Mục lục
×

Ngày Phát hành:

19/03/2019

Phiên bản:

Bản dựng HĐH 14393.2879

Lời nhắc: Dịch vụ bổ sung cho các phiên bản Windows 10 Enterprise, Education và IoT Enterprise sẽ kết thúc vào ngày 9 tháng 4 năm 2019 và không kéo dài sau ngày này. Để tiếp tục nhận bản cập nhật chất lượng và bảo mật, Microsoft khuyên bạn nên cập nhật lên phiên bản Windows 10 mới nhất.

Lời nhắc: vào ngày 12 tháng 3 và ngày 9 tháng 4, chúng tôi sẽ phát hành hai bản cập nhật Delta cuối cùng dành cho Windows 10, phiên bản 1607. Các bản cập nhật bảo mật và chất lượng sẽ tiếp tục được cung cấp thông qua các gói cập nhật tích lũy nhanh và đầy đủ. Để biết thêm thông tin về thay đổi này, vui lòng truy cập blog của chúng tôi.

Windows 10, phiên bản 1607, đã kết thúc dịch vụ vào ngày 10 tháng 4 năm 2018. Những thiết bị đang chạy các phiên bản Windows 10 Home hoặc Pro sẽ không còn nhận được bản cập nhật chất lượng và bảo mật hàng tháng có khả năng bảo vệ khỏi các mối đe dọa bảo mật mới nhất nữa. Để tiếp tục nhận bản cập nhật chất lượng và bảo mật, Microsoft khuyên bạn nên cập nhật lên phiên bản Windows 10 mới nhất.

QUAN TRỌNG: các phiên bản Windows 10 Enterprise và Windows 10 Education sẽ được nhận dịch vụ bổ sung miễn phí cho tới ngày 9 tháng 4 năm 2019. Thiết bị trên các Kênh Cung cấp Dịch vụ Dài Hạn (LTSC) sẽ tiếp tục nhận được các bản cập nhật cho đến tháng 10 năm 2026 theo trang Chính sách Vòng đời. Các thiết bị chạy Bản cập nhật Kỷ niệm Windows 10 (pb. 1607) đang chạy chipset Intel “Clovertrail” sẽ tiếp tục nhận được các bản cập nhật cho đến tháng 1 năm 2023 theo trang blog Microsoft Community.

Windows Server 2016 phiên bản Tiêu chuẩn, tùy chọn cài đặt Máy chủ Nano và Windows Server 2016 phiên bản Datacenter, tùy chọn cài đặt Máy chủ Nano đã kết thúc dịch vụ vào ngày 9 tháng 10 năm 2018. Những phiên bản này sẽ không còn nhận được bản cập nhật chất lượng và bảo mật hàng tháng có khả năng bảo vệ khỏi các mối đe dọa bảo mật mới nhất nữa. Để tiếp tục nhận bản cập nhật chất lượng và bảo mật, Microsoft khuyên bạn nên cập nhật lên phiên bản Windows 10 mới nhất.

Windows 10 Mobile, phiên bản 1607, đã kết thúc dịch vụ vào ngày 8 tháng 10 năm 2018. Những thiết bị đang chạy Windows 10 Mobile và Windows 10 Mobile Enterprise sẽ không còn nhận được bản cập nhật chất lượng và bảo mật hàng tháng có khả năng bảo vệ khỏi các mối đe dọa bảo mật mới nhất nữa. Để tiếp tục nhận bản cập nhật chất lượng và bảo mật, Microsoft khuyên bạn nên cập nhật lên phiên bản Windows 10 mới nhất.

 

 

Các bản sửa lỗi và cải tiến

Bản cập nhật này bao gồm những cải tiến về chất lượng. Các thay đổi quan trọng bao gồm:

 • Khắc phục sự cố về cơ sở dữ liệu Microsoft Access 97 khiến dừng thao tác được yêu cầu khi bảng hoặc cột có các thuộc tính tùy chỉnh.

 • Cập nhật thông tin múi giờ cho Buenos Aires, Argentina.

