Mục lục
×

Ngày Phát hành:

20/09/2018

Phiên bản:

HĐH Bản dựng 14393.2515

Windows 10, phiên bản 1607, đã kết thúc hoạt động vào ngày 10 tháng 4 năm 2018. Những thiết bị đang chạy các phiên bản Windows 10 Home hoặc Pro sẽ không còn nhận được bản cập nhật chất lượng và bảo mật hàng tháng có khả năng bảo vệ khỏi các mối đe dọa bảo mật mới nhất nữa. Để tiếp tục nhận bản cập nhật chất lượng và bảo mật, Microsoft khuyên bạn nên cập nhật lên phiên bản Windows 10 mới nhất.

QUAN TRỌNG: Các phiên bản Windows 10 Enterprise và Windows 10 Education sẽ được cung cấp dịch vụ miễn phí thêm 6 tháng nữa. Thiết bị trên các Kênh Cung cấp Dịch vụ Dài Hạn (LTSC) sẽ tiếp tục nhận được các bản cập nhật cho đến tháng 10 năm 2026 theo trang Chính sách Vòng đời. Các thiết bị chạy Bản cập nhật Kỷ niệm Windows 10 (pb. 1607) đang chạy chipset Intel “Clovertrail” sẽ tiếp tục nhận được các bản cập nhật cho đến tháng 1 năm 2023 theo trang blog Microsoft Community.

Các bản sửa lỗi và cải tiến

Bản cập nhật này bao gồm những cải tiến về chất lượng. Chúng tôi sẽ không giới thiệu tính năng mới nào của hệ điều hành trong bản cập nhật này. Các thay đổi quan trọng bao gồm:

 • Khắc phục sự cố khiến hộp thoại chứng chỉ và bảo mật Internet Explorer hiển thị lời nhắc trong nền thay vì trên nền trong một số trường hợp.

 • Tạo Chính sách Nhóm hiển thị cho Trang Cài đặt có sẵn trong Cấu hình Người dùng và Cấu hình Máy tính. GPO nằm trên các đường dẫn sau:

  • Cấu hình Người dùng/Mẫu Quản trị/Panel Điều khiển/Hiển thị Trang Cài đặt

  • Cấu hình Máy tính/Mẫu Quản trị/Panel Điều khiển/Hiển thị Trang Cài đặt

 • Khắc phục sự cố hiển thị các thay đổi chính xác đối với nội dung thư mục trên một số cấu hình Thiết bị Lưu trữ qua Mạng (NAS).

 • Khắc phục sự cố với hệ thống chẩn đoán cho các thiết bị được đăng ký trong Windows Analytics khi có sẵn khóa đăng ký CommercialID "HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\DataCollection".

 • Khắc phục sự cố ngăn chặn tác vụ đã lập lịch của máy khách App-V đồng bộ nếu chính sách khóa Device Guard được bật.

 • Khắc phục sự cố khiến không thể đăng nhập khi sử dụng thẻ thông minh để đăng nhập vào Máy chủ Máy tính Từ xa. Thông báo lỗi là “STATUS_LOGON_FAILURE”.

 • Khắc phục một sự cố mà đôi khi khiến các mục nhật ký sự kiện có vẻ bị hỏng trong các trường hợp sau:

  • Nguồn Microsoft-Windows-Kerberos-Key-Distribution-Center.

  • Các ID Sự kiện 4933, 4928 và 4937.

 • Khắc phục sự cố xảy ra khi sử dụng email được mã hóa. Nếu khách hàng chọn Hủy khi được nhắc nhập mã PIN lần đầu tiên, nhiều lời nhắc nhập mã PIN sẽ xuất hiện trước khi lời nhắc biến mất hoàn toàn.

 • Khắc phục sự cố khiến kết nối Truy cập Trực tiếp bị lỗi khi chứng chỉ xác thực máy khách được lưu trong thiết bị TPM.

 • Khắc phục sự cố khiến hệ thống ghi nhật ký các sự kiện tiêu cực cho các trình điều khiển không hợp lệ và lẽ ra là tệp đáng tin cậy. Sự cố xảy ra khi chạy Kiểm soát Ứng dụng của Bộ bảo vệ Windows (Device Guard) trong chế độ kiểm tra.

 • Khắc phục sự cố khiến máy chủ Lưu trữ Phiên Máy tính Từ xa đôi khi ngừng phản hồi trong quá trình đăng nhập.

 • Khắc phục sự cố khiến quy trình Local Security Authority Subsystem Service (LSASS) ngừng hoạt động khi cố gắng xử lý ký hiệu nhận dạng bảo mật (SID) sai định dạng.

 • Khắc phục sự cố khiến việc in sang tệp mở hoặc tệp hiện có bị lỗi mà không hiển thị thông báo lỗi. Sự cố này xảy ra khi sử dụng chức năng In thành PDF hoặc XPS Document Writer của Microsoft.

