Mục lục
×

Ngày Phát hành:

17/10/2017

Phiên bản:

HĐH Bản dựng 14393.1794

Các bản sửa lỗi và cải tiến

Bản cập nhật này bao gồm những cải tiến về chất lượng. Chúng tôi sẽ không giới thiệu tính năng hệ điều hành mới nào trong bản cập nhật này. Các thay đổi quan trọng bao gồm:

 • Khắc phục sự cố hiếm gặp trong đó phông chữ có thể bị lỗi sau khi hoàn tất Trải nghiệm Thiết lập Ban đầu. Sự cố này xảy ra ở những hình ảnh được cài đặt nhiều gói ngôn ngữ.

 • Khắc phục sự cố trong đó bạn có thể không tải xuống được các bản cập nhật sử dụng các tệp cài đặt nhanh sau khi cài đặt Bản cập nhật HĐH 14393.1670 đến 14393.1770.

 • Khắc phục sự cố gây ra lỗi khi đang cố gắng truy nhập vào nội dung chia sẻ trên máy chủ tệp.

 • Khắc phục sự cố ngăn không cho Báo cáo Lỗi Windows lưu báo cáo lỗi vào thư mục tạm thời được tái tạo với các quyền không phù hợp. Thay vào đó, thư mục tạm thời vô tình bị xóa.

 • Khắc phục sự cố trong đó bộ đếm hiệu suất MSMQ (MSMQ Queue) không thể điền các trường hợp hàng đợi khi máy chủ đóng vai trò MSMQ được phân cụm. 

 • Khắc phục sự cố trong đó việc hạn chế cổng RPC của dịch vụ Thông tin Xác thực Thế hệ Mới (Windows Hello) khiến hệ thống ngừng phản hồi khi đăng nhập. 

 • Khắc phục sự cố trong đó mã PIN thẻ thông minh của Xác minh Danh tính Cá nhân (PIV) không được lưu trong bộ đệm ẩn trên cơ sở mỗi ứng dụng. Điều này khiến người dùng nhìn thấy thông báo nhắc nhập mã PIN nhiều lần trong một khoảng thời gian ngắn. Thông thường, các thông báo nhắc nhập mã PIN chỉ hiển thị một lần. 

 • Cải thiện thông lượng M.2 NVMe SSD khi tăng kích thước hàng đợi.

 • Khắc phục sự cố trong đó việc chạy Theo dõi Sự kiện cho Windows với Volsnap có thể dẫn đến lỗi 0x50.

 • Khắc phục sự cố trong đó không thể sử dụng tiện ích Robocopy để sao chép thư viện tài liệu SharePoint, được đặt dưới dạng chữ cái ổ đĩa để sao chép tệp. Tuy nhiên, trong trường hợp này, Robocopy sẽ sao chép được thư mục. 

 • Khắc phục sự cố trong đó các Miniport tạo ra yêu cầu DMA 64 bit từ khu vực 4 GB duy nhất có thể bị lỗi, khiến hệ thống không thể khởi động.

 • Khắc phục sự cố trong đó đĩa mất liên lạc với cụm S2D của đĩa có thể dẫn đến một bộ mô tả miền lỗi cũ cho tệp đính kèm.

 • Khắc phục sự cố trong đó, nếu xảy ra cập nhật cho tiêu đề cấu hình vùng khi đang thực hiện chức năng đọc, một lỗi dừng có thể xảy ra khi triển khai Thư mục Không gian Lưu trữ (S2D) Windows Server 2016.

 • Khắc phục sự cố để cho phép các khách hàng dựa trên UEFI đến Máy ảo Gen 2 dựa trên UEFI tiền giai đoạn chạy Cài đặt Windows tự động. 

 • Khắc phục sự cố thỉnh thoảng điều hướng sai yêu cầu AD Authority tới sai Nhà cung cấp Danh tính vì hành vi lưu bộ đệm ẩn không chính xác. Điều này có thể ảnh hưởng đến các tính năng xác thực như Xác thực Đa Yếu tố.

 • Cho phép Tình trạng Kết nối AAD có thể báo cáo tình trạng máy chủ AD FS với độ trung thực phù hợp (bằng cách sử dụng kiểm tra quá mức) trên farm WS2012R2 và WS2016 AD FS hỗn hợp. 

 • Khắc phục sự cố trong đó lệnh ghép ngắn PowerShell làm cho mức độ hành vi farm không hoạt động kèm theo thời gian chờ trong quá trình nâng cấp từ farm 2012 R2 AD FS lên AD FS 2016. Lỗi này xảy ra do có nhiều bên tín thác phụ thuộc.

 • Khắc phục sự cố trong đó việc thêm quyền người dùng cho mẫu RMS khiến bảng điều khiển quản lý Active Directory RMS (mmc.exe) ngừng hoạt động với một ngoại lệ bất ngờ. 

 • Khắc phục sự cố trong đó AD FS gây ra lỗi xác thực bằng cách thay đổi giá trị thông số WCT trong khi liên hợp các yêu cầu tới Máy chủ Mã thông báo Bảo mật (STS) khác. 

 • Đã cập nhật tính năng độc nhất SPN và UPN để hoạt động trong cây gốc trong rừng và trên các cây khác trong rừng. NTDSAI.DLL đã cập nhật sẽ không cho phép nhánh cây thêm một SPN hoặc UPN dưới dạng bản trùng lặp trên toàn bộ rừng. 

 • Khắc phục sự cố trong đó thanh ngôn ngữ vẫn mở sau khi đóng một ứng dụng RemoteApp, ngăn việc ngắt kết nối phiên. 

