Mục lục
×

Ngày Phát hành:

18/07/2017

Phiên bản:

HĐH Bản dựng 14393.1532

Các bản sửa lỗi và cải tiến

Bản cập nhật này bao gồm những cải tiến về chất lượng. Chúng tôi sẽ không giới thiệu tính năng hệ điều hành mới nào trong bản cập nhật này. Các thay đổi quan trọng bao gồm:

 • Khắc phục sự cố rò cổng và chuỗi hội thoại có thể gây ra một loạt các triệu chứng bao gồm hệ thống không phản hồi và không thể kết nối mục tiêu iSCSI. Điều này xảy ra sau khi cài đặt các bản cập nhật hàng tháng được phát hành trong khoảng từ ngày 11 tháng 4 năm 2017 (KB4015217) đến ngày 11 tháng 7 năm 2017 (KB4025339). Sự cố này đã được đề cập là một sự cố đã biết trong các ghi chú phát hành tương ứng cho các bản cập nhật này.

 • Khắc phục sự cố trong đó silicon bị lỗi trong Ổ đĩa Bán dẫn ảnh hưởng đến hiệu suất của Trình điều khiển Microsoft Standard NVM Express (stornvme). 

 • Khắc phục sự cố trong đó trình điều khiển Windows NVDIMM sẽ tìm cách giảm khối lượng trên thiết bị và chuyển sang trạng thái chỉ đọc khi thiết bị NVDIMM mất bền vững.

 • Khắc phục sự cố trong đó WinRM báo cáo lỗi không cần thiết trong nhật ký sự kiện (ID 10119) sau khi cài đặt mới HĐH.

 • Khắc phục sự cố trong đó khi bạn sử dụng SCVMM để quản lý máy chủ ảo, nếu có bất kỳ CSV nào ngoại tuyến, SCVMM không thể đánh số hoặc xác định các CSV trên các cụm.

 • Khắc phục sự cố trong đó khi bạn chuyển từ kết nối có dây sang kết nối không dây, tệp (.ppt, .xls, v.v...) mà bạn đang chỉnh sửa sẽ được đánh dấu là “Chỉ Đọc“.

 • Khắc phục sự cố trong đó khi bạn bật chống trùng lặp trên một khối lượng lớn hơn 10 TB, hoạt động tối ưu hóa có thể dừng sớm và không bao giờ hoàn tất.

 • Khắc phục sự cố trong đó khi bạn sử dụng chuyển hướng thư mục và chỉ xác định một máy tính chính, chuyển hướng thư mục sẽ được bật cho tất cả người dùng trên tất cả các máy.

 • Khắc phục sự cố trong đó bạn không thể thêm tài khoản Nơi làm việc và Trường học vào Microsoft Store và bạn có thể gặp phải lỗi với thông báo: “Chúng tôi đã gặp lỗi; vui lòng thử đăng nhập lại sau“.

 • Khắc phục sự cố trong đó Windows Multipoint Server (WMS) 2016 không cho phép bạn đặt cấu hình cho mỗi giấy phép thiết bị.

 • Khắc phục sự cố ở Windows Multipoint Server 2012 trong đó DisplayToast() không hoạt động khi sử dụng một shell tùy chỉnh.

 • Khắc phục sự cố trong đó File Explorer không tự động làm mới các thay đổi khi sử dụng RemoteApps trên Windows Server 2016.

 • Khắc phục sự cố trong đó đệ quy I/O khiến Unified Write Filter bị đình trệ.

 • Khắc phục sự cố trong đó thiết bị BT LE không được đánh số đúng, làm xuất hiện lỗi trong Trình quản lý Thiết bị.

 • Khắc phục sự cố trong đó hoạt động biến đổi đánh giá tìm kiếm LDAP trên nhiều đối tượng sẽ sử dụng quá mức dung lượng bộ nhớ. Ví dụ về một tìm kiếm như vậy là với bộ lọc memberof:1.2.840.113556.1.4.1941:=cn=GroupA,Ou=Accounts,DC=Contoso,DC=Com và phạm vi subtree.

 • Khắc phục sự cố trong đó việc khởi chạy một ứng dụng được xuất bản bằng cách sử dụng một hệ thống máy chủ của ứng dụng liên tục không hoạt động. Ngoài ra, logonui.exe gặp sự cố trong quá trình này.

 • Khắc phục sự cố về độ tin cậy trong đó việc chèn vào danh sách IncomingDependencies mà không có được LoaderLock dẫn đến hệ thống không phản hồi.

