Chủ đề liên quan
×
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Ngày phát hành:

21/05/2019

Phiên bản:

Bản dựng HĐH 17134.799

Lời nhắc: vào ngày 12 tháng 3 và ngày 9 tháng 4, chúng tôi sẽ phát hành hai bản cập nhật Delta cuối cùng dành cho Windows 10, phiên bản 1803. Các bản cập nhật bảo mật và chất lượng sẽ tiếp tục được cung cấp thông qua các gói cập nhật tích lũy nhanh và đầy đủ. Để biết thêm thông tin về thay đổi này, vui lòng truy cập blog của chúng tôi.

Bắt đầu từ bản cập nhật KB4499183, chúng tôi sẽ giới thiệu chức năng cho phép bạn quyết định thời điểm cài đặt bản cập nhật tính năng. Bạn kiểm soát thời điểm nhận bản cập nhật tính năng, đồng thời giữ cho thiết bị của mình luôn được cập nhật. Các bản cập nhật tính năng khả dụng cho các thiết bị đủ điều kiện sẽ xuất hiện trong một mô đun riêng trên trang Windows Update (Cài đặt > Cập nhật & Bảo mật > Windows Update). Nếu bạn muốn nhận ngay bản cập nhật khả dụng, hãy chọn Tải xuống và cài đặt ngay. Để tìm hiểu thêm về tính năng này, vui lòng truy cập vào blog này. 

Khi các thiết bị Windows 10 kết thúc dịch vụ hoặc còn vài tháng nữa là đến thời hạn kết thúc dịch vụ, Windows Update sẽ bắt đầu tự động triển khai bản cập nhật tính năng. Việc này sẽ giúp các thiết bị đó tiếp tục được hỗ trợ và nhận các bản cập nhật hàng tháng quan trọng đối với tình trạng hệ sinh thái và bảo mật của thiết bị.

Cập nhật Windows 10 tháng 4 năm 2018 sẽ kết thúc vào ngày 12 tháng 11 năm 2019 dành cho phiên bản Home và Pro. Chúng tôi sẽ bắt đầu cập nhật các thiết bị đang chạy Bản cập nhật tháng 4 năm 2018 và các phiên bản Windows 10 cũ hơn vào cuối tháng 6 năm 2019 để giúp đảm bảo rằng chúng tôi luôn giữ cho những thiết bị này ở trạng thái an toàn, được cung cấp dịch vụ.

 

Các bản sửa lỗi và cải tiến

Bản cập nhật này bao gồm những cải tiến về chất lượng. Các thay đổi quan trọng bao gồm:

 • Cho phép người dùng quay lại trình duyệt máy chủ từ vùng chứa Tính năng Bảo vệ Ứng dụng của Bộ bảo vệ Windows (WDAG).

 • Khắc phục sự cố khiến Internet Explorer ngừng phản hồi yêu cầu duyệt.

 • Khắc phục sự cố lặp lại chuyển hướng giữa Microsoft Edge và Internet Explorer 11.

 • Cập nhật wininet.dll để ngăn chặn việc tạo lại phiên kiểm soát Giao thức Truyền Tệp (FTP).

 • Khắc phục sự cố không cho HĐH tải tệp biểu tượng mới nếu gặp phải một tệp biểu tượng có định dạng sai.

 • Khắc phục sự cố để đặt dấu cách ngày đúng trong định dạng ngày ngắn của Nhật Bản. Để biết thêm thông tin, hãy xem KB4469068.

 • Cập nhật thông tin múi giờ cho Chính quyền Palestine.

 • Khắc phục sự cố trong đó hình nền được đặt bởi Nhóm Chính sách sẽ không cập nhật nếu hình nền đó có cùng tên với hình ảnh trước đó.

 • Khắc phục sự cố ngăn chặn việc xóa thiết bị ngoại vi Bluetooth® khỏi một số hệ thống có radio Bluetooth cụ thể.

 • Khắc phục sự cố khi sử dụng ký tự dấu nháy đơn hoặc dấu trích dẫn đơn trong các mục nhật ký của Dịch vụ Nhật ký Sự kiện.

 • Khắc phục sự cố trong đó Windows cố gắng gia hạn chứng chỉ mã thông báo Azure Active Directory (AAD) khi không có kết nối internet. Sự cố này xảy ra trong khi xác thực AAD và làm chậm hiệu suất của các ứng dụng.