 • Khắc phục sự cố trong đó thư mục đang hoạt động của RemoteApps trên Server 2016 được đặt thành %windir%\System32 bất kể thư mục của ứng dụng là gì.

 • Khắc phục sự cố trong đó USBHUB.SYS ngẫu nhiên gây ra lỗi bộ nhớ dẫn đến lỗi hệ thống ngẫu nhiên rất khó chẩn đoán.

 • Khắc phục sự cố trong đó giá trị đăng ký ServerSecurityDescriptor không di chuyển khi bạn nâng cấp lên Windows 10 1607. Do đó, người dùng có thể không thêm được máy in bằng cách sử dụng dịch vụ Trình quản lý In Citrix. Ngoài ra, họ có thể không in được sang máy in được chuyển hướng của máy khách, trình điều khiển in phổ dụng Citrix hoặc trình điểu máy in mạng bằng cách sử dụng trình điều khiển in phổ dụng Citrix.

 • Khắc phục sự cố trong đó các chính sách không được đẩy cho máy chủ có ID Phiên bản đã được cập nhật. Điều này xảy ra khi đồng bộ việc xóa các tài nguyên máy chủ cũ với các thông báo về NIC (thay đổi cấu hình cổng) từ máy chủ.

 • Khắc phục sự cố trong đó truyền SD ngừng hoạt động khi bạn kích hoạt truyền Bộ mô tả Bảo mật (SDPROP) theo cách thủ công bằng cách đặt thuộc tính RootDse FixupInheritance thành 1. Sau khi đặt thuộc tính này, các thay đổi về quyền và truyền SD được thực hiện trên đối tượng Active Directory không truyền cho đối tượng trẻ em. Không có lỗi nào được ghi nhật ký.

 • Thêm hỗ trợ cho ổ đĩa băng LTO8 vào ltotape.sys dành cho Windows Server 2016.

Nếu bạn đã cài đặt bản cập nhật cũ hơn, thì chỉ các bản sửa lỗi mới có trong gói này mới được tải xuống và cài đặt trên thiết bị của bạn.

Để biết thêm thông tin về các lỗ hổng bảo mật đã giải quyết, vui lòng tham khảo Hướng dẫn Cập nhật Bảo mật.

Cải tiến cho Máy khách Windows Update

Microsoft sẽ phát hành trực tiếp bản cập nhật cho Máy khách Windows Update để cải thiện độ tin cậy của Windows Update. Chúng tôi chỉ cung cấp bản cập nhật này cho các thiết bị chưa cài đặt các bản cập nhật gần đây nhất và hiện không được quản lý (ví dụ: đã tham gia miền).

Sự cố đã biết trong bản cập nhật này

Dấu hiệu

Giải pháp

Việc cài đặt bản cập nhật này có thể khiến những ứng dụng dựa trên Microsoft JET Database Engine (Microsoft Access 2007 trở xuống hoặc các ứng dụng không phải của Microsoft) không hoạt động khi tạo hoặc mở tệp Microsoft Excel .xls. Thông báo lỗi có nội dung “Lỗi không mong muốn từ trình điều khiển cơ sở dữ liệu bên ngoài (1). (Microsoft JET Database Engine)."

Hãy tải xuống và cài đặt Microsoft Access Database Engine 2010 Redistributable và sau đó điều chỉnh chuỗi kết nối DB trong Microsoft Excel để sử dụng ACE làm nhà cung cấp. Ví dụ: Thay đổi Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0 thành Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0.

Microsoft đang tìm cách giải quyết và sẽ cung cấp bản cập nhật trong một bản phát hành sắp tới.

Các ứng dụng Universal Windows Platform (UWP) sử dụng JavaScript và asm.js có thể ngừng hoạt động sau khi cài đặt KB4041688.

Gỡ cài đặt ứng dụng. Sau khi xong, hãy cài đặt lại ứng dụng.

Microsoft đang tìm cách giải quyết và sẽ cung cấp bản cập nhật trong một bản phát hành sắp tới.

Một số người dùng đã đặt kích cỡ văn bản cho biểu tượng thành kích cỡ lớn hơn (bằng cách sử dụng Cài đặt Hiển thị trong Panel Điều khiển) có thể gặp sự cố khi khởi chạy Internet Explorer.

Hãy giảm kích cỡ văn bản cho các biểu tượng thành một giá trị nhỏ hơn hoặc sử dụng cài đặt Thay đổi kích cỡ của tất cả các mục để giảm bớt vấn đề này.

Microsoft đang tìm cách giải quyết và sẽ cung cấp bản cập nhật trong một bản phát hành sắp tới.

Sau khi cài đặt KB này, người dùng Internet Explorer 11 sử dụng Dịch vụ Báo cáo SQL Server (SSRS) có thể không cuộn được qua một menu thả xuống bằng cách sử dụng thanh cuộn.

Sự cố này được khắc phục trong KB4053579.

Sau khi cài đặt KB4041688, KB4052231 hoặc KB4048953, lỗi "CDPUserSvc_XXXX đã ngừng hoạt động" xuất hiện. Ngoài ra, ID sự kiện 1000 được ghi vào nhật ký Sự kiện ứng dụng. Nhật ký ghi chú rằng svchost.exe_CDPUserSvc_XXXX đã ngừng hoạt động và tên mô-đun sự cố là "cdp.dll".

Sự cố này được khắc phục trong KB4053579.

 

Cách tải bản cập nhật này

Để tải gói độc lập cho bản cập nhật này, hãy truy cập trang web Danh mục Microsoft Update.

Thông tin tệp

Để biết danh sách các tệp được cung cấp trong bản cập nhật này, hãy tải xuống thông tin tệp cho bản cập nhật tích lũy 4041688.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×