nhật này có thể khiến những ứng dụng dựa trên Microsoft JET Database Engine (Microsoft Access 2007 trở xuống hoặc các ứng dụng không phải của Microsoft) không hoạt động khi tạo hoặc mở tệp Microsoft Excel .xls. Thông báo lỗi có nội dung “Lỗi không mong muốn từ trình điều khiển cơ sở dữ liệu bên ngoài (1). (Microsoft JET Database Engine)."

Hãy tải xuống và cài đặt Microsoft Access Database Engine 2010 Redistributable và sau đó điều chỉnh chuỗi kết nối DB trong Microsoft Excel để sử dụng ACE làm nhà cung cấp. Ví dụ: Thay đổi Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0 thành Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0.

Microsoft đang tìm cách giải quyết và sẽ cung cấp bản cập nhật trong một bản phát hành sắp tới.

Một số người dùng đã đặt kích cỡ văn bản cho biểu tượng thành kích cỡ lớn hơn (bằng cách sử dụng Cài đặt Hiển thị trong Panel Điều khiển) có thể gặp sự cố khi khởi chạy Internet Explorer.

Hãy giảm kích cỡ văn bản cho các biểu tượng thành một giá trị nhỏ hơn hoặc sử dụng cài đặt Thay đổi kích cỡ của tất cả các mục để giảm bớt vấn đề này.

Microsoft đang tìm cách giải quyết và sẽ cung cấp bản cập nhật trong một bản phát hành sắp tới.

Sau khi cài đặt KB này, người dùng Internet Explorer 11 sử dụng Dịch vụ Báo cáo SQL Server (SSRS) có thể không cuộn được qua một menu thả xuống bằng cách sử dụng thanh cuộn.

Sự cố này được khắc phục trong KB4054519.

 

Cách tải bản cập nhật này

Bản cập nhật này sẽ được tự động tải xuống và cài đặt từ Windows Update. Để tải gói độc lập cho bản cập nhật này, hãy truy cập trang web Danh mục Microsoft Update.

Thông tin tệp

Để biết danh sách các tệp được cung cấp trong bản cập nhật này, hãy tải xuống thông tin tệp cho bản cập nhật 4041693.

Điều kiện tiên quyết

Bạn phải đã cài đặt bản cập nhật sau:

2919355 Bản cập nhật Windows RT 8.1, Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2: Tháng 4 năm 2014

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×