Chủ đề liên quan
×

Ngày Phát hành:

24/10/2018

Phiên bản:

HĐH Bản dựng 17134.376

Các bản sửa lỗi và cải tiến

Bản cập nhật này bao gồm những cải tiến về chất lượng. Chúng tôi sẽ không giới thiệu tính năng mới nào của hệ điều hành trong bản cập nhật này. Các thay đổi quan trọng bao gồm:

 • Khắc phục sự cố đôi khi ngăn không cho tài liệu xuất hiện trong trình gỡ lỗi Microsoft Edge DevTools.

 • Khắc phục sự cố đôi khi ngăn không cho tập lệnh của phần mở rộng trong Microsoft Edge xuất hiện trong trình gỡ lỗi Microsoft Edge DevTools.

 • Khắc phục sự cố đổi giá trị tiền tệ địa phương mà Ngân hàng Trung ương Venezuela đã triển khai để đưa đồng Bolivar Soberano vào lưu thông.

 • Khắc phục các sự cố khác với thông tin múi giờ được cập nhật.

 • Khắc phục sự cố khiến sysprep/generalize không thể hoạt động ở chế độ kiểm tra vì xảy ra tương tranh khi xóa một số khóa đăng ký.

 • Khắc phục sự cố về thiết bị Bluetooth® Basic Rate (BR) cũ khi ghép nối vào.

 • Khắc phục sự cố khiến HĐH ngừng hoạt động khi vô tình tháo thiết bị Bluetooth. 

 • Khắc phục sự cố khiến dịch vụ Nhật ký Sự kiện ngừng phản hồi và làm giảm độ tin cậy trong các khu vực khác nhau của hệ điều hành cho đến khi bạn khởi động lại. Sự cố này xảy ra khi Nhật ký Sự kiện đã đầy và bạn đã chọn Không ghi đè sự kiện (Xóa nhật ký bằng cách thủ công) trong Thuộc tính Nhật ký– Hệ thống > Khi đạt kích thước tối đa của nhật ký sự kiện:

 • Khắc phục sự cố để hỗ trợ các sự kiện của Microsoft Office trong danh sách cài đặt Chính sách Nhóm “Hạn chế Nâng cao”. 

 • Khắc phục sự cố khiến không thể tắt TLS 1.0 và TLS 1.1 khi chế độ Tiêu chuẩn Xử lý Thông tin Liên bang (FIPS) đang bật. 

 • Khắc phục sự cố trong đó ứng dụng trên các hệ thống có nhiều hơn 4 GB bộ nhớ bị Từ chối Quyền truy nhập với mã lỗi "0x5" khi gọi CreateProcessWithLogonW()

 • Khắc phục sự cố trong đó AccountName trong mục Nhật ký Sự kiện cho nguồn Microsoft-Windows-Kerberos-Key-Distribution-Center và ID Sự kiện 7 đôi khi bị lỗi.

 • Khắc phục sự cố trong đó ứng dụng có thông tin xử lý rò rỉ khi sử dụng chứng chỉ xác thực của khách hàng với giao thức TLS. Sự cố này xảy ra khi hàm gọi FreeCredentialsHandle xảy ra trước hàm gọi DeleteSecurityContext trong mã ứng dụng này.

 • Khắc phục sự cố có thể khiến đôi lúc không thực hiện việc mở kết nối TCP cho một ứng dụng chạy trên Bộ chứa Windows. Điều này xảy ra khi bộ chứa chạy trên Mạng Dịch Địa chỉ Mạng (NAT) được cung cấp bởi Dịch Địa chỉ Mạng của Windows (WinNAT). Hết thời gian chờ SYN xảy ra sau khi đạt tối đa số lần Truyền lại SYN.

 • Khắc phục sự cố với thông báo cảnh báo xuất hiện khi sử dụng Microsoft Edge để in một số tệp PDF.

 • Khắc phục sự cố khiến không thể in tệp PDF từ SharePoint Online với lỗi “Không thể mở tệp PDF”.

 • Khắc phục sự cố có thể khiến các gói App-V không hoạt động do thiếu tệp hoặc lỗi DLL.

 • Khắc phục sự cố có thể khiến việc phục hồi ảnh chụp nhanh vùng chứa không hoạt động do lỗi thiếu tệp.

 • Khắc phục sự cố ngăn không cho xóa Tác vụ Tức thì khi xuất hiện bộ hẹn giờ xóa của tác vụ, chẳng hạn như khi bạn đặt cấu hình tùy chọn Chính sách Nhóm cho hành động Tác vụ Tức thì.

 • Khắc phục sự cố khiến cho các Tác vụ đã lên Lịch vẫn còn ở hàng chờ và không thực thi cho đến khi người dùng đầu tiên đăng nhập vào thiết bị chạy Windows 10, phiên bản 1803. Một số trường hợp bị ảnh hưởng bao gồm:

  • Tác vụ đã lên Lịch được xác định trong pha mới nhất của quá trình thiết lập sẽ không thực thi.