 • Khắc phục sự cố có thể khiến máy chủ DNS trả về lỗi cho truy vấn khi xử lý một phản hồi đệ quy lớn yêu cầu phải cắt bớt.

 • Khắc phục sự cố ngăn không cho chạy các hành động tiếp theo khi bạn tạo nhiều hành động trong một tác vụ bằng cách sử dụng Bộ lập lịch nhiệm vụ và tác vụ được lập lịch trong quy tắc Ngừng trường hợp hiện tại.

 • Khắc phục sự cố với một tác vụ có cài đặt lặp lại. Tác vụ không được lập lịch và không bắt đầu sau khi bị tắt và được bật lại. Thời gian Chạy Tiếp theo trong Bộ lập lịch nhiệm vụ hiển thị thời gian chính xác, nhưng tác vụ không bắt đầu vào thời gian đó.

 • Khắc phục sự cố với tác vụ đã lập lịch có thời lượng không xác định. Tác vụ bắt đầu ngay lập tức sau khi được tạo thay vì vào thời gian được đặt trên tab Bộ khởi động.

 • Khắc phục sự cố trong đó tác vụ hàng ngày, lặp lại bắt đầu bất ngờ khi tác vụ được tạo lần đầu tiên hoặc bắt đầu khi tác vụ được cập nhật.

 • Khắc phục sự cố xảy ra khi Máy chủ Dịch vụ (svchost) khách ngừng hoạt động trong Windows Server 2016. Hyper-V time synchronization service (vmictimesync) trong máy khách có thể ngừng hoạt động và sự cố đồng bộ thời gian có thể xảy ra. Khi đó, máy khách sẽ dễ bị lệch giờ do phần cứng không chính xác hoặc các mẫu Giao thức Thời gian Mạng (NTP) không đúng.

 • Khắc phục sự cố ngăn không cho thuộc tính lastLogonTimestamp của người dùng Active Directory mới được cập nhật. Sự cố này xảy ra khi thực hiện kết nối LDAP với bộ kiểm soát miền Windows Server 2016.

 • Khắc phục sự cố Active Directory Certificate Services (AD CS) khiến các yêu cầu đăng ký chứng chỉ từ một số bộ định tuyến doanh nghiệp đến máy chủ MSCEP/NDES không thành công. Các yêu cầu không thành công với lỗi "Dịch vụ Đăng ký Thiết bị Mạng không thể chuyển đổi các phần đã mã hóa trong thông báo http của máy khách (hoặc nội dung yêu cầu cho POSTPKIOperation) hoặc thông báo đã chuyển đổi (hoặc nội dung yêu cầu cho POSTPKIOperation) lớn hơn 64K (%1). %2".

 • Khắc phục sự cố Quản lý Quyền truy nhập Đặc quyền Dịch vụ Miền Active Directory (AD DS) có thể khiến người dùng giữ lại liên kết với hiệu ứng bóng đã định cấu hình vượt quá Thời gian Hoạt động (TTL) đã định cấu hình. Sự cố này xảy ra khi DC được quảng cáo trong khi TTL hợp lệ.

 • Khắc phục sự cố khiến Sao lưu Windows Server không thành công khi sao lưu hai ổ đĩa cùng nhau trong một vị trí trên NetApp.

 • Khắc phục sự cố trong đó Sao lưu Windows Server không thể khôi phục các bản sao lưu cho Microsoft Exchange 2016.

 • Khắc phục sự cố trong đó quy trình tạo Điểm Truy nhập Máy khách có thể mất nhiều thời gian khi tường lửa chặn không cho truy nhập vào bộ kiểm soát miền con.

 • Khắc phục lỗi rò bộ nhớ trong Dịch vụ Cluster Health.

 • Khắc phục sự cố có thể gây ra lỗi khi bạn cố gắng truy nhập vào chia sẻ NFS.

 • Khắc phục sự cố không thể mở chế độ xem Explorer trên trang web của máy chủ SharePoint bằng cách sử dụng TMG. Sự cố này xảy ra khi máy chủ yêu cầu xác thực chứng chỉ máy khách SSL và TLS, đồng thời gửi danh sách nhà phát hành CA đáng tin cậy.

 • Khắc phục sự cố có thể khiến hệ thống ngừng hoạt động khi bạn gắn ổ đĩa NFS bằng cách sử dụng dòng lệnh với tùy chọn -u-p. Sự cố này xảy ra nếu độ dài của mật khẩu khác với độ dài của tên miền.

 • Khắc phục sự cố có thể khiến việc thiết lập không thành công trong quá trình triển khai OEM-OOBE nếu cài đặt ngôn ngữ tiếng Pháp hoặc tiếng Tây Ban Nha được chọn trên máy chủ Hyper-V.

