Mục lục
×

Ngày Phát hành:

18/10/2018

Phiên bản:

HĐH Bản dựng 14393.2580

Windows 10, phiên bản 1607, đã kết thúc hoạt động vào ngày 10 tháng 4 năm 2018. Những thiết bị đang chạy các phiên bản Windows 10 Home hoặc Pro sẽ không còn nhận được bản cập nhật chất lượng và bảo mật hàng tháng có khả năng bảo vệ khỏi các mối đe dọa bảo mật mới nhất nữa. Để tiếp tục nhận bản cập nhật chất lượng và bảo mật, Microsoft khuyên bạn nên cập nhật lên phiên bản Windows 10 mới nhất.

QUAN TRỌNG: Các phiên bản Windows 10 Enterprise và Windows 10 Education sẽ được cung cấp dịch vụ miễn phí thêm 6 tháng nữa. Thiết bị trên các Kênh Cung cấp Dịch vụ Dài Hạn (LTSC) sẽ tiếp tục nhận được các bản cập nhật cho đến tháng 10 năm 2026 theo trang Chính sách Vòng đời. Các thiết bị chạy Bản cập nhật Kỷ niệm Windows 10 (pb. 1607) đang chạy chipset Intel “Clovertrail” sẽ tiếp tục nhận được các bản cập nhật cho đến tháng 1 năm 2023 theo trang blog Microsoft Community.

Windows 10 Mobile, phiên bản 1607, đã kết thúc hoạt động vào ngày 8 tháng 10, 2018. Những thiết bị đang chạy Windows 10 Mobile và Windows 10 Mobile Enterprise sẽ không còn nhận được bản cập nhật chất lượng và bảo mật hàng tháng có khả năng bảo vệ khỏi các mối đe dọa bảo mật mới nhất nữa. Để tiếp tục nhận bản cập nhật chất lượng và bảo mật, Microsoft khuyên bạn nên cập nhật lên phiên bản Windows 10 mới nhất.

 

Các bản sửa lỗi và cải tiến

Bản cập nhật này bao gồm những cải tiến về chất lượng. Chúng tôi sẽ không giới thiệu tính năng mới nào của hệ điều hành trong bản cập nhật này. Các thay đổi quan trọng bao gồm:

 • Khắc phục sự cố đổi giá trị tiền tệ địa phương mà Ngân hàng Trung ương Venezuela đã triển khai để đưa đồng Bolivar Soberano vào lưu thông.

 • Khắc phục các sự cố khác với thông tin múi giờ được cập nhật.

 • Khắc phục sự cố trong đó không có thông báo lỗi xuất hiện khi một ứng dụng bị chặn được gọi từ menu Bắt đầu.

 • Khắc phục sự cố trong đó AccountName trong mục Nhật ký Sự kiện cho nguồn Microsoft-Windows-Kerberos-Key-Distribution-Center và ID Sự kiện 7 đôi khi bị lỗi.

 • Khắc phục sự cố về hiệu suất xác thực đám mây đối với các tài khoản tạo ra các phiên đăng nhập rất nhanh.

 • Khắc phục sự cố khiến không thể tắt TLS 1.0 và TLS 1.1 khi chế độ Tiêu chuẩn Xử lý Thông tin Liên bang (FIPS) đang bật.

 • Khắc phục sự cố sắp xếp hai hoặc nhiều chứng chỉ xác thực cho cùng một người dùng. Người dùng sẽ nhận được thông báo, “Đã tìm thấy nội dung trùng lặp” và nhận được lỗi “STATUS_CERTIFICATE_MAPPING_NOT_UNIQUE”.

 • Khắc phục sự cố trong đó ứng dụng có thông tin xử lý rò rỉ khi sử dụng chứng chỉ xác thực của khách hàng với giao thức TLS. Sự cố này xảy ra khi hàm gọi FreeCredentialsHandle xảy ra trước hàm gọi DeleteSecurityContext trong mã ứng dụng.

 • Khắc phục sự cố rò bộ nhớ trên svchost.exe (netsvcs và Dịch vụ Trợ giúp IP).

 • Khắc phục sự cố làm giảm dung lượng lưu trữ trên một ổ đĩa chia sẻ theo cụm (CSV) do mở rộng ổ cứng ảo (VHDX) Hyper-V. Do đó, một Máy Ảo (VM) có thể tiếp tục ghi dữ liệu vào ổ đĩa của máy ảo đó cho đến khi gặp lỗi hoặc ngừng hoạt động. Máy Ảo cũng có thể khởi động lại và sau đó tiếp tục ghi dữ liệu cho đến khi xảy ra lỗi.

