Chủ đề liên quan
×
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Ngày Phát hành:

24/07/2018

Phiên bản:

HĐH Bản dựng 14393.2395

Windows 10, phiên bản 1607 đã kết thúc dịch vụ vào ngày 10 tháng 4 năm 2018. Những thiết bị đang chạy các phiên bản Windows 10 Home hoặc Pro sẽ không còn nhận được bản cập nhật chất lượng và bảo mật hàng tháng có khả năng bảo vệ khỏi các mối đe dọa bảo mật mới nhất nữa. Để tiếp tục nhận bản cập nhật chất lượng và bảo mật, Microsoft khuyên bạn nên cập nhật lên phiên bản Windows 10 mới nhất.

QUAN TRỌNG: Các phiên bản Windows 10 Enterprise và Windows 10 Education sẽ được cung cấp dịch vụ miễn phí thêm 6 tháng nữa. Thiết bị trên các Kênh Cung cấp Dịch vụ Dài Hạn (LTSC) sẽ tiếp tục nhận được các bản cập nhật cho đến tháng 10 năm 2026 theo trang Chính sách Vòng đời. Các thiết bị chạy Bản cập nhật Kỷ niệm Windows 10 (pb. 1607) đang chạy chipset Intel “Clovertrail” sẽ tiếp tục nhận được các bản cập nhật cho đến tháng 1 năm 2023 theo trang blog Microsoft Community.

Các bản sửa lỗi và cải tiến

Bản cập nhật này bao gồm những cải tiến về chất lượng. Chúng tôi sẽ không giới thiệu tính năng hệ điều hành mới nào trong bản cập nhật này. Các thay đổi quan trọng bao gồm:

 • Khắc phục các sự cố khác với thông tin múi giờ được cập nhật.

 • Khắc phục sự cố trong đó một số ký tự hiển thị không chính xác khi sử dụng phông chữ Meiryo ở chế độ viết dọc.

 • Khắc phục sự cố khiến Microsoft Outlook không phản hồi trong các phiên từ xa nếu hệ thống vẫn bị khóa sau khi tháo thẻ thông minh.

 • Khắc phục sự cố về độ tin cậy khi khởi động lại một số thiết bị có hỗ trợ USB Loại C.

 • Khắc phục sự cố trong đó mức sử dụng bộ nhớ của LSASS tiếp tục tăng cho đến khi cần phải khởi động lại hệ thống.

 • Khắc phục sự cố có thể khiến các tệp có chữ ký kép báo cáo lỗi khi lẽ ra phải báo cáo thành công. Điều này xảy ra khi chạy Kiểm soát Ứng dụng của Bộ bảo vệ Windows trong chế độ kiểm tra.

 • Khắc phục sự cố khiến không thể in trên HĐH 64 bit khi các ứng dụng 32 bit mạo danh những người dùng khác (thường bằng cách gọi LogonUser). Sự cố này xảy ra sau khi cài đặt các bản cập nhật hàng tháng kể từ KB4034681, được phát hành vào tháng 8 năm 2017. Để khắc phục sự cố cho các ứng dụng bị ảnh hưởng, hãy cài đặt bản cập nhật này và sau đó thực hiện một trong các cách sau:

 • Sử dụng Bộ công cụ tính Tương thích Ứng dụng Microsoft để bật Splwow64Compat App Compat Shim trên toàn hệ thống.

 • Sử dụng cài đặt sổ đăng ký sau và sau đó khởi động lại ứng dụng 32 bit: HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Print Setting: Splwow64Compat

Loại: DWORD

Giá trị1: 1     

 • Khắc phục sự cố gây ra lỗi chuyển giao vùng lưu trữ lớn (ID Sự kiện 2019 và ID Sự kiện 2020 trong nhật ký Biến cố Hệ thống từ Máy chủ Nguồn Sự kiện). Sự cố này xảy ra khi sử dụng tính năng xóa bản trùng lặp và sao lưu trên các máy chủ tệp quy mô lớn (40 TB+).