 • Khắc phục sự cố trong đó chính sách "Truy nhập Thiết bị lưu trữ Rời > Từ chối truy nhập ghi" không được tuân thủ.

 • Khắc phục sự cố trong đó trình kích hoạt lặp lại của một tác vụ ngừng hoạt động sau khi khởi động lại.

 • Khắc phục sự cố trong đó người dùng có thể không cập nhật cài đặt bộ đệm trong một giờ sau khi khởi động lại.

 • Khắc phục sự cố trong đó việc kết hợp Unified Write Filter Unified và trình điều khiển cũ khiến dịch vụ Điểm Bán bị đình trệ.

 • Khắc phục sự cố trong đó kết nối LUN nhận được sau khi phân bổ bộ đệm trong quá trình thu thập số liệu thống kê iSCSI bị tràn bộ đệm và gây ra lỗi 0x19. Sự cố về Giao diện Người dùng (UI) khiến các mục tiêu iSCSI bị ẩn sẽ được khắc phục trong một bản phát hành sắp tới.

 • Khắc phục sự cố trong đó lỗi đường dẫn MPIO trên máy chủ Hyper-V có thể dẫn đến mất toàn bộ quyền truy nhập đĩa.

 • Khắc phục sự cố trong đó một câu lệnh thiếu điểm ngắt có thể khiến MPIO LUN bị xóa đột ngột.

 • Khắc phục sự cố trong đó NTFS tham chiếu một thông số không hợp lệ khi việc sử dụng Bộ lập lịch Nhiệm vụ, dẫn đến Lỗi Dừng 0x24.

 • Khắc phục sự cố trong đó hệ thống sẽ hiển thị lỗi khi cố gắng gắn kết một lượng ReFS bị hỏng trong chế độ Chỉ Đọc.

 • Khắc phục sự cố về hiệu suất trong ReFS khi sao lưu nhiều terabyte dữ liệu.

 • Khắc phục sự cố trong đó một chuỗi hội thoại bị kẹt trong ReFS có thể gây ra lỗi bộ nhớ.

 • Khắc phục sự cố trong đó trạng thái của cụm S2D được báo cáo không nhất quán.

 • Khắc phục sự cố trong đó khi việc tải và bỏ tải thường xuyên khi Unified Write Filter được bật có thể gây ra lỗi hệ thống.

 • Khắc phục sự cố trong đó tính năng màn hình cảm ứng và trượt nhanh dấu vân tay ngừng hoạt động khi nhiều người dùng đăng nhập.

 • Khắc phục sự cố trong đó tác vụ khởi chạy cho người dùng dịch vụ có mật khẩu được lưu trữ không hoạt động với lỗi ERROR_LOGON_FAILURE.

 • Khắc phục sự cố bằng cách thay đổi phương thức xử lý thay thế chứng chỉ từ các lệnh gọi “xóa“ -> “thêm“ riêng biệt thành một lệnh gọi “cập nhật“ đơn duy nhất.

 • Khắc phục sự cố trong đó UWF không thể tải bản cập nhật thông qua Windows Update do danh mục đăng ký không khớp.

 • Khắc phục sự cố yêu cầu bổ sung Chính sách Nhóm mới phía máy khách có thể tùy ý vô hiệu hành vi Quét Kép.

 • Khắc phục sự cố trong đó bộ xử lý mã thông báo PkeyAuth không thể xác thực nếu yêu cầu PkeyAuth chứa dữ liệu không chính xác. Xác thực sẽ vẫn tiếp tục mà không cần thực hiện xác thực thiết bị.

 • Đã thêm biến máy chủ mới vào IIS để nắm bắt giao thức SSL/TLS và thuật toán mật mã được sử dụng với từng yêu cầu. Ngoài ra, chúng tôi đã bật Ghi nhật ký IIS Nâng cao để ghi nhật ký thông tin này.

Nếu bạn đã cài đặt bản cập nhật cũ hơn, thì chỉ các bản sửa lỗi mới có trong gói này mới được tải xuống và cài đặt trên thiết bị của bạn.

Sự cố đã biết trong bản cập nhật này

Microsoft hiện chưa ghi nhận bất kỳ sự cố nào với bản cập nhật này.
 

Cách tải bản cập nhật này

Để tải gói độc lập cho bản cập nhật này, hãy truy cập trang web Danh mục Microsoft Update.

Thông tin tệp

Để biết danh sách các tệp được cung cấp trong bản cập nhật này, hãy tải xuống thông tin tệp cho bản cập nhật tích lũy 4025334

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×