Chủ đề liên quan
×
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Ngày phát hành:

24/07/2018

Phiên bản:

HĐH Bản dựng 17134.191

Các bản sửa lỗi và cải tiến

Bản cập nhật này bao gồm những cải tiến về chất lượng. Chúng tôi sẽ không giới thiệu tính năng hệ điều hành mới nào trong bản cập nhật này. Các thay đổi quan trọng bao gồm:

 • Khắc phục sự cố khiến các thiết bị trong Active Directory hoặc các miền AADJ++ Lai bất ngờ hủy đăng ký khỏi Microsoft Intune hoặc các dịch vụ MDM bên thứ ba sau khi cài đặt các bản cập nhật gói cung cấp (PPKG). Sự cố này xảy ra trên các thiết bị tuân theo Chính sách Nhóm Đăng ký MDM Tự động với Mã thông báo AAD. Nếu bạn đã chạy tập lệnh Disable-AutoEnrollMDMCSE.PS1 để giải quyết sự cố này, hãy chạy Enable-AutoEnrollMDMCSE.PS1 từ cửa sổ PowerShell trong chế độ Người quản trị sau khi cài đặt bản cập nhật này.

 • Khắc phục các sự cố khác với thông tin múi giờ được cập nhật.

 • Cải thiện khả năng của nhóm chức năng Universal CRT Ctype để xử lý EOF như là đầu vào hợp lệ.

 • Khắc phục sự cố với đăng ký trong dịch vụ "Mở rộng Cài đặt".

 • Khắc phục sự cố với Hồ sơ Người dùng Chuyển vùng trong đó các thư mục AppData\Local và AppData\Locallow được đồng bộ hóa không đúng khi người dùng đăng nhập và đăng xuất. Để biết thêm thông tin, hãy xem KB4340390.

 • Khắc phục sự cố liên quan đến thiết bị ngoại vi sử dụng các thông số Chất lượng Dịch vụ (QoS) cho các kết nối Bluetooth.

 • Khắc phục sự cố khiến mức sử dụng bộ nhớ SQL Server tăng theo thời gian khi mã hóa dữ liệu bằng cách sử dụng khóa đối xứng có chứng chỉ. Sau đó, bạn thực hiện các truy vấn mở và đóng khóa đối xứng trong một vòng lặp đệ quy.

 • Khắc phục sự cố trong đó việc sử dụng mật khẩu không hợp lệ trong môi trường PEAP không dây đã bật SSO gửi hai yêu cầu xác thực có mật khẩu không hợp lệ. Yêu cầu xác thực thừa có thể gây ra khóa trương mục sớm trong các môi trường có ngưỡng khóa trương mục thấp. Để cho phép các thay đổi, hãy sử dụng regedit để thêm khóa đăng ký mới DisableAuthRetry (Dword) trên HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\RasMan\PPP\EAP\26 và đặt thành 1.

 • Khắc phục sự cố khiến không thể in các phông chữ OpenType in trong các ứng dụng Win32.

 • Khắc phục sự cố Giới hạn Tốc độ Phản hồi DNS gây rò bộ nhớ khi được bật với chế độ LogOnly.

 • Khắc phục sự cố trong phiên RemoteApp có thể dẫn đến màn hình màu đen khi phóng lớn một cửa sổ ứng dụng trên màn hình phụ.

 • Khắc phục sự cố trong IME gây ra việc hoàn thành chuỗi không mong muốn trong khi nhập bằng tiếng Nhật trong các ứng dụng như Microsoft Outlook.

Nếu bạn đã cài đặt bản cập nhật cũ hơn, thì chỉ có thể tải các bản sửa lỗi mới, có trong gói này xuống và cài đặt trên thiết bị của mình.

Các sự cố đã biết trong bản cập nhật này

Dấu hiệu

Giải pháp

Sau khi bạn cài đặt bất kỳ Bản cập nhật Bảo mật .NET Framework tháng 7 năm 2018 nào, một cấu phần COM sẽ không tải được do các lỗi “quyền truy nhập bị từ chối”, “chưa đăng ký lớp” hoặc “đã xảy ra lỗi nội bộ không rõ lý do”. Sau đây là các chữ ký lỗi thường gặp nhất:

Loại ngoại lệ: System.UnauthorizedAccessException

Thông báo: Quyền truy nhập bị từ chối. (Ngoại lệ từ HRESULT: 0x80070005 (E_ACCESSDENIED))

Sự cố này được khắc phục trong KB4343909.

Sau khi cài đặt bản cập nhật này, Windows sẽ không còn nhận dạng chứng chỉ Trao đổi Thông tin Cá nhân (PFX) được dùng để xác thực với kết nối Wi-Fi hoặc VPN. Do đó, Microsoft Intune sẽ mất nhiều thời gian để gửi hồ sơ người dùng vì không nhận ra rằng chứng chỉ được yêu cầu có trên thiết bị.

Sự cố này được khắc phục trong KB4464218.

 

Cách tải bản cập nhật này

Để tải xuống và cài đặt bản cập nhật này, hãy chuyển đến Cài đặt > Cập nhật & Bảo mật > Windows Update và chọn Kiểm tra bản cập nhật.

Để tải gói độc lập cho bản cập nhật này, hãy truy cập vào trang web Danh mục Microsoft Update.

Thông tin tệp

Để biết danh sách các tệp được cung cấp trong bản cập nhật này, hãy tải thông tin tệp cho bản cập nhật tích lũy 4340917 xuống.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×