  • Chứng chỉ máy tính “Tự động đăng ký” và chứng chỉ “gốc và trung gian” bị thiếu.

 • Khắc phục sự cố ngăn không cho Tính năng Bảo vệ Ứng dụng của Bộ bảo vệ Windows (WDAG) khởi chạy trên các thiết bị chạy Windows 10N (Châu Âu) sau khi cung cấp dịch vụ.

 • Khắc phục sự cố bao hàm không chính xác rằng chính sách người dùng không được áp dụng sau khi định cấu hình cài đặt Chính sách Nhóm của quyền người dùng. Các công cụ báo cáo, chẳng hạn như RSOP.MSC hoặc Gpresult.exe /h, không hiển thị chính sách về quyền của người dùng hoặc thay vào đó hiển thị dấu “X” đỏ.

 • Khắc phục sự cố trong đó các thư mục nhóm kết nối không được hợp nhất đúng cách.

 • Khắc phục sự cố trong đó các Tác vụ đã lên Lịch được định cấu hình để chạy vào một ngày cụ thể trong tuần không thực thi tại thời điểm dự kiến.

 • Khắc phục sự cố chặn hộp thả xuống đồng hồ và ngày tháng xuất hiện khi thông tin định dạng khu vực là tiếng Tây Ban Nha (Tây Ban Nha) và phương pháp sắp xếp là Truyền thống.

 • Khắc phục sự cố trong đó thông tin tham khảo System.Security.Cryptography.Algorithms không được tải chính xác trên .NET Framework 4.7.1 sau khi cài đặt các bản vá lỗi ngày 10 tháng 7 năm 2018 và ngày 14 tháng 8 năm 2018.

 • Khắc phục sự cố có thể khiến hệ thống ngừng hoạt động trong quá trình tắt một số ứng dụng Windows Presentation Foundation (WPF) do TaskCanceledException. Ứng dụng dễ gặp sự cố này thực hiện công việc liên quan đến các sự kiện yếu hoặc dữ liệu ràng buộc sau khi chức năng Application.Run() trả về giá trị.

 • Khắc phục tình huống tương tranh trong tệp tạm thời và một số chương trình quét vi rút khiến các ứng dụng .NET Framework ngừng hoạt động. Thông báo lỗi là, "Quy trình không thể truy cập tệp <name of temp file>".

 • Bản cập nhật hỗ trợ của .NET Framework dành cho định dạng ngày Nhật Bản cho năm đầu tiên của niên hiệu. Khi mẫu định dạng là "y年", tùy chọn định dạng năm sẽ sử dụng biểu tượng 元 và không sử dụng số 1 cho năm. Ngoài ra, .NET Framework sẽ hỗ trợ ngày có bao gồm 元. Để biết thêm thông tin, hãy xem KB4469068.

 • Cập nhật thông tin tiền tệ Venezuela. Bản cập nhật này sẽ ảnh hưởng đến cách viết "es-VE" như sau:

  • Biểu tượng tiền tệ là "Bs.S".

  • Tên tiền tệ bằng tiếng Anh là "Bolívar Soberano".

  • Tên tiền tệ địa phương là "bolívar soberano".

  • Mã Tiền tệ Quốc tế là "VES".

 • Khắc phục sự cố có thể khiến một ứng dụng có cửa sổ con ngừng xử lý thông tin đầu vào của chuột. Sự cố này xảy ra khi bàn chạm chính xác kích hoạt một sự kiện WM_MOUSEWHEEL.

 • Khắc phục sự cố có thể khiến một số ứng dụng ngừng hoạt động sau khi rút nguồn điện của máy tính bảng.

 • Khắc phục sự cố trong đó tiêu đề của ứng dụng quá dài, không được hiển thị bằng cách sử dụng dấu chấm lửng (…). Trong một số trường hợp, việc cắt bớt văn bản có thể gây khó hiểu cho người dùng.

 • Khắc phục sự cố khiến ứng dụng Windows 8.1 ngừng hoạt động khi ứng dụng này gọi API ProjectionManager.StartProjectingAsync. Mã lỗi là 0x80070057.

 • Khắc phục sự cố với Khung Nhập Văn bản của Windows. Việc yêu cầu bố cục có thể khiến một số yếu tố nhập văn bản của ứng dụng ngừng phản hồi.

 • Khắc phục sự cố trong đó người dùng không thể nhập văn bản Đông Á khi được nhắc để tạo gợi ý cho mật khẩu trong quá trình nâng cấp.

 • Khắc phục sự cố nhiều màn hình có thể hiển thị không chính xác một ứng dụng đang ở chế độ toàn màn hình sau khi thay đổi chế độ hiển thị.

 • Khắc phục sự cố về rò rỉ liên quan đến cửa sổ các đối tượng Giao diện Thiết bị Đồ họa (GDI) trong khi đóng cửa sổ.

