Chủ đề liên quan
×
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Ngày Phát hành:

20/09/2018

Phiên bản:

HĐH Bản dựng 15063.1358

Các bản sửa lỗi và cải tiến

Bản cập nhật này bao gồm những cải tiến về chất lượng. Chúng tôi sẽ không giới thiệu tính năng mới nào của hệ điều hành trong bản cập nhật này. Các thay đổi quan trọng bao gồm:

 • Khắc phục sự cố khiến hộp thoại chứng chỉ và bảo mật Internet Explorer hiển thị lời nhắc trong nền thay vì trên nền trong một số trường hợp.

 • Khắc phục sự cố có thể khiến hệ thống không phản hồi khi các ứng dụng gọi API EnableEUDC.

 • Khắc phục sự cố trong đó chính sách “EnterpriseAssignedAccess” trên thiết bị di động không thể đặt cấu hình một số trang Cài đặt, bao gồm cả Ngôn ngữ, Khu vực, Bàn phím và Chế độ máy bay.

 • Khắc phục sự cố với hệ thống chẩn đoán cho các thiết bị được đăng ký trong Windows Analytics khi có sẵn khóa đăng ký CommercialID "HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\DataCollection".

 • Khắc phục sự cố ngăn chặn tác vụ đã lập lịch của máy khách App-V đồng bộ nếu chính sách khóa Device Guard được bật.

 • Khắc phục sự cố xảy ra khi sử dụng email được mã hóa. Nếu khách hàng chọn Hủy khi được nhắc nhập mã PIN lần đầu tiên, nhiều lời nhắc nhập mã PIN sẽ xuất hiện trước khi lời nhắc biến mất hoàn toàn.

 • Khắc phục sự cố khiến không thể đăng nhập khi sử dụng thẻ thông minh để đăng nhập vào Máy chủ Máy tính Từ xa. Thông báo lỗi là “STATUS_LOGON_FAILURE”.

 • Khắc phục sự cố khiến kết nối Truy cập Trực tiếp bị lỗi khi chứng chỉ xác thực máy khách được lưu trong thiết bị TPM.

 • Khắc phục sự cố khiến giao diện người dùng của nhà cung cấp VPN bên thứ ba ngừng hoạt động sau khi tự động bỏ tải Cryptui.dll.

 • Khắc phục sự cố khiến hệ thống ghi nhật ký các sự kiện tiêu cực cho các trình điều khiển không hợp lệ và lẽ ra là tệp đáng tin cậy. Sự cố xảy ra khi chạy Kiểm soát Ứng dụng của Bộ bảo vệ Windows (Device Guard) trong chế độ kiểm tra.

 • Khắc phục sự cố khiến quy trình Local Security Authority Subsystem Service (LSASS) ngừng hoạt động khi cố gắng xử lý ký hiệu nhận dạng bảo mật (SID) sai định dạng.

 • Khắc phục sự cố khiến việc đăng nhập vào Máy chủ Lưu trữ Phiên Máy tính Từ xa đôi khi ngừng phản hồi.

 • Khắc phục sự cố có thể khiến Service Control Manager (SCM) và Netlogon ngừng hoạt động khi một hoặc nhiều dịch vụ được đặt cấu hình để chạy với thông tin đăng nhập miền (tài khoản dịch vụ).

 • Khắc phục sự cố khiến hệ điều hành ngừng phản hồi trong quá trình khởi động trong một số trường hợp nhất định.

 • Khắc phục sự cố xảy ra khi sử dụng chính sách nhóm “X509HintsNeeded” để điền trước trường Gợi ý tên người dùng. Trường Gợi ý tên người dùng bất ngờ trống khi mở khóa máy sau khi đăng nhập thành công. Bộ đệm ẩn gợi ý tên người dùng dự kiến chỉ hoạt động cho các trường hợp khóa và mở khóa, đồng thời không dành cho các trường hợp đăng xuất và đăng nhập.

 • Khắc phục sự cố với việc đánh giá trạng thái tương thích của hệ sinh thái Windows để giúp đảm bảo tính tương thích thiết bị và ứng dụng cho tất cả các bản cập nhật đối với Windows.

 • Khắc phục sự cố trong đó tất cả Máy Ảo Khách đang chạy Unicast NLB đều không phản hồi cho các yêu cầu NLB sau khi Máy Ảo khởi động lại.

Nếu bạn đã cài đặt bản cập nhật cũ hơn, thì chỉ có thể tải các bản sửa lỗi mới, có trong gói này xuống và cài đặt trên thiết bị của mình.

 

Các cải tiến đối với Windows Update

Microsoft đã phát hành trực tiếp bản cập nhật cho máy khách Windows Update để cải thiện độ tin cậy. Bất kỳ thiết bị nào chạy Windows 10 được đặt cấu hình để tự động nhận cập nhật từ Windows Update, bao gồm cả phiên bản Enterprise và Pro, đều sẽ được cung cấp Bản cập nhật Tính năng Windows 10 mới nhất dựa trên tính tương thích thiết bị và chính sách hoãn của Windows Update cho Doanh nghiệp. Điều này không áp dụng cho các phiên bản cung cấp dịch vụ dài hạn.

Các sự cố đã biết trong bản cập nhật này

Dấu hiệu

Giải pháp

Sau khi bạn cài đặt Bản xem trước Bản tổng hợp Chất lượng tháng 8 hoặc bản cập nhật .NET Framework ngày 11 tháng 9 năm 2018, hệ thống có thể loại trừ bản khởi tạo SqlConnection. Để biết thêm thông tin về sự cố này, hãy xem bài viết sau trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

4470809 Loại trừ bản khởi tạo SqlConnection trên .NET 4.6 trở lên sau bản cập nhật .NET Framework tháng 8 và tháng 9 năm 2018

Sự cố này được khắc phục trong KB4480959.

Cách tải bản cập nhật này

Trước khi cài đặt bản cập nhật này

Các bản cập nhật tích lũy Windows yêu cầu bạn phải cài đặt bản cập nhật sắp xếp cung cấp dịch vụ (SSU) mới nhất cho hệ điều hành của mình trước khi cài đặt bản cập nhật tích lũy mới nhất (LCU). Việc này giúp giảm thiểu các sự cố tiềm ẩn trong khi cài đặt LCU. Để biết thêm thông tin, hãy xem Bản cập nhật sắp xếp cung cấp dịch vụ.

Nếu bạn đang sử dụng Windows Update, hệ thống sẽ tự động cung cấp SSU mới nhất (KB4132649) cho bạn. Để tải gói độc lập cho SSU mới nhất, hãy chuyển đến Danh mục Microsoft Update

Cài đặt bản cập nhật này

Để tải xuống và cài đặt bản cập nhật này, hãy chuyển đến Cài đặt > Cập nhật & Bảo mật > Windows Update và chọn Kiểm tra bản cập nhật.

Để tải gói độc lập cho bản cập nhật này, hãy truy cập vào trang web Danh mục Microsoft Update.

Thông tin tệp

Để biết danh sách các tệp được cung cấp trong bản cập nhật này, hãy tải xuống thông tin tệp cho bản cập nhật tích lũy 4457141.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×