Xem sản phẩm mà bài viết này áp dụng cho

Tóm tắt

Bài viết này liệt kê bản Cập Nhật chất lượng cho .NET Framework 2.0 SP2, 4.5.2 và 4.6 cho Windows Server 2008 gói dịch vụ 2 (SP2).

Quan trọng

  • Tất cả các bản Cập Nhật cho .NET Framework 4.6 yêu cầu bản Cập Nhật d3dcompiler_47.dll được cài đặt. Chúng tôi khuyến nghị bạn cài đặt bản Cập Nhật bao gồm d3dcompiler_47.dll trước khi bạn áp dụng bản cập nhật này. Để biết thêm thông tin về bản Cập Nhật d3dcompiler_47.dll, xem KB 4019478.

  • Nếu bạn cài đặt gói ngôn ngữ sau khi cài đặt bản cập nhật này, bạn phải cài đặt lại bản cập nhật này. Do đó, chúng tôi khuyến nghị bạn cài đặt bất kỳ ngôn ngữ gói mà bạn cần trước khi bạn cài đặt bản cập nhật này. Để biết thêm thông tin, hãy xem Thêm gói ngôn ngữ vào Windows

Thông tin khác

Bài viết sau đây cung cấp chi tiết bản Cập Nhật cho mỗi phiên bản .NET Framework. Các bài viết này chứa thông tin về các cải tiến, biểu hiện tập tin, các vấn đề và cách nhận bản Cập Nhật:

  • 4041778 chất lượng Nhật cho .NET Framework 4.6, 4.6.1, 4.6.2 và 4.7 dành cho Windows 7 SP1 và Windows Server 2008 R2 SP1 (KB 4041778)

  • 4040977 an toàn và chất lượng tổng hợp cho .NET Framework 4.5.2 dành cho Windows 7 SP1, Windows Server 2008 R2 SP1 và Windows Server 2008 SP2 (KB 4040977)

  • 4040978 an toàn và chất lượng Nhật cho .NET Framework 2.0 SP2 cho Windows Server 2008 SP2 (KB 4040978)

Thông tin thay thế bản cập nhật

Cập Nhật thay thế bản cập nhật này KB 4043768.

Làm thế nào để nhận trợ giúp và hỗ trợ cho bản cập nhật này

Áp dụng cho

Bài viết này áp dụng cho các nội dung sau:
 

  • Microsoft .NET Framework 2.0 gói dịch vụ 2, 4.5.2 và 4.6 khi sử dụng:

    • Windows Server 2008 Gói Dịch vụ 2

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×