Ngày 2017 Cập Nhật tích luỹ 6.0.9319.281 Skype dành cho doanh nghiệp chủ 2015, trả lời nhóm dịch vụ

Bản Cập Nhật tích luỹ này khắc phục một số vấn đề trong Skype dành cho doanh nghiệp chủ 2015, trả lời nhóm dịch vụ. Số phiên bản cập nhật này là 6.0.9319.281.

 

Bản Cập Nhật tích luỹ giải quyết các vấn đề

Bản Cập Nhật tích luỹ khắc phục sự cố này:

Bản Cập Nhật tích luỹ này cũng khắc phục sự cố đã được liệt kê trong bài viết cơ sở kiến thức Microsoft sau:

Làm thế nào để cài đặt bản Cập Nhật

Để cài đặt bản Cập Nhật tích luỹ cho Skype dành cho doanh nghiệp chủ 2015, trả lời nhóm dịch vụ, hãy làm theo các bước được mô tả trong bản Cập Nhật cho Skype Business Server 2015 (KB 3061064) trên máy tính đang chạy vai trò máy chủ sau:

  • Skype cho doanh nghiệp Server 2015 - Standard Edition server

  • Skype Business Server 2015 - Phiên bản doanh nghiệp - máy chủ ngoại vi và máy chủ trở lại kết thúc


Lưu ý Tích lũy Server Update cài đặt áp dụng tất cả các bản Cập Nhật cho vai trò máy chủ thích hợp trong một hoạt động.

Điều kiện tiên quyết

Không có không có điều kiện tiên quyết để cài đặt bản Cập Nhật tích luỹ này.

Thông tin đăng ký

Sử dụng một trong các bản Cập Nhật tích luỹ trong gói này, bạn không phải thực hiện bất kỳ thay đổi sổ đăng ký.

Yêu cầu khởi động lại

Bạn có thể phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản Cập Nhật tích luỹ này.

Thông tin thay thế bản cập nhật

Bản Cập Nhật tích luỹ này thay thế bản Cập Nhật tích luỹ ngày 2016 6.0.9319.259 cho Skype dành cho doanh nghiệp chủ 2015, trả lời nhóm dịch vụ.

Thông tin về việc loại bỏ

Để loại bỏ gói Cập Nhật tích luỹ này, sử dụng mục Thêm hoặc loại bỏ chương trình trong Pa-nen điều khiển.

Khi bạn cố gắng dỡ cài đặt bản Cập Nhật tích luỹ này, bạn có thể được nhắc cho đĩa CD nguồn. Nếu hiện tượng này xảy ra, nguồn đĩa CD hoặc cung cấp đường dẫn nơi tệp nguồn có thể tìm thấy.

Phiên bản chung của bản Cập Nhật tích luỹ này sử dụng gói Microsoft Windows Installer để cài đặt bản Cập Nhật tích luỹ. Ngày và giờ của các tệp được liệt kê theo giờ chuẩn quốc tế (UTC) trong bảng sau. Khi bạn xem thông tin về tệp, ngày được chuyển đổi thành giờ địa phương. Để tìm sự khác nhau giữa UTC và giờ địa phương, sử dụng tab múi giờ trong mục ngày và giờ trong Pa-nen điều khiển.

Sau khi cài đặt bản Cập Nhật, phiên bản chung của bản cập nhật này có các thuộc tính tệp hoặc phiên bản mới hơn của các thuộc tính tệp được liệt kê trong bảng sau:

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

File_microsoft.rtc.acd.dll

6.0.9319.281

140,504

31-Mar-2017

18:13

x86

File_microsoft.rtc.acd.dll.de_de

6.0.9319.281

20,224

31-Mar-2017

18:13

Không áp dụng

File_microsoft.rtc.acd.dll.es_es

6.0.9319.281

20,224

31-Mar-2017

18:13

Không áp dụng

File_microsoft.rtc.acd.dll.fr_fr

6.0.9319.281

20,224

31-Mar-2017

18:13

Không áp dụng

File_microsoft.rtc.acd.dll.it_it

6.0.9319.281

20,224

31-Mar-2017

18:13

Không áp dụng

File_microsoft.rtc.acd.dll.ja_jp

6.0.9319.281

19,712

31-Mar-2017

18:13

Không áp dụng

File_microsoft.rtc.acd.dll.ko_kr

6.0.9319.281

19,712

31-Mar-2017

18:13

Không áp dụng

File_microsoft.rtc.acd.dll.pt_br

6.0.9319.281

20,224

31-Mar-2017

18:13

Không áp dụng

File_microsoft.rtc.acd.dll.ru_ru

6.0.9319.281

20,224

31-Mar-2017

18:13

Không áp dụng

File_microsoft.rtc.acd.dll.zh_cn

6.0.9319.281

19,712

31-Mar-2017

18:13

Không áp dụng

File_microsoft.rtc.acd.dll.zh_tw

6.0.9319.281

19,712

31-Mar-2017

18:13

Không áp dụng

File_microsoft.rtc.acd.matchmaking.dll

6.0.9319.235

254,728

23-Feb-2016

23:28

x86

File_microsoft.rtc.acd.remoting.dll

6.0.9319.102

28,408

28-Oct-2015

11:38

x86

File_microsoft.rtc.acd.workflow.dll

6.0.9319.259

1,050,360

14-Jun-2016

07:26

x86

Tham khảo

Tìm hiểu về thuật ngữ chuẩn Microsoft sử dụng để miêu tả các bản cập nhật phần mềm.

Nhận bản Cập Nhật tích luỹ mới nhất cho Skype dành cho doanh nghiệp chủ 2015.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×