 • Khắc phục sự cố với Microsoft Office Visual Basic cho các Ứng dụng không thể sử dụng cài đặt đăng ký Niên hiệu Nhật Bản đối với các ngày ở định dạng tiếng Nhật. Để biết thêm thông tin, hãy xem KB4469068.

 • Cập nhật thông tin múi giờ cho Kazakhstan.

 • Cập nhật thông tin múi giờ cho São Tomé và Príncipe.

 • Khắc phục sự cố ngăn người dùng bật hỗ trợ gan-nen cho Niên hiệu Nhật Bản. Để biết thêm thông tin, hãy xem KB4469068.

 • Khắc phục sự cố về độ tin cậy trong dxgkrnl.sys.

 • Khắc phục sự cố khiến dấu chấm than màu vàng xuất hiện trong Trình quản lý Thiết bị Windows trên thiết bị giao diện người dùng (HID). Sự cố này xảy ra sau khi chuyển đổi người dùng và loại bỏ hoặc thêm các thiết bị tuân thủ HID. Thiết bị tuân thủ HID dừng phản hồi và hệ thống dừng phản hồi khi tắt và khởi động lại.

 • Khắc phục sự cố có thể khiến màn hình cảm ứng ngừng hoạt động sau khi khởi động lại.

 • Khắc phục sự cố có thể ngăn người dùng đăng nhập và khiến cho tài khoản bị khóa khi sử dụng máy khách App-V để khởi động các ứng dụng. Sự cố này xảy ra do không thể xác thực Kerberos khi tìm cách lấy thông tin người dùng từ máy chủ tên miền (DNS). Sửa đổi khóa đăng ký sau:

  • Cài đặt: UseDcForGetUserInfo

  • Đường dẫn: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\AppV\Shared\

  • Loại: REG_DWORD

  • Giá trị: Thiết lập DWORD sau về giá trị khác 0 sẽ giải quyết vấn đề.

 • Khắc phục sự cố ngăn các ứng dụng App-V khởi động và tạo ra lỗi “0xc0000225”. Thiết lập DWORD sau về số khác 0 sẽ giải quyết sự cố: HKLM\Software\Microsoft\AppV\\MAV\Configuration\MaxAttachWaitTimeInMilliseconds. Giá trị mặc định là 0, giá trị tối đa là 10.000 và giá trị này sẽ giới hạn thời gian chờ tối đa dành cho trình điều khiển khi xuất hiện sự cố. Để biết thêm thông tin, hãy xem KB4494206.

 • Khắc phục sự cố xóa chính sách ALLOWCLSIDS khỏi tệp XML chính sách khi bạn chạy lệnh Add-SignerRule cho Kiểm soát Ứng dụng của Bộ bảo vệ Windows

 • Khắc phục sự cố khiến hộp thoại thông tin xác thực không xuất hiện khi một máy chủ web dành cho doanh nghiệp cố gắng kết nối với Internet.

 • Khắc phục sự cố khiến máy khách hoặc máy chủ khởi động lại khi sử dụng thẻ thông minh để đăng nhập bằng Gợi ý Tên Người dùng vào máy đã tham gia Azure Active Directory (AAD) bằng cách sử dụng Dịch vụ Máy tính Từ xa.

 • Khắc phục sự cố khiến tính năng gia hạn chứng chỉ bị lỗi khi sử dụng CERT_RENEWAL_PROP_ID với giao diện ICertPropertyRenewal.

 • Khắc phục sự cố ngăn không cho người dùng nhận tất cả các bản cập nhật Windows có sẵn khi sử dụng chế độ cung cấp dịch vụ Unified Write Filter (UWF) trong khi UWF bị tắt.

 • Khắc phục sự cố có thể gây ra lỗi “Stop 0x133” trong NTFS.sys.

 • Khắc phục sự cố trong cấu phần Trình quản lý Kiểm soát Dịch vụ Microsoft (SCM) khiến hệ thống dừng phản hồi khi khởi động.