 • Khắc phục sự cố hiển thị ngày báo cáo là "Không xác định" trong Trình quản lý Giấy phép Máy tính Từ xa.

 • Khắc phục sự cố với việc đánh giá trạng thái tương thích của hệ sinh thái Windows để giúp đảm bảo tính tương thích thiết bị và ứng dụng cho tất cả các bản cập nhật đối với Windows.

 • Khắc phục sự cố trong đó tất cả Máy Ảo Khách đang chạy Unicast NLB đều không phản hồi cho các yêu cầu NLB sau khi Máy Ảo khởi động lại.

 • Khắc phục sự cố gây ra nhiều lỗi đầu vào và đầu ra (I/O) khi QoS được bật. Hệ thống không cố gắng thử lại và mã lỗi là “STATUS_Device_Busy”. Sự cố này xảy ra trong quá trình chuyển đổi dự phòng định kỳ nếu Windows Cluster sử dụng vùng lưu trữ và I/O Nhiều đường dẫn (MPIO) được bật. Sau khi cài đặt bản cập nhật này, bạn có thể tạo khóa đăng ký (Red_DWORD) với giá trị “0x1” để cho phép thử lại. Đường dẫn đăng ký là “HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\StorPort\QoSFlags “

Nếu bạn đã cài đặt bản cập nhật cũ hơn, thì chỉ có thể tải các bản sửa lỗi mới, có trong gói này xuống và cài đặt trên thiết bị của mình.

 

Các cải tiến đối với Windows Update

Microsoft đã phát hành trực tiếp bản cập nhật cho máy khách Windows Update để cải thiện độ tin cậy. Bất kỳ thiết bị nào chạy Windows 10 được đặt cấu hình để tự động nhận cập nhật từ Windows Update, bao gồm cả phiên bản Enterprise và Pro, đều sẽ được cung cấp bản cập nhật tính năng Windows 10 mới nhất dựa trên tính tương thích thiết bị và chính sách hoãn của Windows Update cho Doanh nghiệp. Điều này không áp dụng cho các phiên bản cung cấp dịch vụ dài hạn.

Các sự cố đã biết trong bản cập nhật này

Dấu hiệu

Giải pháp

Sau khi cài đặt bản cập nhật này, thao tác cài đặt và kích hoạt máy khách của Windows Server 2019 và khóa máy chủ (CSVLK) Dịch vụ Quản lý Khóa (KMS) 1809 LTSC không hoạt động như thường lệ.

Sự cố này được khắc phục trong KB4467684.

Sau khi cài đặt bản cập nhật này, các hoạt động nâng cấp Windows Server 2016 không thể tạo miền không gốc trong hệ thống liên kết, trong đó đã bật các tính năng tùy chọn như phục hồi Active Directory. Lỗi có nội dung “Thao tác sao chép gặp lỗi cơ sở dữ liệu”.

Sự cố này được khắc phục trong KB4467684.

Sau khi bạn cài đặt Bản xem trước Bản tổng hợp Chất lượng tháng 8 hoặc bản cập nhật .NET Framework ngày 11 tháng 9 năm 2018, hệ thống có thể loại trừ bản khởi tạo SqlConnection. Để biết thêm thông tin về sự cố này, hãy xem bài viết sau trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

4470809 Loại trừ bản khởi tạo SqlConnection trên .NET 4.6 trở lên sau bản cập nhật .NET Framework tháng 8 và tháng 9 năm 2018

Sự cố này được khắc phục trong KB4480977.

Cách tải bản cập nhật này

Trước khi cài đặt bản cập nhật này

Các bản cập nhật tích lũy Windows yêu cầu bạn phải cài đặt bản cập nhật sắp xếp cung cấp dịch vụ (SSU) mới nhất cho hệ điều hành của mình trước khi cài đặt bản cập nhật tích lũy mới nhất (LCU). Việc này giúp giảm thiểu các sự cố tiềm ẩn trong khi cài đặt LCU. Để biết thêm thông tin, hãy xem Bản cập nhật sắp xếp cung cấp dịch vụ.

Nếu bạn đang sử dụng Windows Update, SSU mới nhất (KB4132216) sẽ tự động được cung cấp cho bạn. Để tải gói độc lập cho SSU mới nhất, hãy chuyển đến Danh mục Microsoft Update

Cài đặt bản cập nhật này

Để tải xuống và cài đặt bản cập nhật này, hãy chuyển đến Cài đặt > Cập nhật & Bảo mật > Windows Update và chọn Kiểm tra bản cập nhật.

Để tải gói độc lập cho bản cập nhật này, hãy truy cập vào trang web Danh mục Microsoft Update.

Thông tin tệp

Để biết danh sách các tệp được cung cấp trong bản cập nhật này, hãy tải xuống thông tin tệp cho bản cập nhật tích lũy 4457127

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×