 • Khắc phục sự cố ngăn không cho tải xuống các bản cập nhật từ máy chủ Dịch vụ Cập nhật Windows Server (WSUS) khi chính sách Kiểm soát Ứng dụng của Bộ bảo vệ Windows được đặt để quản lý các bản cập nhật nào có thể được triển khai.

 • Khắc phục sự cố ngắt kết nối phiên máy tính từ xa khi bạn khóa phiên bằng cách sử dụng nhà cung cấp thông tin đăng nhập bên thứ ba.

 • Khắc phục sự cố có thể gây ra lỗi đăng nhập Kerberos KRB_AP_ERR_MODIFIED tạm thời trong các ứng dụng và dịch vụ được đặt cấu hình để sử dụng Tài khoản Dịch vụ được Quản lý theo Nhóm (GMSA). Sự cố này xảy ra sau khi tự động cập nhật mật khẩu tài khoản dịch vụ.

 • Khắc phục sự cố ngăn không cho điều khiển ActiveX tự động cài đặt thông qua máy chủ proxy.

 • Khắc phục sự cố khiến không thể đăng nhập với lỗi “Tên người dùng hoặc mật khẩu không đúng” khi sử dụng mật khẩu trống hoặc không có mật khẩu và Credential Guard của Bộ bảo vệ Windows được bật.

 • Khắc phục sự cố khiến Microsoft Office và các ứng dụng khác nhắc nhập mật khẩu sau khi bạn thay đổi mật khẩu tài khoản người dùng. Sự cố này xảy ra trên hệ thống đã gia nhập Azure Active Directory (AD)

 • Khắc phục sự cố với BranchCache khi ở chế độ bộ nhớ cache được phân phối. BranchCache có thể sử dụng dung lượng đĩa nhiều hơn dung lượng được gán cho bộ nhớ cache tái bản. Để khắc phục triệt để sự cố này, các thiết bị đã vượt quá chỉ định dung lượng đĩa nên làm trống BranchCache bằng cách sử dụng lệnh netsh branchcache flush.

 • Khắc phục sự cố có thể gây ra lỗi Dừng D1 khi bạn tăng dung lượng bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên (RAM) của CPU (“thêm nóng”) trên máy ảo.

 • Khắc phục sự cố có thể khiến sự kiện 7600 trong nhật ký sự kiện máy chủ Hệ thống Tên Miền (DNS) chứa tên máy chủ không thể đọc.

 • Khắc phục sự cố có thể gây ra lỗi khi bạn cố gắng truy nhập vào chia sẻ Hệ thống Tệp Mạng (NFS).

 • Khắc phục sự cố có thể khiến máy chủ phải khởi động lại vì vùng hệ thống không được phân trang chiếm quá nhiều bộ nhớ.

 • Khắc phục sự cố ngăn không cho NumLock hoạt động bình thường trong phiên Hỗ trợ Từ xa khi cửa sổ Hỗ trợ Từ xa lấy và mất tiêu điểm.

 • Khắc phục sự cố với tùy chọn "Cho phép gỡ cài đặt các tính năng ngôn ngữ khi gỡ cài đặt ngôn ngữ." Chính sách Nhóm.

 • Khắc phục sự cố trong Tính năng Bảo vệ Ứng dụng của Bộ bảo vệ Windows (WDAG) hiển thị lỗi "0xc000026b" khi người dùng đăng xuất.

 • Khắc phục sự cố khiến dịch vụ Nhật ký Sự kiện Windows ngừng hoạt động khi các ký tự nhất định được đưa vào một sự kiện.

 • Khắc phục sự cố khiến yếu tố <svg> ngừng kết xuất.

 • Khắc phục sự cố gây ra chậm trễ khi tải nhiều vùng Hệ thống Tên Miền (DNS) chưa được ký liên quan đến tính năng Phần mở rộng Bảo mật Hệ thống Tên Miền (DNSSEC). Sự cố này xảy ra sau khi đặt cấu hình cài đặt sổ đăng ký sau:

  Đường dẫn: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\DNS\Parameters

  Cài đặt: EnableFastLoadUnsignedZones

  Loại: DWORD

  Giá trị: Giá trị 1 sẽ bật tính năng này. Giá trị 0 sẽ tắt tính năng này.

