Mục lục
×

Ngày Phát hành:

19/03/2019

Phiên bản:

Bản dựng HĐH 16299.1059

Lời nhắc: vào ngày 12 tháng 3 và ngày 9 tháng 4, chúng tôi sẽ phát hành hai bản cập nhật Delta cuối cùng dành cho Windows 10, phiên bản 1709. Các bản cập nhật bảo mật và chất lượng sẽ tiếp tục được cung cấp thông qua các gói cập nhật tích lũy nhanh và đầy đủ. Để biết thêm thông tin về thay đổi này, vui lòng truy cập blog của chúng tôi.

Lời nhắc: Windows 10, phiên bản 1709, sẽ kết thúc dịch vụ vào ngày 9 tháng 4 năm 2019 đối với các thiết bị chạy các phiên bản Windows 10 Home, Pro, Pro cho Máy trạm và IoT Core. Những thiết bị này sẽ không còn nhận được bản cập nhật chất lượng và bảo mật hàng tháng có khả năng bảo vệ khỏi các mối đe dọa bảo mật mới nhất nữa. Để tiếp tục nhận bản cập nhật chất lượng và bảo mật, Microsoft khuyên bạn nên cập nhật lên phiên bản Windows 10 mới nhất.

QUAN TRỌNG: Các phiên bản Windows 10 Enterprise, Education và IoT Enterprise sẽ tiếp tục được nhận dịch vụ miễn phí trong 12 tháng theo thông báo vòng đời vào tháng 10 năm 2018.

 

Các bản sửa lỗi và cải tiến

Bản cập nhật này bao gồm những cải tiến về chất lượng. Các thay đổi quan trọng bao gồm:

 • Khắc phục sự cố về cơ sở dữ liệu Microsoft Access 97 khiến dừng thao tác được yêu cầu khi bảng hoặc cột có các thuộc tính tùy chỉnh.

 • Cập nhật thông tin múi giờ cho Buenos Aires, Argentina.

 • Khắc phục sự cố với Microsoft Office Visual Basic cho các Ứng dụng không thể sử dụng cài đặt đăng ký Niên hiệu Nhật Bản đối với các ngày ở định dạng tiếng Nhật. Để biết thêm thông tin, hãy xem KB4469068.

 • Cập nhật thông tin múi giờ cho Kazakhstan.

 • Cập nhật thông tin múi giờ cho São Tomé và Príncipe.

 • Khắc phục sự cố ngăn người dùng bật hỗ trợ gan-nen cho Niên hiệu Nhật Bản. Để biết thêm thông tin, hãy xem KB4469068.

 • Khắc phục sự cố với Chính sách Nhóm, “Tắt thông báo ứng dụng trên màn hình khóa".

 • Khắc phục sự cố có thể ngăn người dùng đăng nhập và khiến cho tài khoản bị khóa khi sử dụng máy khách App-V để khởi động các ứng dụng. Sự cố này xảy ra do không thể xác thực Kerberos khi tìm cách lấy thông tin người dùng từ máy chủ tên miền (DNS). Sửa đổi khóa đăng ký sau:

  • Cài đặt: UseDcForGetUserInfo

  • Đường dẫn: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\AppV\Shared\

  • Loại: REG_DWORD

  • Giá trị: Thiết lập DWORD sau về giá trị khác 0 sẽ giải quyết vấn đề.

 • Khắc phục sự cố ngăn các ứng dụng App-V khởi động và tạo ra lỗi “0xc0000225”. Thiết lập DWORD sau về số khác 0 sẽ giải quyết sự cố: "HKLM\Software\Microsoft\AppV\\MAV\Configuration\MaxAttachWaitTimeInMilliseconds". Giá trị mặc định là 0, tối đa là 10.000 và giá trị này sẽ giới hạn thời gian chờ tối đa dành cho trình điều khiển khi xảy ra lỗi. Để biết thêm thông tin, hãy xem KB4494206.

 • Khắc phục sự cố khiến hộp thoại thông tin xác thực không xuất hiện khi một máy chủ web dành cho doanh nghiệp cố gắng kết nối với Internet.

 • Khắc phục sự cố khiến máy khách hoặc máy chủ khởi động lại khi sử dụng thẻ thông minh để đăng nhập bằng Gợi ý Tên Người dùng vào máy đã tham gia Azure Active Directory (AAD) bằng cách sử dụng Dịch vụ Máy tính Từ xa.

 • Khắc phục sự cố với hồ sơ Microsoft Outlook trên các thiết bị đã tham gia miền và nơi làm việc. Việc tạo hồ sơ Microsoft Outlook mới có thể gặp lỗi hoặc hồ sơ Microsoft Outlook đã tạo có thể không hoạt động sau đó.

