Chủ đề liên quan
×
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Ngày phát hành:

21/06/2018

Phiên bản:

HĐH Bản dựng 15063.1182

Các bản sửa lỗi và cải tiến

Bản cập nhật này bao gồm những cải tiến về chất lượng. Chúng tôi sẽ không giới thiệu tính năng hệ điều hành mới nào trong bản cập nhật này. Các thay đổi quan trọng bao gồm:

  • Khắc phục tình trạng giảm hiệu suất trong App-V làm chậm nhiều tác vụ trong Windows 10.

  • Khắc phục sự cố với các chế độ nhập của bàn phím mềm trong các ứng dụng WPF.

  • Khắc phục sự cố SmartHeap không hoạt động với UCRT.

  • Khắc phục sự cố gây ra các sự cố xác thực rải rác khi sử dụng Trình quản lý Xác thực Windows.

  • Khắc phục sự cố hiển thị các thông báo không cần thiết: "Yêu cầu Thông tin xác thực" và "Bạn có muốn cho phép ứng dụng truy cập khóa riêng tư không?". Sự cố này xảy ra khi chạy ứng dụng Universal Windows Platform (UWP).

  • Khắc phục sự cố khiến dịch vụ LSASS trở nên không phản hồi và phải khởi động lại hệ thống để phục hồi.

  • Khắc phục sự cố ứng dụng máy khách chạy trong hình ảnh vùng chứa không tuân theo phạm vi cổng động.

  • Khắc phục sự cố trong MSXML 3.0 khiến nội dung yêu cầu biến mất khi phương thức IXMLHTTPRequest send() được gọi. Sự cố này xảy ra khi chuyển hướng URL khiến phương thức send() được gọi lần thứ hai với một URL khác.

  • Thêm Chính sách MDM mới: “DisallowCloudNotification" cho các doanh nghiệp để tắt lưu lượng truy cập Thông báo của Windows.

Nếu bạn đã cài đặt bản cập nhật cũ hơn, thì chỉ có thể tải các bản sửa lỗi mới, có trong gói này xuống và cài đặt trên thiết bị của mình.

Để biết thêm thông tin về các lỗ hổng bảo mật đã giải quyết, hãy xem Hướng dẫn Cập nhật Bảo mật.

Các cải tiến đối với Windows Update

Microsoft đã phát hành trực tiếp bản cập nhật cho máy khách Windows Update để cải thiện độ tin cậy. Bất kỳ thiết bị nào chạy Windows 10 được đặt cấu hình để tự động nhận cập nhật từ Windows Update, bao gồm cả phiên bản Enterprise và Pro, đều sẽ được cung cấp Bản cập nhật Tính năng Windows 10 mới nhất dựa trên tính tương thích thiết bị và chính sách hoãn của Windows Update cho Doanh nghiệp. Điều này không áp dụng cho các phiên bản cung cấp dịch vụ dài hạn.

Các sự cố đã biết trong bản cập nhật này

Microsoft hiện chưa ghi nhận bất kỳ sự cố nào với bản cập nhật này.

Cách tải bản cập nhật này

Để tải xuống và cài đặt bản cập nhật này, hãy chuyển đến Cài đặt > Cập nhật & Bảo mật > Windows Update và chọn Kiểm tra bản cập nhật.

Để tải gói độc lập cho bản cập nhật này, hãy truy cập trang web Danh mục Microsoft Update.

 

Thông tin tệp

Để biết danh sách các tệp được cung cấp trong bản cập nhật này, hãy tải xuống thông tin tệp cho bản cập nhật tích lũy 4284830

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×