  Khởi động lại hệ điều hành hoặc máy chủ DNS sau khi thay đổi giá trị sổ đăng ký.

Nếu bạn đã cài đặt bản cập nhật cũ hơn, thì chỉ có thể tải các bản sửa lỗi mới, có trong gói này xuống và cài đặt trên thiết bị của mình.

Các sự cố đã biết trong bản cập nhật này

Dấu hiệu

Giải pháp

Sau khi cài đặt bản cập nhật này, có thể xảy ra sự cố khi sử dụng Môi trường Thực thi Khởi động trước (PXE) để khởi động thiết bị từ máy chủ Windows Deployment Services (WDS) được đặt cấu hình để sử dụng Phần mở rộng Cửa sổ Biến đổi. Điều này có thể khiến kết nối với máy chủ WDS dừng sớm trong khi tải xuống hình ảnh. Sự cố này không ảnh hưởng đến các máy khách hoặc thiết bị không sử dụng Phần mở rộng Cửa sổ Biến đổi.

Sự cố này được khắc phục trong KB4503286.

Một số thao tác nhất định, chẳng hạn như đổi tên, mà bạn thực hiện trên tệp hoặc thư mục của Ổ đĩa được Chia sẻ theo Cụm (CSV) có thể không hoạt động với lỗi “STATUS_BAD_IMPERSONATION_LEVEL (0xC00000A5)”. Điều này xảy ra khi bạn thực hiện các thao tác đó trên một nút của chủ sở hữu CSV từ một quy trình không có quyền người quản trị.

Thực hiện một trong các thao tác sau:

 • Thực hiện thao tác từ một quy trình có quyền người quản trị.

 • Thực hiện thao tác từ một nút không có quyền sở hữu CSV.

Microsoft đang tìm cách giải quyết và sẽ cung cấp bản cập nhật trong một bản phát hành sắp tới.

Có thể không mở được Internet Explorer 11 nếu chưa đặt hoặc định dạng sai Nhà cung cấp dịch vụ Tìm kiếm Mặc định.

Sự cố này được khắc phục trong KB4503286.

Thiết bị có thể gặp sự cố khi kết nối với một số thiết bị Mạng Vùng Lưu trữ (SAN) sử dụng Giao diện Hệ thống Máy tính Nhỏ chạy Internet (iSCSI) sau khi cài đặt bản cập nhật này. Bạn cũng có thể gặp lỗi trong phần nhật ký Hệ thống của Trình xem Sự kiện có ID Sự kiện 43 từ iScsiPrt và thông tin mô tả “Mục tiêu không phản hồi được đúng thời điểm cho yêu cầu đăng nhập”.

Sự cố này được khắc phục trong KB4509478.

Cách tải bản cập nhật này

Trước khi cài đặt bản cập nhật này

Microsoft khuyên bạn nên cài đặt bản cập nhật sắp xếp cung cấp dịch vụ (SSU) mới nhất cho hệ điều hành của mình trước khi cài đặt bản cập nhật tích lũy mới nhất (LCU). SSU cải thiện độ tin cậy của quá trình cập nhật để giảm thiểu các sự cố tiềm ẩn trong khi cài đặt LCU. Để biết thêm thông tin, hãy xem Bản cập nhật sắp xếp cung cấp dịch vụ.

Nếu bạn đang sử dụng Windows Update, hệ thống sẽ tự động cung cấp cho bạn SSU mới nhất (KB4497398). Để tải gói độc lập cho SSU mới nhất, hãy tìm kiếm gói đó trong Danh mục Microsoft Update

Cài đặt bản cập nhật này

Để tải xuống và cài đặt bản cập nhật này, hãy chuyển đến Cài đặt > Cập nhật & Bảo mật > Windows Update và chọn Kiểm tra bản cập nhật.

Để tải gói độc lập cho bản cập nhật này, hãy truy cập trang web Danh mục Microsoft Update.

Thông tin tệp

Để biết danh sách các tệp được cung cấp trong bản cập nhật này, hãy tải xuống thông tin tệp cho bản cập nhật tích lũy 4499183

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

THAM GIA NGƯỜI DÙNG NỘI BỘ MICROSOFT 365 >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×