 • Khắc phục sự cố xóa chính sách ALLOWCLSIDS khỏi tệp XML chính sách khi bạn chạy lệnh Add-SignerRule cho Kiểm soát Ứng dụng của Bộ bảo vệ Windows

 • Khắc phục sự cố ngăn thao tác xác thực người dùng và khiến Trình quản lý Tài khoản Windows (WAM) bị lỗi khi sử dụng Mô-đun Nền tảng Đáng tin cậy (TPM).

 • Khắc phục sự cố khiến tính năng gia hạn chứng chỉ bị lỗi khi sử dụng CERT_RENEWAL_PROP_ID với giao diện ICertPropertyRenewal.

 • Thêm một cài đặt Chính sách Nhóm mới tên là "Cho phép Windows ngắt kết nối tạm thời máy tính khỏi mạng". Thao tác này sẽ xác định cách thức Windows sẽ ngắt kết nối máy tính khỏi mạng khi Windows xác định rằng máy tính không nên liên kết với mạng đó nữa.

  • Nếu bật, Windows sẽ ngắt kết nối mềm (ngắt kết nối mà không phải là ngay lập tức hoặc đột ngột) máy tính khỏi mạng.

  • Nếu tắt, Windows sẽ ngắt kết nối máy tính khỏi mạng ngay lập tức.

  • Nếu chưa được cấu hình, hành vi mặc định sẽ là ngắt kết nối mềm. Để biết thêm thông tin về ngắt kết nối mềm, hãy xem Hiểu rõ và đặt cấu hình Trình quản lý Kết nối Windows.

Đường dẫn: Cấu hình Máy tính\Chính sách\Mẫu Quản trị\Mạng\Bộ quản lý Kết nối Windows. 

 • Khắc phục sự cố có thể gây ra lỗi “Stop 0x133” trong NTFS.sys.

 • Khắc phục sự cố khiến Windows sử dụng lại Giao thức Cấu hình Máy chủ Động (DHCP) cho thuê đã hết hạn nếu thời gian cho thuê đã hết hạn trong khi hệ điều hành bị tắt.

 • Khắc phục sự cố khiến thông báo “Windows đã tạo một cảnh báo tạm thời.” xuất hiện nếu bạn tạo một tệp trang trên ổ đĩa với đặc tính FILE_PORTABLE_DEVICE.

 • Khắc phục sự cố khiến giao diện người dùng (UI) ngừng phản hồi trong vài giây khi bạn cuộn cửa sổ trong lúc có nhiều cửa sổ con đang mở.

 • Khắc phục sự cố trong đó giao diện thiết bị đồ họa (GDI) DeleteObject() có thể khiến quy trình gọi ngừng hoạt động khi cả hai điều kiện sau đây là đúng:

  • Quy trình gọi là một quy trình WOW64 xử lý những địa chỉ bộ nhớ lớn hơn 2 GB.

  • DeleteObject() được gọi với ngữ cảnh của thiết bị tương thích với ngữ cảnh thiết bị in.

 • Cung cấp khả năng tích hợp liền mạch với Microsoft Cloud App Security (MCAS) để khám phá cách sử dụng của ứng dụng đám mây bên trong và ngoài mạng của công ty dành cho các khách hàng của Tính năng Chống Mối đe dọa Nâng cao của Bộ bảo vệ Windows (ATP).

 • Cho phép tự động điều tra và khắc phục đối với các khách hàng ATP của Bộ bảo vệ Windows.

 • Khắc phục sự cố không cho chính sách "Tắt thông báo ứng dụng trên màn hình khóa" hoạt động. Đường dẫn là "Cấu hình Máy tính\Mẫu Quản trị\Hệ thống\Logo".

 • Khắc phục sự cố nhỏ với các tùy chọn không xác định (OPT không xác định) trong Cơ chế Phần mở rộng cho DNS (EDNS) đối với vai trò Máy chủ DNS Windows.

 • Khắc phục sự cố để đáp ứng các yêu cầu của chứng chỉ GB18030.

 • Khắc phục sự cố không cho trình phân tích cú pháp ngày chuyển các ngày trong quá khứ và tương lai (Dương lịch và tiếng Nhật) trong các tài liệu kết hợp (trước đây gọi là OLE) sang một ngày liên quan ở Niên hiệu Nhật Bản. Để biết thêm thông tin, hãy xemKB4469068.

 • Khắc phục sự cố khiến Wdiwifi.SYS ngừng hoạt động với lỗi "7E (0xc0000005)". Sự cố này xảy ra khi một thiết bị khách chuyển vùng giữa điểm truy nhập không dây (WAP) có cùng BSSID trên dải tần 2,4 GHz và 5 GHz.

Nếu bạn đã cài đặt bản cập nhật cũ hơn, thì chỉ có thể tải các bản sửa lỗi mới, có trong gói này xuống và cài đặt trên thiết bị của mình.

Các sự cố đã biết trong bản cập nhật này

Dấu hiệu

Giải pháp

Sau khi cài đặt bản cập nhật này, MSXML6 khiến các ứng dụng dừng phản hồi nếu hoạt động của nút trả về một ngoại lệ, chẳng hạn như appendChild(), insertBefore()moveNode().

