Chủ đề liên quan
×
Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Ngày phát hành:

17/05/2018

Phiên bản:

HĐH Bản dựng 15063.1112

Các bản sửa lỗi và cải tiến

Bản cập nhật này bao gồm những cải tiến về chất lượng. Chúng tôi sẽ không giới thiệu tính năng hệ điều hành mới nào trong bản cập nhật này. Các thay đổi quan trọng bao gồm:

 • Khắc phục các sự cố khác với thông tin múi giờ được cập nhật.

 • Khắc phục sự cố khiến các hộp thoại Internet Explorer ở màn hình thứ hai cũng xuất hiện trên màn hình chính khi sử dụng màn hình mở rộng.

 • Khắc phục sự cố về độ tin cậy trong các ứng dụng .NET khi sử dụng IME tiếng Nhật trong một hộp văn bản.

 • Khắc phục sự cố về trạng thái kết nối của một số thiết bị Bluetooth.

 • Khắc phục sự cố khiến không thể sử dụng Autodiscover trong Microsoft Outlook 2013 để thiết lập tài khoản email khi bật UE-V.

 • Khắc phục sự cố khiến không thể thêm các bộ tính hiệu suất vào Màn hình Hiệu suất trên các hệ thống có nhiều bộ xử lý.

 • Khắc phục sự cố tạo ra một lỗi khi cố gắng thay đổi loại khởi động của dịch vụ thẻ thông minh từ Tắt thành Thủ công hoặc Tự động. Lỗi là “Không thể tạo một tệp khi tệp đó đã tồn tại.”

 • Khắc phục sự cố gây ra các sự cố xác thực rải rác khi sử dụng Trình quản lý Tài khoản Web.

 • Khắc phục sự cố khiến các ứng dụng khách sử dụng Trình quản lý Xác thực Windows ngừng hoạt động khi tạo một yêu cầu đến máy chủ.

 • Khắc phục sự cố khiến BitLocker chuyển sang chế độ khôi phục khi áp dụng các bản cập nhật.

 • Cho phép tính năng quay lại Visual Studio IntelliTrace chụp nhanh ảnh một ứng dụng có mục tiêu nền tảng gỡ lỗi được đặt thành x86.

 • Khắc phục sự cố thiếu thanh kết nối trong Kết nối với Máy Ảo (VMConnect) khi sử dụng chế độ toàn màn hình trên nhiều màn hình.

 • Khắc phục sự cố trong đó các máy khách Windows 10 xác thực các điểm truy nhập 802.1x WLAN không thể áp dụng các quyền Chính sách Nhóm, chạy tập lệnh hoặc truy xuất hồ sơ chuyển vùng khi người dùng đăng nhập. Điều này xảy ra vì không thể xác thực Kerberos cho \\domain\sysvol, \\domain\netlogon và các đường dẫn DFS khác.

 • Khắc phục sự cố khiến các ứng dụng UWP ngừng hoạt động khi các ứng dụng đó sử dụng Điều khiển Bản đồ XAML.

 • Tăng cường độ bảo mật của các thuật toán mà Windows Hello sử dụng khi thực hiện nhận diện khuôn mặt.

Nếu bạn đã cài đặt bản cập nhật cũ hơn, thì chỉ có thể tải các bản sửa lỗi mới có trong gói này xuống và cài đặt trên thiết bị của mình.

Để biết thêm thông tin về các lỗ hổng bảo mật đã giải quyết, hãy xem Hướng dẫn Cập nhật Bảo mật.

Các cải tiến đối với Windows Update

Microsoft đã phát hành trực tiếp bản cập nhật cho máy khách Windows Update để cải thiện độ tin cậy. Bất kỳ thiết bị nào chạy Windows 10 được đặt cấu hình để tự động nhận cập nhật từ Windows Update, bao gồm cả phiên bản Enterprise và Pro, đều sẽ được cung cấp Bản cập nhật Tính năng Windows 10 mới nhất dựa trên tính tương thích thiết bị và chính sách hoãn của Windows Update cho Doanh nghiệp. Điều này không áp dụng cho các phiên bản cung cấp dịch vụ dài hạn.

Các sự cố đã biết trong bản cập nhật này

Microsoft hiện chưa ghi nhận bất kỳ sự cố nào với bản cập nhật này.

Cách tải bản cập nhật này

Để tải xuống và cài đặt bản cập nhật này, hãy chuyển đến Cài đặt > Cập nhật & Bảo mật > Windows Update và chọn Kiểm tra bản cập nhật.

Để tải gói độc lập cho bản cập nhật này, hãy truy cập trang web Danh mục Microsoft Update.

Quan trọng Khi cài đặt cả bản cập nhật sắp xếp cung cấp dịch vụ (SSU) KB4132649 và bản cập nhật tích lũy mới nhất (LCU) từ Danh mục Microsoft Update, hãy cài đặt SSU trước khi cài đặt LCU.

Thông tin tệp

Để biết danh sách các tệp được cung cấp trong bản cập nhật này, hãy tải xuống thông tin tệp cho bản cập nhật tích lũy 4103722

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×