 • Khắc phục sự cố khiến không thể nâng cấp bộ điều khiển miền chỉ đọc (RODC). Điều này có thể xảy ra nếu hệ thống xác định phân vùng của ứng dụng, tuy nhiên không thể phân giải tên DNS với "Tên lỗi". Các lỗi này là “Trong khi nâng cấp Bộ điều khiển Miền Chỉ đọc, không thể tìm đối tượng trạng thái dự kiến” và “Dữ liệu khác đã có sẵn” (mã lỗi 234).

 • Khắc phục sự cố tương tác giữa Active Directory Federation Services (ADFS) Extranet Smart Lockout (ESL) và Thay thế ID Đăng nhập. Khi bật Thay thế ID Đăng nhập, lệnh gọi đối với lệnh ghép ngắn AD FS Powershell, Get-AdfsAccountActivityReset-AdfsAccountLockout, trả về lỗi "Không tìm thấy tài khoản". Khi gọi Set-AdfsAccountActivity, một mục nhập mới được thêm thay vì chỉnh sửa mục hiện có.

 • Khắc phục sự cố về cách điều hướng của Chế độ xem thập kỉ trong lịch Nhật Bản. Khi người dùng cố gắng chuyển từ niên hiệu hiện tại đến niên hiệu tiếp theo, tùy chọn điều hướng không hoạt động đúng. Để biết thêm thông tin, hãy xem KB4469068.

 • Khắc phục sự cố khiến Cổng kết nối Dịch vụ Máy tính Từ xa ngừng hoạt động hiệu quả trong trường hợp cân bằng tải sau khoảng thời gian hoạt động từ 12 đến 24 giờ.

 • Khắc phục sự cố xảy ra khi sử dụng nhiều cụm Windows Server 2016 Hyper-V. Sự kiện sau đây sẽ được ghi nhật ký:

  "Ổ đĩa Chia sẻ Cụm 'CSVName' ('CSVName') đã rơi vào trạng thái tạm dừng do 'STATUS_USER_SESSION_DELETED(c0000203)'. Tất cả thông tin I/O sẽ tạm thời được xếp hàng đợi cho đến khi đường dẫn đến ổ đĩa được thiết lập lại."

 • Khắc phục sự cố không thể tạo cụm nút duy nhất hoặc bổ sung nút khác cho một cụm.

 • Khắc phục sự cố xảy ra khi khởi động lại một nút sau khi thoát nút. ID Sự kiện 5120 xuất hiện trong nhật ký bằng thông báo "STATUS_IO_TIMEOUT c00000b5". Điều này có thể làm chậm hoặc ngừng nhập và xuất thông tin (I/O) vào các Máy Ảo. Đôi khi nút có thể tách khỏi thành viên cụm.

 • Khắc phục sự cố trong đó thông tin tham khảo System.Security.Cryptography.Algorithms không được tải chính xác trên .NET Framework 4.7.1 sau khi cài đặt các bản vá lỗi ngày 10 tháng 7 năm 2018 và ngày 14 tháng 8 năm 2018.

 • Khắc phục sự cố có thể khiến hệ thống ngừng hoạt động trong quá trình tắt một số ứng dụng Windows Presentation Foundation (WPF) do TaskCanceledException. Ứng dụng dễ gặp sự cố này thực hiện công việc liên quan đến các sự kiện yếu hoặc dữ liệu ràng buộc sau khi chức năng Application.Run() trả về giá trị.

 • Khắc phục tình huống tương tranh trong tệp tạm thời và một số chương trình quét vi rút khiến các ứng dụng .NET Framework ngừng hoạt động. Thông báo lỗi là, "Quy trình không thể truy cập tệp <name of temp file>".

 • Bản cập nhật hỗ trợ của .NET Framework dành cho định dạng ngày Nhật Bản cho năm đầu tiên của niên hiệu. Khi mẫu định dạng là "y年", tùy chọn định dạng năm sẽ sử dụng biểu tượng 元 và không sử dụng số 1 cho năm. Ngoài ra, .NET Framework sẽ hỗ trợ ngày có bao gồm 元. Để biết thêm thông tin, hãy xem KB4469068.

 • Cập nhật thông tin tiền tệ Venezuela. Bản cập nhật này sẽ ảnh hưởng đến cách viết "es-VE" như sau:

  • Biểu tượng tiền tệ là "Bs.S".

  • Tên tiền tệ bằng tiếng Anh là "Bolívar Soberano".

  • Tên tiền tệ địa phương là "bolívar soberano".

  • Mã Tiền tệ Quốc tế là "VES".

 • Khắc phục sự cố không thể bổ sung nút sau khi tạo một nút duy nhất trong Cụm Windows Server 2016. Mã lỗi là, “0x0000001e”.