Bộ soạn Chính sách Nhóm có thể ngừng phản hồi khi chỉnh sửa một Đối tượng Chính sách Nhóm (GPO) có chứa các Tùy chọn Chính sách Nhóm (GPP) cho cài đặt Internet Explorer 10.

Sự cố này được khắc phục trong KB4493441.

Sau khi cài đặt bản cập nhật bảo mật này, Lược đồ URI Tùy chỉnh cho các trình xử lý Application Protocol có thể không khởi động ứng dụng tương ứng dành cho mạng cục bộ và các trang web đáng tin cậy trên Internet Explorer.

Sự cố này được khắc phục trong KB4493440.

Sau khi áp dụng bản cập nhật này, lỗi dừng sẽ xuất hiện khi tìm cách khởi động chương trình Secure Shell (SSH) của máy khách từ Windows Subsystem cho Linux (WSL) có bật chuyển tiếp nhân tố bằng cách sử dụng chuyển đổi dòng lệnh (ssh –A) hoặc cài đặt cấu hình.

Sự cố này được khắc phục trong KB4493441.

Nếu bạn bật các ký tự do người dùng cuối xác định (EUDC) cho từng phông chữ, thì hệ thống sẽ ngừng hoạt động và màn hình xanh lam sẽ xuất hiện khi khởi động. Đây không phải là cài đặt thường thấy trong những khu vực không thuộc Châu Á.

Sự cố này được khắc phục trong KB4493441.

Bất kỳ ứng dụng máy chủ của tài liệu kết hợp (OLE) nào đưa đối tượng được nhúng vào Windows Metafile (WMF) bằng cách sử dụng API PatBlt đều có thể hiển thị không chính xác các đối tượng được nhúng.

Ví dụ: nếu bạn dán một đối tượng bảng tính Excel vào tài liệu Word của Microsoft, các ô có thể hiển thị bằng màu nền khác.

Sự cố này được khắc phục trong KB4493441.

Một số thao tác nhất định, chẳng hạn như đổi tên, mà bạn thực hiện trên tệp hoặc thư mục của Ổ đĩa được Chia sẻ theo Cụm (CSV) có thể không hoạt động với lỗi “STATUS_BAD_IMPERSONATION_LEVEL (0xC00000A5)”. Điều này xảy ra khi bạn thực hiện các thao tác đó trên một nút của chủ sở hữu CSV từ một quy trình không có quyền người quản trị.

Thực hiện một trong các thao tác sau:

 • Thực hiện thao tác từ một quy trình có quyền người quản trị.

 • Thực hiện thao tác từ một nút không có quyền sở hữu CSV.

Microsoft đang tìm cách giải quyết và sẽ cung cấp bản cập nhật trong một bản phát hành sắp tới.

 

Cách tải bản cập nhật này

Trước khi cài đặt bản cập nhật này

Microsoft khuyên bạn nên cài đặt bản cập nhật sắp xếp cung cấp dịch vụ (SSU) mới nhất cho hệ điều hành của mình trước khi cài đặt bản cập nhật tích lũy mới nhất (LCU). SSU cải thiện độ tin cậy của quá trình cập nhật để giảm thiểu các sự cố tiềm ẩn trong khi cài đặt LCU và khi áp dụng bản sửa lỗi bảo mật của Microsoft. Để biết thêm thông tin, hãy xem Bản cập nhật sắp xếp cung cấp dịch vụ.

Nếu bạn đang sử dụng Windows Update, hệ thống sẽ tự động cung cấp cho bạn SSU mới nhất (KB4485448). Để tải gói độc lập cho SSU mới nhất, hãy truy cập Danh mục Microsoft Update.

Cài đặt bản cập nhật này

Để tải xuống và cài đặt bản cập nhật này, hãy chuyển đến Cài đặt > Cập nhật & Bảo mật > Windows Update và chọn Kiểm tra bản cập nhật.

Để tải gói độc lập cho bản cập nhật này, hãy truy cập trang web Danh mục Microsoft Update.

Thông tin tệp

Để biết danh sách các tệp được cung cấp trong bản cập nhật này, hãy tải xuống thông tin tệp cho bản cập nhật tích lũy 4489890

Thông tin liên quan

Cảm ơn bạn đã truy cập vào trang lịch sử cập nhật Windows 10, phiên bản 1709 hôm nay. Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về cách sử dụng cũng như tận dụng tối đa thông tin của các trang này, hãy xem bài đăng blog của chúng tôi.

Để cải thiện thông tin hiển thị trong các trang lịch sử và KB liên quan cũng như khiến các trang hữu dụng hơn đối với khách hàng, chúng tôi đã tạo một khảo sát ẩn danh để bạn chia sẻ nhận xét và phản hồi. 

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×