 • Khắc phục sự cố trong Active Directory Federation Services (AD FS) khiến bên tín thác phụ thuộc trùng lặp xuất hiện trong bảng điều khiển quản lý AD FS. Điều này xảy ra khi bạn tạo hoặc xem các bên tín thác phụ thuộc bằng cách sử dụng bảng điều khiển quản lý AD FS.

 • Khắc phục sự cố ngăn các phiên bản tệp trước đó hiển thị sau khi đĩa lưu trữ chia sẻ tệp đang ở chế độ ngoại tuyến trực tuyến trở lại.

 • Khắc phục sự cố gây ra chậm trễ trong khoảng thời gian dài khi tiếp tục từ chế độ ngủ hỗn hợp.

 • Khắc phục sự cố trong môi trường Storage Spaces Direct có thể dẫn đến lỗi lúc tắt máy trong trường hợp "khởi động lại trong một vòng lặp".

 • Khắc phục sự cố có thể khiến cụm ngừng hoạt động khi tệp chia sẻ bằng chứng chuyển thành thuộc tính chỉ đọc.

 • Khắc phục sự cố xảy ra khi cập nhật từng nút cụm một. Nếu bạn khởi động lại một nút ở mức độ vá thấp hơn, nút ở mức độ vá cao hơn có thể bị cách ly bất ngờ.

 • Khắc phục sự cố về độ trễ cao (trên 10.000 ms) của Active Directory Federation Services (ADFS) Web Application Proxy (WAP) xảy ra khi bật Khóa Thông minh Extranet (ESL) trên ADFS. Điều này sẽ khắc phục lỗ hổng được mô tả trong CVE-2018-16794.

 • Cho phép kích hoạt bản dựng người dùng nội bộ của Windows 10 Enterprise cho Màn hình nền Ảo trong Microsoft Azure. Microsoft Azure là nền tảng duy nhất được hỗ trợ và thử nghiệm để lưu trữ Windows 10 Enterprise cho Màn hình nền Ảo, một phần quan trọng của Màn hình nền Ảo Windows.

 • Khắc phục sự cố trong đó báo cáo Trạng thái Sao nhân bản Chính sách trong Bảng điều khiển Quản lý Chính sách Nhóm (GPMC) hiển thị một cách nhất quán ít bảng điều khiển miền hơn so với bảng điều khiển có trong toàn bộ miền hoặc một Chính sách Nhóm cụ thể.

 • Khắc phục sự cố trong đó giao diện thiết bị đồ họa (GDI) DeleteObject() có thể khiến quy trình gọi ngừng hoạt động khi cả hai điều kiện sau đây là đúng:

  • Quy trình gọi là một quy trình WOW64 xử lý những địa chỉ bộ nhớ lớn hơn 2 GB.

  • DeleteObject() được gọi với ngữ cảnh của thiết bị tương thích với ngữ cảnh thiết bị in.

 • Khắc phục sự cố về giới hạn ký tự trong Chính sách Nhóm “Hiển thị Trang Cài đặt” trong đường dẫn chính sách sau: “Cấu hình Người dùng\Mẫu Quản trị\Panel Điều khiển”.

 • Khắc phục sự cố nhỏ với các tùy chọn không xác định (OPT không xác định) trong Cơ chế Phần mở rộng cho DNS (EDNS) đối với vai trò Máy chủ DNS Windows.

 • Khắc phục sự cố để đáp ứng các yêu cầu của chứng chỉ GB18030.

 • Khắc phục sự cố không cho trình phân tích cú pháp ngày chuyển các ngày trong quá khứ và tương lai (Dương lịch và tiếng Nhật) trong các tài liệu kết hợp (trước đây gọi là OLE) sang một ngày liên quan ở Niên hiệu Nhật Bản. Để biết thêm thông tin, hãy xemKB4469068

 • Khắc phục sự cố với báo cáo Trạng thái Sao nhân bản trong Bảng điều khiển Quản lý Chính sách Nhóm (GPMC). Báo cáo Trạng thái Sao nhân bản không cho phép tất cả các bộ kiểm soát miền cho toàn bộ miền hoặc Chính sách Nhóm cụ thể.

