Mục lục
×

Ngày Phát hành:

24/07/2018

Phiên bản:

HĐH Bản dựng 15063.1235

Các bản sửa lỗi và cải tiến

Bản cập nhật này bao gồm những cải tiến về chất lượng. Chúng tôi sẽ không giới thiệu tính năng hệ điều hành mới nào trong bản cập nhật này. Các thay đổi quan trọng bao gồm:

 • Khắc phục các sự cố khác với thông tin múi giờ được cập nhật.

 • Thay đổi nhà cung cấp dịch vụ siêu dữ liệu âm nhạc mà Windows Media Player sử dụng.

 • Khắc phục sự cố trong đó một số ký tự hiển thị không chính xác khi sử dụng phông chữ Meiryo ở chế độ viết dọc.

 • Khắc phục sự cố có thể khiến hệ điều hành ngừng phản hồi khi chuyển từ chế độ Ngủ sang Ngủ đông.

 • Khắc phục sự cố trong đó mức sử dụng bộ nhớ của LSASS tiếp tục tăng cho đến khi cần phải khởi động lại hệ thống.

 • Khắc phục sự cố có thể khiến các tệp có chữ ký kép báo cáo lỗi khi lẽ ra phải báo cáo thành công. Điều này xảy ra khi chạy Kiểm soát Ứng dụng của Bộ bảo vệ Windows trong chế độ kiểm tra.

 • Khắc phục sự cố khiến mức sử dụng bộ nhớ SQL Server tăng theo thời gian khi mã hóa dữ liệu bằng cách sử dụng khóa đối xứng có chứng chỉ. Sau đó, bạn thực hiện các truy vấn mở và đóng khóa đối xứng trong một vòng lặp đệ quy.

 • Khắc phục sự cố khiến không thể in trên HĐH 64 bit khi các ứng dụng 32 bit mạo danh những người dùng khác (thường bằng cách gọi LogonUser). Sự cố này xảy ra sau khi cài đặt các bản cập nhật hàng tháng kể từ KB4034681, được phát hành vào tháng 8 năm 2017. Để khắc phục sự cố cho các ứng dụng bị ảnh hưởng, hãy cài đặt bản cập nhật này và sau đó thực hiện một trong các cách sau:

  • Sử dụng Bộ công cụ tính Tương thích Ứng dụng Microsoft để bật Splwow64Compat App Compat Shim trên toàn hệ thống.

  • Sử dụng cài đặt sổ đăng ký sau và sau đó khởi động lại ứng dụng 32 bit: HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Print Setting: Splwow64Compat

Loại: DWORD

Giá trị1: 1     

 • Khắc phục sự cố phải nhập thông tin đăng nhập Wi-Fi mỗi lần một thiết bị khởi động lại và cố gắng kết nối lại với Wi-Fi bằng cách sử dụng Hồ sơ Mạng Ưu tiên được phân phối theo Chính sách Nhóm.

 • Khắc phục sự cố trong đó việc sử dụng mật khẩu không hợp lệ trong môi trường PEAP không dây đã bật SSO dẫn đến việc gửi hai yêu cầu xác thực có mật khẩu không hợp lệ. Yêu cầu xác thực thừa có thể gây ra khóa trương mục sớm trong các môi trường có ngưỡng khóa trương mục thấp. Để cho phép các thay đổi, hãy sử dụng regedit để thêm khóa đăng ký mới “DisableAuthRetry” (Dword) trên HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\RasMan\PPP\EAP\26 và đặt thành 1.

 • Khắc phục sự cố phải nhập thông tin đăng nhập Wi-Fi mỗi lần một thiết bị khởi động lại và cố gắng kết nối lại với Wi-Fi bằng cách sử dụng Hồ sơ Mạng Ưu tiên được phân phối theo Chính sách Nhóm.

 • Khắc phục sự cố trong đó không phải tất cả các máy in mạng đều được kết nối sau khi người dùng đăng nhập. HKEY_USERS\User\Printers\Connections Key chỉ ra đúng các máy in mạng cho người dùng bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, danh sách máy in mạng từ khóa đăng ký này không được điền trong bất kỳ ứng dụng nào, bao gồm cả Microsoft Notepad hoặc Thiết bị và Máy in. Máy in có thể biến mất hoặc trở nên không hoạt động.

Nếu bạn đã cài đặt bản cập nhật cũ hơn, thì chỉ có thể tải các bản sửa lỗi mới có trong gói này xuống và cài đặt trên thiết bị của mình.

Để biết thêm thông tin về các lỗ hổng bảo mật đã giải quyết, vui lòng tham khảo Hướng dẫn Cập nhật Bảo mật.

Các cải tiến đối với Windows Update

Microsoft đã phát hành trực tiếp bản cập nhật cho máy khách Windows Update để cải thiện độ tin cậy. Bất kỳ thiết bị nào chạy Windows 10 được đặt cấu hình để tự động nhận cập nhật từ Windows Update, bao gồm cả phiên bản Enterprise và Pro, đều sẽ được cung cấp Bản cập nhật Tính năng Windows 10 mới nhất dựa trên tính tương thích thiết bị và chính sách hoãn của Windows Update cho Doanh nghiệp. Điều này không áp dụng cho các phiên bản cung cấp dịch vụ dài hạn.

Các sự cố đã biết trong bản cập nhật này

Dấu hiệu

Giải pháp

Sau khi bạn cài đặt bất kỳ Bản cập nhật Bảo mật .NET Framework tháng 7 năm 2018 nào, một cấu phần COM sẽ không tải được do các lỗi “quyền truy nhập bị từ chối”, “chưa đăng ký lớp” hoặc “đã xảy ra lỗi nội bộ không rõ lý do”. Sau đây là các chữ ký lỗi thường gặp nhất:

Loại ngoại lệ: System.UnauthorizedAccessException

Thông báo: Quyền truy nhập bị từ chối. (Ngoại lệ từ HRESULT: 0x80070005 (E_ACCESSDENIED))

Sự cố này được khắc phục trong KB4343885.

 

Cách tải bản cập nhật này

Để tải và cài đặt bản cập nhật này, hãy chuyển đến Cài đặt > Cập nhật & Bảo mật > Windows Update và chọn Kiểm tra bản cập nhật.

Để tải gói độc lập cho bản cập nhật này, hãy truy cập trang web Danh mục Microsoft Update.

Thông tin tệp

Để biết danh sách các tệp được cung cấp trong bản cập nhật này, hãy tải xuống thông tin tệp cho bản cập nhật tích lũy 4338827.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×