 • Khắc phục sự cố Giới hạn Tốc độ Phản hồi DNS gây rò bộ nhớ khi được bật với chế độ LogOnly. 15874519

 • Khắc phục sự cố có thể khiến quá trình mở rộng của các đĩa máy ảo đang chạy với RCT ngừng phản hồi và không bao giờ hoàn tất. Đĩa máy ảo không được mở rộng vẫn di chuyển. Tuy nhiên, việc hủy bỏ quá trình mở rộng sẽ khiến không thể quản lý máy chủ như sau:

  • Không thể di chuyển máy ảo.

  • Không thể mở rộng các đĩa khác.

  • Máy ảo sẽ bị kẹt trong trạng thái dừng hoặc khởi động nếu bạn cố tắt hoặc khởi động chúng sau khi quá trình mở rộng đĩa trở nên không phản hồi.

 • Khắc phục sự cố trong đó người dùng không thể mở rộng VHD hơn so với kích thước ban đầu sau khi thu hẹp. Bạn có thể nhận được lỗi "STATUS_INTERNAL_ERROR". Sau đó, bạn sẽ phải dừng máy ảo để có thể mở rộng đĩa hơn so với kích thước ban đầu.

 • Khắc phục sự cố khiến máy ảo tắt thay vì khởi động lại có hoặc không có bật SLP. Điều này xảy ra khi thay đổi Vị trí tệp phân trang thông minh cho máy ảo sang một ổ đĩa khác và sau đó trỏ tệp đó vào một thư mục trống.

 • Khắc phục sự cố trong đó khởi động máy ảo trên máy chủ trong cụm Windows Server 2016 Hyper-V có thể khiến máy chủ khác gặp lỗi máy chủ Hyper-V (0x7E) trong vhdmp.sys.

 • Khắc phục sự cố WAP liên quan đến các kết nối không hoạt động không bao giờ kết thúc. Điều này dẫn đến rò tài nguyên hệ thống (ví dụ: rò bộ nhớ) và dịch vụ WAP không còn phản hồi.

 • Khắc phục sự cố AD FS ngăn người dùng chọn tùy chọn đăng nhập khác. Điều này xảy ra khi người dùng chọn đăng nhập bằng cách sử dụng Xác thực Dựa trên Chứng chỉ, nhưng chưa được đặt cấu hình. Điều này cũng xảy ra nếu người dùng chọn Xác thực Dựa trên Chứng chỉ và sau đó cố chọn một tùy chọn đăng nhập khác. Nếu điều này xảy ra, người dùng sẽ được chuyển hướng đến trang Xác thực Dựa trên Chứng chỉ cho đến khi họ đóng trình duyệt.

 • Khắc phục sự cố trong đó Sửa đổi LDAP yêu cầu thay đổi tư cách thành viên nhóm. Toán tử LDAP_SERVER_PERMISSIVE_MODIFY_OID được sử dụng và hoạt động sửa đổi tư cách thành viên đã đúng (thành viên đã bị xóa hoặc đã có mặt). Kết quả là trạng thái THÀNH CÔNG được trả về, các sự kiện kiểm tra 4728 và 4729 xuất hiện, cho biết hoạt động đã hoàn tất.

 • Khắc phục sự cố trong AD FS cho thấy Bên tín thác Phụ thuộc trùng lặp trong bàn điều khiển quản lý AD FS khi tạo hoặc xem Bên Tín thác Phụ thuộc từ bàn điều khiển.

 • Khắc phục sự cố trong ADFS khiến Windows Hello cho Doanh nghiệp bị lỗi. Sự cố xảy ra khi có hai người đưa ra khiếu nại. Đăng ký mã PIN sẽ bị lỗi với "Lỗi Máy chủ Nội bộ 400: Không thể nhận mã định danh thiết bị".

