Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Ngày Phát hành:
19/01/2023

Phiên bản:
.NET Framework 3.5 và 4.8.1

Bản cập nhật ngày 19 tháng 1 năm 2023 cho Windows 10, phiên bản 20H2, Windows 10 Phiên bản 21H1.Windows 10 Phiên bản 21H2 và Windows 10 Phiên bản 22H2 bao gồm các cải tiến về độ tin cậy tích lũy trong .NET Framework 3.5 và 4.8.1. Chúng tôi khuyên bạn nên áp dụng bản cập nhật này như một phần trong quy trình bảo trì thường xuyên của mình. Trước khi bạn cài đặt bản cập nhật này, hãy xem các mục Điều kiện tiên quyết và Yêu cầu khởi động lại.

Tóm tắt

Các cải tiến về Bảo mật

Không có cải tiến bảo mật mới nào trong bản phát hành này. Bản cập nhật này mang tính tích lũy và chứa tất cả các cải tiến bảo mật đã phát hành trước đó.

Các cải tiến về Chất lượng và Độ tin cậy

WPF1

- Khắc phục sự cố phát tán thuộc tính hiển thị điều khiển ElementHost với HwndWrapper cơ sở.

- Khắc phục sự cố khôi phục hành vi cuộn VirtualizingScrollPanel cho sự kiện CollectionChange.

- Khắc phục sự cố bỏ qua Win32LastError khi gọi phương pháp GetWindowText và GetWindowTextLength.

- Khắc phục Ngoại lệ Tham chiếu Null khi thuộc tính Chú giải Công cụ hiển thị bị ghi đè để luôn là sai.

Mạng

- Khắc phục sự cố trong phương pháp Socket.EndReceiveFrom có thể dẫn đến AccessViolationException trong các trường hợp hiếm gặp.

1Windows Presentation Foundation (WPF)

Thông tin bổ sung về bản cập nhật này

Các bài viết sau có chứa thông tin bổ sung về bản cập nhật này liên quan đến các phiên bản sản phẩm riêng lẻ.

  • 5022474 Mô tả về Bản xem trước Bản cập nhật Tích lũy cho .NET Framework 3.5, 4.8 và 4.8.1 cho Windows 10, phiên bản 20H2 (KB5022474)

  • 5022478 Mô tả Bản xem trước Bản cập nhật Tích lũy cho .NET Framework 3.5, 4.8 và 4.8.1 cho Windows 10 Phiên bản 22H2 (KB5022478)

  • 5022476 Mô tả Bản xem trước Bản cập nhật Tích lũy cho .NET Framework 3.5, 4.8 và 4.8.1 cho Windows 10 Phiên bản 21H2 (KB5022476)

Các sự cố đã biết trong bản cập nhật này

Microsoft hiện chưa ghi nhận bất kỳ sự cố nào trong bản cập nhật này.

Cách tải bản cập nhật này

Cài đặt bản cập nhật này

Kênh Phát hành

Sẵn dùng

Bước Tiếp theo

Windows Update và Microsoft Update

Không. Bản cập nhật này sẽ được tải xuống và cài đặt tự động Windows Update.

Windows Update dành cho Doanh nghiệp

Không

Không. Những thay đổi này sẽ được bao gồm trong bản cập nhật bảo mật tiếp theo cho kênh này. Để biết thêm thông tin Windows Update cho Doanh nghiệp, hãy đi đến trang Windows Update dành cho Doanh nghiệp.

Danh mục Microsoft Update

Để tải gói độc lập cho bản cập nhật này, hãy truy cập trang web Danh mục Microsoft Update .

Dịch vụ Cập nhật Windows Server (WSUS)

Không

Bạn có thể nhập bản cập nhật này vào WSUS theo cách thủ công qua 5022476 và 5022478 và 5022474. Xem Danh mục Microsoft Update để biết hướng dẫn.

Thông tin về tệp

Để biết danh sách các tệp được cung cấp trong bản cập nhật này, hãy tải xuống thông tin tệp cho bản cập nhật tích lũy.

Điều kiện tiên quyết

Để áp dụng bản cập nhật này, bạn phải cài đặt .NET Framework 3.5 hoặc 4.8.1.

Yêu cầu khởi động lại

Bạn phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản cập nhật này nếu mọi tệp bị ảnh hưởng đang được sử dụng. Chúng tôi khuyên bạn nên thoát khỏi tất cả các ứng dụng dựa trên .NET Framework trước khi áp dụng bản cập nhật này.

Cách nhận trợ giúp và hỗ trợ cho bản cập nhật này

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×