Nếu bạn đã cài đặt các bản cập nhật cũ, thì chỉ bản sửa lỗi mới chứa trong gói này được tải xuống và cài đặt trên thiết bị của bạn.

Các cải tiến đối với Windows Update

Microsoft đã phát hành trực tiếp bản cập nhật cho máy khách Windows Update để cải thiện độ tin cậy. Bất kỳ thiết bị nào chạy Windows 10 được đặt cấu hình để tự động nhận cập nhật từ Windows Update, bao gồm cả phiên bản Enterprise và Pro, đều sẽ được cung cấp bản cập nhật tính năng Windows 10 mới nhất dựa trên tính tương thích thiết bị và chính sách hoãn của Windows Update cho Doanh nghiệp. Điều này không áp dụng cho các phiên bản cung cấp dịch vụ dài hạn.

Các sự cố đã biết trong bản cập nhật này

Dấu hiệu

Giải pháp

Đối với máy chủ do System Center Virtual Machine Manager (SCVMM) quản lý, SCVMM không thể liệt kê và quản lý thao tác chuyển mạch lô-gic đã triển khai trên máy chủ sau khi cài đặt bản cập nhật.

Ngoài ra, nếu bạn không thực hiện theo các phương pháp hiệu quả nhất, lỗi dừng có thể xảy ra trong vfpext.sys trên các máy chủ.

Sự cố này được khắc phục trong KB4507459.Sau khi cài đặt KB4467684, dịch vụ cụm có thể không khởi động được với lỗi “2245 (NERR_PasswordTooShort)” nếu chính sách nhóm “Độ dài Mật khẩu Tối thiểu” được đặt cấu hình dài hơn 14 ký tự.

Thiết lập chính sách "Độ dài Mật khẩu Tối thiểu" mặc định của miền thành nhỏ hơn hoặc bằng 14 ký tự.

Microsoft đang tìm cách giải quyết và sẽ cung cấp bản cập nhật trong một bản phát hành sắp tới.

Sau khi cài đặt bản cập nhật này, Internet Explorer 11 và các ứng dụng khác sử dụng WININET.DLL có thể gặp sự cố xác thực. Điều này xảy ra khi hai hoặc nhiều người sử dụng cùng một tài khoản người dùng cho nhiều phiên đăng nhập cùng lúc trên cùng một máy Windows Server, bao gồm cả Giao thức Máy tính Từ xa (RDP) và các lượt đăng nhập Máy chủ Đầu cuối. Các dấu hiệu do khách hàng báo cáo bao gồm, nhưng có thể không giới hạn ở:

 • Kích cỡ bộ nhớ cache và vị trí hiển thị bằng 0 hoặc trống.

 • Phím tắt có thể không hoạt động bình thường.

 • Trang web thỉnh thoảng có thể không tải hoặc hiển thị chính xác.

 • Sự cố với lời nhắc thông tin đăng nhập.

 • Sự cố khi tải xuống tệp.

Sự cố này được khắc phục trong KB4493470.

Sau khi cài đặt bản cập nhật này, MSXML6 khiến các ứng dụng dừng phản hồi nếu hoạt động của nút trả về một ngoại lệ, chẳng hạn như appendChild(), insertBefore()moveNode().

Bộ soạn Chính sách Nhóm có thể dừng phản hồi khi chỉnh sửa một Đối tượng Chính sách Nhóm (GPO) có chứa các Tùy chọn Chính sách Nhóm (GPP) cho cài đặt Internet Explorer 10.

Sự cố này được khắc phục trong KB4493470.

Sau khi cài đặt bản cập nhật này, Lược đồ URI Tùy chỉnh cho các trình xử lý Application Protocol có thể không khởi động ứng dụng tương ứng dành cho mạng cục bộ và các trang web đáng tin cậy trên Internet Explorer.

Sự cố này được khắc phục trong KB4493473.

