Ngày 17 tháng 10 năm 2017—KB4041686 (Xem trước Bản tổng hợp Hàng tháng)

Làm việc ở mọi nơi từ thiết bị bất kỳ với Microsoft 365

Nâng cấp lên Microsoft 365 để làm việc ở bất cứ đâu với các tính năng và bản cập nhật mới nhất.

Nâng cấp ngay bây giờ

Ngày Phát hành:

Phiên bản:

17/10/2017

Xem trước Bản tổng hợp Hàng tháng

Các bản sửa lỗi và cải tiến

Bản cập nhật không liên quan đến bảo mật này bao gồm các bản sửa lỗi và cải tiến nằm trong KB4041681(phát hành ngày 10 tháng 10 năm 2017) và cũng bao gồm các cải tiến chất lượng mới này dưới dạng bản xem trước của bản cập nhật Tổng hợp Hàng tháng tiếp theo:

  • Khắc phục sự cố với Universal CRT trong đó _stat32i64() trả về một số ổ đĩa không chính xác (lỗi 0xFFFFFFFF) khi sử dụng một đường dẫn tương ứng.

  • Khắc phục sự cố với Universal CRT trong đó các ký tự không chính xác được trả về khi hàm tolower() được gọi.

  • Khắc phục sự cố trong đó hàm _splitpath() của Universal CRT không xử lý đúng các chuỗi nhiều byte, việc này khiến ứng dụng không truy cập được vào các tên tệp nhiều byte.

  • Khắc phục sự cố trong đó Universal CRT làm cho trình liên kết (link.exe) ngừng hoạt động cho các dự án lớn.

  • Khắc phục sự cố trong đó USBHUB.SYS ngẫu nhiên gây ra lỗi bộ nhớ dẫn đến lỗi hệ thống ngẫu nhiên rất khó chẩn đoán.

Để biết thêm thông tin về các lỗ hổng bảo mật đã giải quyết, vui lòng tham khảo Hướng dẫn Cập nhật Bảo mật.

Sự cố đã biết trong bản cập nhật này

Dấu hiệu

Giải pháp

Sau khi cài đặt KB4041681, người dùng gói có thể thấy hộp thoại lỗi cho biết ngoại lệ ứng dụng đã xảy ra khi đóng một số ứng dụng. Việc này có thể ảnh hưởng đến các ứng dụng sử dụng mshtml.dll để tải nội dung web. Lỗi này chỉ xảy ra khi quy trình đã tắt và không ảnh hưởng đến chức năng của ứng dụng.

Microsoft đang tìm cách giải quyết và sẽ cung cấp bản cập nhật trong một bản phát hành sắp tới.

Việc cài đặt bản cập nhật này có thể khiến những ứng dụng dựa trên Microsoft JET Database Engine (Microsoft Access 2007 và các phiên bản cũ hơn hoặc các ứng dụng không phải của Microsoft) không hoạt động khi tạo hoặc mở tệp Microsoft Excel .xls. Thông báo lỗi là “Lỗi không mong muốn từ trình điều khiển cơ sở dữ liệu bên ngoài (1). (Microsoft JET Database Engine)."

Hãy tải xuống và cài đặt Microsoft Access Database Engine 2010 Redistributable và sau đó điều chỉnh chuỗi kết nối DB trong Microsoft Excel để sử dụng ACE làm nhà cung cấp. Ví dụ: Thay đổi Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0 thành Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0.

Microsoft đang tìm cách giải quyết và sẽ cung cấp bản cập nhật trong một bản phát hành sắp tới.

 

Cách tải bản cập nhật này

Bản cập nhật này được cung cấp dưới dạng bản cập nhật tùy chọn trên Windows Update. Để biết thêm thông tin về cách chạy Windows Update, hãy xem Cách tải bản cập nhật thông qua Windows Update. Để tải gói độc lập cho bản cập nhật này, hãy truy cập trang web Danh mục Microsoft Update.

Thông tin tệp

Để biết danh sách các tệp được cung cấp trong bản cập nhật này, hãy tải xuống thông tin tệp cho bản cập nhật 4041686.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×