 • Khắc phục sự cố xảy ra khi nhập vào một hộp văn bản của ứng dụng Windows Presentation Foundation (WPF) bằng cách sử dụng bàn phím ảo. Nếu bạn chọn một trong các đề xuất văn bản dự đoán, từ đó có vẻ như được nhập, nhưng sẽ biến mất khi bạn chọn một thao tác điều khiển khác.

 • Khắc phục sự cố ngăn các ứng dụng hiển thị cửa sổ bật lên hoặc hộp thoại khi các ứng dụng này đang ở chế độ toàn màn hình. Ví dụ: trong một trò chơi ở chế độ toàn màn hình, sẽ không thể thay đổi cài đặt như Khử răng cưa Đa mẫu (MSAA) do hộp thoại xác nhận không xuất hiện. Hộp thoại này bị ẩn đằng sau các ứng dụng.

 • Khắc phục sự cố khiến việc điều hướng giữa các niên hiệu ngừng hoạt động ở chế độ xem Lịch Nhật Bản. Để biết thêm thông tin, hãy xem KB4469068.

 • Khắc phục sự cố liên quan đến định dạng ngày cho lịch niên hiệu Nhật Bản. Để biết thêm thông tin, hãy xem KB4469068.

 • Khắc phục sự cố khiến chức năng GetCalendarInfo trả về giá trị sai cho Niên hiệu Nhật Bản. Để biết thêm thông tin, hãy xem KB4469068.

 • Khắc phục sự cố trả về lỗi cho các ứng dụng sử dụng tiện ích shell extension ICopyHook để di chuyển các đối tượng sang File Explorer.

Nếu bạn đã cài đặt bản cập nhật cũ hơn, thì chỉ có thể tải các bản sửa lỗi mới, có trong gói này xuống và cài đặt trên thiết bị của mình.

Các sự cố đã biết trong bản cập nhật này

Dấu hiệu

Giải pháp

Công cụ dành cho Nhà phát triển (F12) có thể không khởi động trong Microsoft Edge.

Sự cố này được khắc phục trong KB4467702.

Sau khi bạn cài đặt Bản xem trước Bản tổng hợp Chất lượng tháng 8 hoặc bản cập nhật .NET Framework ngày 11 tháng 9 năm 2018, hệ thống có thể loại trừ bản khởi tạo SqlConnection. Để biết thêm thông tin về sự cố này, hãy xem bài viết sau trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

4470809 Loại trừ bản khởi tạo SqlConnection trên .NET 4.6 trở lên sau bản cập nhật .NET Framework tháng 8 và tháng 9 năm 2018

Sự cố này được khắc phục trong KB4480976.

Sau khi cài đặt bản cập nhật này, một số người dùng không thể đặt mặc định chương trình Win32 cho một số ứng dụng và các loại tệp kết hợp bằng cách sử dụng lệnh Mở bằng… hoặc Cài đặt > Ứng dụng > Ứng dụng mặc định.

Trong một số trường hợp, không thể đặt Microsoft Notepad hoặc các chương trình Win32 khác làm mặc định.

Sự cố này được khắc phục trong KB4467682.

Sau khi cài đặt bản cập nhật này, người dùng có thể không sử dụng được Thanh Tìm kiếm trong Windows Media Player khi đang phát các tệp cụ thể. Sự cố này không ảnh hưởng đến chức năng phát lại bình thường.

Sự cố này được khắc phục trong KB4471324.

 

Cách tải bản cập nhật này

Trước khi cài đặt bản cập nhật này

Các bản cập nhật tích lũy Windows yêu cầu bạn phải cài đặt bản cập nhật sắp xếp cung cấp dịch vụ (SSU) mới nhất cho hệ điều hành của mình trước khi cài đặt bản cập nhật tích lũy mới nhất (LCU). Việc này giúp giảm thiểu các sự cố tiềm ẩn trong khi cài đặt LCU. Để biết thêm thông tin, hãy xem Bản cập nhật sắp xếp cung cấp dịch vụ.

Nếu bạn đang sử dụng Windows Update, hệ thống sẽ tự động cung cấp cho bạn SSU mới nhất (KB4456655). Để tải gói độc lập cho SSU mới nhất, hãy truy cập Danh mục Microsoft Update.

Cài đặt bản cập nhật này

Để tải xuống và cài đặt bản cập nhật này, hãy chuyển đến Cài đặt > Cập nhật & Bảo mật > Windows Update và chọn Kiểm tra bản cập nhật.

Để tải gói độc lập cho bản cập nhật này, hãy truy cập vào trang web Danh mục Microsoft Update.

 

Thông tin tệp

Để biết danh sách các tệp được cung cấp trong bản cập nhật này, hãy tải xuống thông tin tệp cho bản cập nhật tích lũy 4462933

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×