Sau khi cài đặt bản cập nhật này, có thể xảy ra sự cố khi sử dụng Môi trường Thực thi Khởi động trước (PXE) để khởi động thiết bị từ máy chủ Windows Deployment Services (WDS) được đặt cấu hình để sử dụng Phần mở rộng Cửa sổ Biến đổi. Điều này có thể khiến kết nối với máy chủ WDS dừng sớm trong khi tải xuống hình ảnh. Sự cố này không ảnh hưởng đến các máy khách hoặc thiết bị không sử dụng Phần mở rộng Cửa sổ Biến đổi.

Sự cố này được khắc phục trong KB4503267.

Nếu bạn bật các ký tự do người dùng cuối xác định (EUDC) cho từng phông chữ, thì hệ thống sẽ ngừng hoạt động và màn hình xanh lam sẽ xuất hiện khi khởi động. Đây không phải là cài đặt thường thấy trong những khu vực không thuộc Châu Á.

Sự cố này được khắc phục trong KB4493470.

Bất kỳ ứng dụng máy chủ của tài liệu kết hợp (OLE) nào đưa đối tượng được nhúng vào Windows Metafile (WMF) bằng cách sử dụng API PatBlt đều có thể hiển thị không chính xác các đối tượng được nhúng.

Ví dụ: nếu bạn dán một đối tượng bảng tính Excel vào tài liệu Word của Microsoft, các ô có thể hiển thị bằng màu nền khác.

Sự cố này được khắc phục trong KB4493470.

Một số thao tác nhất định, chẳng hạn như đổi tên, mà bạn thực hiện trên tệp hoặc thư mục của Ổ đĩa được Chia sẻ theo Cụm (CSV) có thể không hoạt động với lỗi “STATUS_BAD_IMPERSONATION_LEVEL (0xC00000A5)”. Điều này xảy ra khi bạn thực hiện các thao tác đó trên một nút của chủ sở hữu CSV từ một quy trình không có quyền người quản trị.

Thực hiện một trong các thao tác sau:

 • Thực hiện thao tác từ một quy trình có quyền người quản trị.

 • Thực hiện thao tác từ một nút không có quyền sở hữu CSV.

Microsoft đang tìm cách giải quyết và sẽ cung cấp bản cập nhật trong một bản phát hành sắp tới.

Cách tải bản cập nhật này

Trước khi cài đặt bản cập nhật này

Microsoft khuyên bạn nên cài đặt bản cập nhật xếp chồng dịch vụ (SSU) mới nhất cho hệ điều hành của mình trước khi cài đặt bản cập nhật tích lũy mới nhất (LCU). SSU cải thiện độ tin cậy của quá trình cập nhật để giảm thiểu các sự cố tiềm ẩn trong khi cài đặt LCU. Để biết thêm thông tin, hãy xem Bản cập nhật xếp chồng dịch vụ.

Nếu bạn đang sử dụng Windows Update, hệ thống sẽ tự động cung cấp cho bạn SSU mới nhất (KB4485447). Để tải gói độc lập cho SSU mới nhất, hãy chuyển đến Danh mục Microsoft Update

Cài đặt bản cập nhật này

Để tải xuống và cài đặt bản cập nhật này, hãy chuyển đến Cài đặt > Cập nhật & Bảo mật > Windows Update và chọn Kiểm tra bản cập nhật.

Để tải gói độc lập cho bản cập nhật này, hãy truy cập trang web Danh mục Microsoft Update.

Thông tin tệp

Để biết danh sách các tệp được cung cấp trong bản cập nhật này, hãy tải xuống thông tin tệp cho bản cập nhật tích lũy 4489889.

Thông tin liên quan

Cảm ơn bạn đã truy cập vào trang lịch sử cập nhật Windows 10, phiên bản 1607 hôm nay. Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về cách sử dụng cũng như tận dụng tối đa thông tin của các trang này, hãy xem bài đăng blog của chúng tôi.

Để cải thiện thông tin hiển thị trong các trang lịch sử và KB liên quan cũng như khiến các trang hữu dụng hơn đối với khách hàng, chúng tôi đã tạo một khảo sát ẩn danh để bạn chia sẻ nhận xét và phản hồi. 

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×