 • Khắc phục sự cố khiến dịch vụ Thư mục Làm việc (SyncShareSvcs) chuyển sang tình trạng bế tắc xoay vòng. Dịch vụ ngừng phản hồi với các hoạt động của Thư mục Làm việc và bắt đầu tình trạng rò bộ nhớ cho đến khi hệ thống trở nên không phản hồi.

 • Khắc phục sự cố trong đó không phải tất cả các máy in mạng đều được kết nối sau khi người dùng đăng nhập. HKEY_USERS\User\Printers\Connections Key chỉ ra đúng các máy in mạng cho người dùng bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, danh sách máy in mạng từ khóa đăng ký này không được điền trong bất kỳ ứng dụng nào, bao gồm cả Microsoft Notepad hoặc Thiết bị và Máy in. Máy in có thể biến mất hoặc trở nên không hoạt động.

 • Khắc phục sự cố có thể khiến các máy chủ được đặt cấu hình với Distributed Fair-Shared Scheduling (DFSS) ngừng phản hồi hoặc ngừng hoạt động. Điều này xảy ra do một sự cố trong logic lập lịch nhóm có thể xảy ra khi sử dụng DFSS.

Nếu bạn đã cài đặt bản cập nhật cũ hơn, thì chỉ có thể tải các bản sửa lỗi mới có trong gói này xuống và cài đặt trên thiết bị của mình.

Để biết thêm thông tin về các lỗ hổng bảo mật đã giải quyết, vui lòng tham khảo Hướng dẫn Cập nhật Bảo mật.

Các cải tiến đối với Windows Update

Microsoft đã phát hành trực tiếp bản cập nhật cho máy khách Windows Update để cải thiện độ tin cậy. Bất kỳ thiết bị nào chạy Windows 10 được đặt cấu hình để tự động nhận cập nhật từ Windows Update, bao gồm cả phiên bản Enterprise và Pro, đều sẽ được cung cấp Bản cập nhật Tính năng Windows 10 mới nhất dựa trên tính tương thích thiết bị và chính sách hoãn của Windows Update cho Doanh nghiệp. Điều này không áp dụng cho các phiên bản cung cấp dịch vụ dài hạn.

Các sự cố đã biết trong bản cập nhật này

Dấu hiệu

Giải pháp

Sau khi bạn cài đặt bất kỳ Bản cập nhật Bảo mật .NET Framework tháng 7 năm 2018 nào, một cấu phần COM sẽ không tải được do các lỗi “quyền truy nhập bị từ chối”, “chưa đăng ký lớp” hoặc “đã xảy ra lỗi nội bộ không rõ lý do”. Sau đây là các chữ ký lỗi thường gặp nhất:

Loại ngoại lệ: System.UnauthorizedAccessException

Thông báo: Quyền truy nhập bị từ chối. (Ngoại lệ từ HRESULT: 0x80070005 (E_ACCESSDENIED))

Sự cố này được khắc phục trong KB4346877.

 

Cách tải bản cập nhật này

Để tải xuống và cài đặt bản cập nhật này, hãy chuyển đến Cài đặt > Cập nhật & Bảo mật > Windows Update và chọn Kiểm tra bản cập nhật.

Để tải gói độc lập cho bản cập nhật này, hãy truy cập trang web Danh mục Microsoft Update.

Điều kiện tiên quyết: Bạn phải cài đặt bản cập nhật sắp xếp cung cấp dịch vụ (SSU) (KB4132216) trước khi cài đặt bản cập nhật tích lũy mới nhất (LCU) (KB4338822). LCU sẽ không được báo cáo là có thể áp dụng cho đến khi bạn cài đặt SSU.

Thông tin tệp

Để biết danh sách các tệp được cung cấp trong bản cập nhật này, hãy tải xuống thông tin tệp cho bản cập nhật tích lũy 4338822

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×