 • Khắc phục sự cố có thể khiến một ứng dụng có cửa sổ con ngừng xử lý thông tin đầu vào của chuột. Sự cố này xảy ra khi bàn chạm chính xác kích hoạt một sự kiện WM_MOUSEWHEEL.

 • Khắc phục sự cố khiến việc điều hướng giữa các niên hiệu ngừng hoạt động ở chế độ xem Lịch Nhật Bản.

 • Khắc phục sự cố liên quan đến định dạng ngày cho lịch niên hiệu Nhật Bản.

 • Khắc phục sự cố khiến chức năng GetCalendarInfo trả về giá trị sai cho Niên hiệu Nhật Bản.

Nếu bạn đã cài đặt bản cập nhật cũ hơn, thì chỉ có thể tải các bản sửa lỗi mới, có trong gói này xuống và cài đặt trên thiết bị của mình.

Các cải tiến đối với Windows Update

Microsoft đã phát hành trực tiếp bản cập nhật cho máy khách Windows Update để cải thiện độ tin cậy. Bất kỳ thiết bị nào chạy Windows 10 được đặt cấu hình để tự động nhận cập nhật từ Windows Update, bao gồm cả phiên bản Enterprise và Pro, đều sẽ được cung cấp bản cập nhật tính năng Windows 10 mới nhất dựa trên tính tương thích thiết bị và chính sách hoãn của Windows Update cho Doanh nghiệp. Điều này không áp dụng cho các phiên bản cung cấp dịch vụ dài hạn.

Các sự cố đã biết trong bản cập nhật này

Dấu hiệu

Giải pháp

Sau khi cài đặt bản cập nhật này, thao tác cài đặt và kích hoạt máy khách của Windows Server 2019 và khóa máy chủ (CSVLK) Dịch vụ Quản lý Khóa (KMS) 1809 LTSC không hoạt động như thường lệ.

Sự cố này được khắc phục trong KB4467684.

Sau khi cài đặt bản cập nhật này, các hoạt động nâng cấp Windows Server 2016 không thể tạo miền không gốc trong hệ thống liên kết, trong đó đã bật các tính năng tùy chọn như phục hồi Active Directory. Lỗi có nội dung “Thao tác sao chép gặp lỗi cơ sở dữ liệu”.

Sự cố này được khắc phục trong KB4467684.

Sau khi bạn cài đặt Bản xem trước Bản tổng hợp Chất lượng tháng 8 hoặc bản cập nhật .NET Framework ngày 11 tháng 9 năm 2018, hệ thống có thể loại trừ bản khởi tạo SqlConnection. Để biết thêm thông tin về sự cố này, hãy xem bài viết sau trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

4470809 Loại trừ bản khởi tạo SqlConnection trên .NET 4.6 trở lên sau bản cập nhật .NET Framework tháng 8 và tháng 9 năm 2018

Sự cố này được khắc phục trong KB4480977.

Sau khi cài đặt bản cập nhật này, người dùng có thể không sử dụng được Thanh Tìm kiếm trong Windows Media Player khi đang phát các tệp cụ thể. Sự cố này không ảnh hưởng đến chức năng phát lại bình thường.

Sự cố này được khắc phục trong KB4471321.

Cách tải bản cập nhật này

Trước khi cài đặt bản cập nhật này

Các bản cập nhật tích lũy Windows yêu cầu bạn phải cài đặt bản cập nhật sắp xếp cung cấp dịch vụ (SSU) mới nhất cho hệ điều hành của mình trước khi cài đặt bản cập nhật tích lũy mới nhất (LCU). Việc này giúp giảm thiểu các sự cố tiềm ẩn trong khi cài đặt LCU. Để biết thêm thông tin, hãy xem Bản cập nhật sắp xếp cung cấp dịch vụ.

Nếu bạn đang sử dụng Windows Update, hệ thống sẽ tự động cung cấp cho bạn SSU mới nhất (KB4132216). Để tải gói độc lập cho SSU mới nhất, hãy chuyển đến Danh mục Microsoft Update

Cài đặt bản cập nhật này

Để tải xuống và cài đặt bản cập nhật này, hãy chuyển đến Cài đặt > Cập nhật & Bảo mật > Windows Update và chọn Kiểm tra bản cập nhật.

Để tải gói độc lập cho bản cập nhật này, hãy truy cập vào trang web Danh mục Microsoft Update.

Thông tin tệp

Để biết danh sách các tệp được cung cấp trong bản cập nhật này, hãy tải xuống thông tin tệp cho bản cập nhật tích lũy 4462928

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×