Chủ đề liên quan
×
Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Ngày phát hành:

22/02/2018

Phiên bản:

HĐH Bản dựng 15063.936

Các bản sửa lỗi và cải tiến

Bản cập nhật này bao gồm những cải tiến về chất lượng. Chúng tôi sẽ không giới thiệu tính năng hệ điều hành mới nào trong bản cập nhật này. Các thay đổi quan trọng bao gồm:

 • Khắc phục sự cố ứng dụng không thể đọc hoặc viết các thuộc tính của windows thuộc về một quy trình khác bằng cách sử dụng Get/SetWindowWord, Get/SetWindowLong hoặc Get/SetWindowLongPtr.

 • Khắc phục sự cố Internet Explorer ngừng phản hồi, làm chậm hiển thị màn hình nền, làm cho menu Bắt đầu không phản hồi và khiến một số biểu tượng khay hệ thống biến mất.

 • Khắc phục sự cố các thành viên của nhóm Performance Log Users nhận được lỗi “Truy cập bị từ chối. (Ngoại lệ từ HRESULT: 0x80070005 (E_ACCESSDENIED))”. Lỗi xuất hiện trong khi cố gắng lên lịch ghi nhật ký bộ đếm hiệu suất, cho phép các nhà cung cấp theo dõi hoặc thu thập thông tin theo dõi.

 • Khắc phục sự cố không thể xác thực đối với Microsoft Outlook khi sử dụng truy nhập có điều kiện.

 • Khắc phục sự cố về độ tin cậy trong đó một số quy tắc Device Guard có thể khiến hệ thống ngừng hoạt động.

 • Khắc phục sự cố lỗi 0x06d9 xảy ra khi người dùng cố gắng nâng cấp HĐH hoặc cập nhật LCU. Hệ thống tự động hoàn nguyên về phiên bản trước đó của bản nâng cấp hoặc bản cập nhật.

 • Khắc phục sự cố đôi khi lỗi máy chủ xảy ra trong quá trình truyền tệp. Lỗi là “Stop D1 in tcpip!TcpSegmentTcbSend”.

 • Khắc phục sự cố tên máy chủ in chứa ký tự đại diện (*, ?) ngăn chặn Chính sách Nhóm Hạn chế Điểm và In có hiệu lực.

 • Khắc phục sự cố tên máy chủ Dịch vụ Xác thực Người dùng Quay số Từ xa (RADIUS) không được xác thực trong khi kết nối với mạng không dây.

 • Khắc phục sự cố trong đó chuyển hướng mục tiêu iSCSI trong khi đăng nhập có thể dẫn đến lỗi ngừng 9f.

 • Khắc phục sự cố khiến giảm hiệu suất phía máy chủ và tỷ lệ truyền kém đối với các trường hợp có độ trễ cao.

 • Khắc phục sự cố các kết nối dịch vụ kết nối Internet (ICS) không tiếp tục khi HĐH hoặc dịch vụ ICS khởi động lại. Bạn cũng có thể kích hoạt giải pháp này bằng cách sử dụng khóa đăng ký EnableRebootPersistConnection tùy chọn được mô tả trong KB4055559.

 • Khắc phục sự cố với tính năng mẫu Hộp thư đến Đăng ký tự động cho UEV trong đó Tác vụ Lên lịch không được kích hoạt đúng.

 • Khắc phục sự cố trong đó máy khách App-V không đọc chính sách cho SyncOnBatteriesEnabled khi chính sách này đã được thiết lập bằng cách sử dụng Đối tượng Chính sách Nhóm (GPO).

 • Khắc phục sự cố trong đó trường Hỗ trợ Trên cho chính sách Hỗ trợ Máy khách App-V bị trống trong trình soạn thảo Chính sách Nhóm.

 • Khắc phục sự cố trong đó dữ liệu mạng lưới của người dùng trong sổ đăng ký không được duy trì chính xác khi một số gói App-V thuộc về nhóm kết nối.

 • Cung cấp chức năng ghi nhật ký bổ sung cho người quản trị để thực hiện hành động, chẳng hạn như chọn cấu hình đúng cho gói App-V, khi có nhiều tệp cấu hình cho một gói duy nhất.

 • Khắc phục sự cố với gói App-V không tương thích với ảo hóa đăng ký bằng cách sử dụng vùng chứa nhân. Để khắc phục sự cố, chúng tôi đã thay đổi ảo hóa đăng ký để sử dụng các phương pháp trước đó (không có vùng chứa) theo mặc định. Khách hàng muốn sử dụng phương pháp mới (vùng chứa nhân) cho ảo hóa đăng ký vẫn có thể chuyển sang phương pháp này bằng cách đặt giá trị đăng ký sau thành 1:

  • Đường dẫn: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\AppV\Client\Compatibility

  • Cài đặt: ContainerRegistryEnabled

  • DataType: DWORD

 • Khắc phục sự cố trong đó việc mở một xử lý cho một dịch vụ chế độ người dùng được đánh dấu để xóa các phản hồi không chính xác "ERROR_SERVICE_DOES_NOT_EXIST". Điều này khiến không thể ngừng dịch vụ được đánh dấu để xóa.

Nếu bạn đã cài đặt bản cập nhật cũ, thì chỉ có thể tải các bản sửa lỗi mới, có trong gói này xuống và cài đặt trên thiết bị của mình.

Để biết thêm thông tin về các lỗ hổng bảo mật đã giải quyết, hãy xem Hướng dẫn Cập nhật Bảo mật.

Các cải tiến đối với Windows Update

Microsoft đã phát hành trực tiếp bản cập nhật cho máy khách Windows Update để cải thiện độ tin cậy. Bất kỳ thiết bị nào chạy Windows 10 được đặt cấu hình để tự động nhận cập nhật từ Windows Update, bao gồm cả phiên bản Enterprise và Pro, đều sẽ được cung cấp bản Cập nhật Tính năng Windows 10 mới nhất dựa trên tính tương thích thiết bị và chính sách hoãn của Windows Update cho Doanh nghiệp. Điều này không áp dụng cho các phiên bản cung cấp dịch vụ dài hạn.

Sự cố đã biết trong bản cập nhật này

Dấu hiệu

Giải pháp

Do có sự cố ảnh hưởng đến một số phiên bản phần mềm chống vi rút, bản sửa lỗi này chỉ áp dụng cho các máy tính có ISV chống vi rút đã cập nhật ALLOW REGKEY.

Sự cố này được khắc phục trong KB4088782.

Sau khi cài đặt bản cập nhật này, một số thiết bị đã bản địa hóa có thể có chuỗi không chính xác hoặc hoạt động bất thường trong các lĩnh vực khác nhau của giao diện người dùng (UI) khiến giao diện người dùng không sử dụng được.

Sự cố này được khắc phục trong KB4092077.

 

Cách tải bản cập nhật này

Để tải gói độc lập cho bản cập nhật này, hãy truy cập trang web Danh mục Microsoft Update.

Thông tin tệp

Để biết danh sách các tệp được cung cấp trong bản cập nhật này, hãy tải xuống thông tin tệp cho bản cập nhật tích lũy 4077528.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×