Ngày 25 tháng 4 năm 2019—KB4493436 (Bản dựng HĐH 15063.1784)

Ngày Phát hành:

Phiên bản:

25/04/2019

Bản dựng HĐH 15063.1784

Lời nhắc: vào ngày 12 tháng 3 và ngày 9 tháng 4, chúng tôi sẽ phát hành hai bản cập nhật Delta cuối cùng dành cho Windows 10, phiên bản 1703. Các bản cập nhật bảo mật và chất lượng sẽ tiếp tục được cung cấp thông qua các gói cập nhật tích lũy nhanh và đầy đủ. Để biết thêm thông tin về thay đổi này, vui lòng truy cập blog của chúng tôi.

Windows 10, phiên bản 1703, đã kết thúc dịch vụ vào ngày 8 tháng 10 năm 2018 . Những thiết bị đang chạy các phiên bản Windows 10 Home, Pro hoặc Pro for Workstation và IoT Core sẽ không còn nhận được bản cập nhật chất lượng và bảo mật hàng tháng có khả năng bảo vệ khỏi các mối đe dọa bảo mật mới nhất nữa. Để tiếp tục nhận bản cập nhật chất lượng và bảo mật, Microsoft khuyên bạn nên cập nhật lên phiên bản Windows 10 mới nhất.

QUAN TRỌNG: Windows 10 Enterprise và Windows 10 Education sẽ được cung cấp miễn phí 1 năm dịch vụ bổ sung.

 

Các bản sửa lỗi và cải tiến

Bản cập nhật này bao gồm những cải tiến về chất lượng. Các thay đổi quan trọng bao gồm:

 • Khắc phục sự cố khiến Internet Explorer chặn tải xuống tài nguyên phụ khi tài nguyên này được nạp qua giao thức HTTP trên một trang được lưu trữ qua giao thức HTTPS.

 • Khắc phục sự cố có thể ngăn Lược đồ URI Tùy chỉnh cho các trình xử lý Application Protocol khởi động ứng dụng tương ứng dành cho mạng cục bộ và các trang web đáng tin cậy trên Internet Explorer.

 • Khắc phục sự cố ngăn cấu trúc CALDATETIME xử lý nhiều hơn bốn Niên hiệu Nhật Bản. Để biết thêm thông tin, hãy xem KB4469068.

 • Khắc phục sự cố khiến ShellExperienceHost.exe ngừng hoạt động khi ngày bắt đầu cho Niên hiệu Nhật Bản không phải là ngày đầu tiên của tháng. Để biết thêm thông tin, hãy xem KB4469068.

 • Cập nhật sổ đăng ký NLS để hỗ trợ Niên hiệu Nhật Bản mới. Để biết thêm thông tin, hãy xem KB4469068.

 • Khắc phục sự cố khiến cho DateTimePicker hiển thị không chính xác ngày trong định dạng ngày của Nhật Bản. Để biết thêm thông tin, hãy xem KB4469068.

 • Khắc phục sự cố khiến cho trình điều khiển Cài đặt Ngày và Thời gian lưu vào bộ nhớ cache Niên hiệu cũ và ngăn trình điều khiển làm mới khi thời gian chuyển sang Niên hiệu Nhật Bản mới. Để biết thêm thông tin, hãy xem KB4469068.

 • Cập nhật các phông chữ để hỗ trợ Niên hiệu Nhật Bản mới. Để biết thêm thông tin, hãy xem KB4469068.

 • Khắc phục sự cố khiến cho trình soạn phương pháp nhập liệu (IME) không hỗ trợ ký tự của Niên hiệu Nhật Bản mới. Để biết thêm thông tin, hãy xem KB4469068.

 • Khắc phục sự cố khiến trình điều khiển cửa sổ bật lên của Đồng hồ và Lịch hiển thị không chính xác ngày trong tuần được ánh xạ đến ngày trong tháng của Niên hiệu Nhật Bản mới. Để biết thêm thông tin, hãy xem KB4469068.

 • Thêm các phông chữ thay thế cho các phông chữ của Niên hiệu Nhật Bản mới. Để biết thêm thông tin, hãy xem KB4469068.

 • Cho phép chức năng Văn bản Sang Tiếng nói (TTS) hỗ trợ các ký tự của Niên hiệu Nhật Bản mới. Để biết thêm thông tin, hãy xem KB4469068.

 • Khắc phục sự cố khiến lỗi “0x3B_c0000005_win32kfull!vSetPointer" khi trình điều khiển chế độ nhân, win32kfull.sys, truy cập một vị trí bộ nhớ không hợp lệ.

 • Khắc phục sự cố có thể khiến màn hình cảm ứng ngừng hoạt động sau khi khởi động lại.

 • Khắc phục sự cố rò bộ nhớ dần trong LSASS.exe trên các hệ thống có bật tính năng đăng nhập được lưu trữ. Sự cố này chủ yếu ảnh hưởng đến máy chủ xử lý nhiều yêu cầu đăng nhập tương tác, chẳng hạn như máy chủ web.

 • Khắc phục sự cố có thể cho phép người dùng liên tục đăng nhập vào một tài khoản bằng cách sử dụng thẻ thông minh sau khi vô hiệu hóa tài khoản.

 • Khắc phục sự cố ngăn quyền truy cập tài nguyên dành cho doanh nghiệp khi sử dụng Kerberos bằng thông tin đăng nhập Windows Hello cho Doanh nghiệp (WHfB). Điều này khiến người dùng nhận được nhiều lời nhắc cung cấp thông tin đăng nhập.

 • Khắc phục sự cố thỉnh thoảng khiến cho máy in PostScript sử dụng sai phông chữ.

 • Khắc phục sự cố trong đó nhà cung cấp chính sách (PolicySOM) Công cụ Quản lý Windows (WMI) sử dụng tất cả các cổng Giao thức Gói dữ liệu Người dùng (UDP) có sẵn. Điều này khiến các máy bị ảnh hưởng trở nên không phản hồi.

 • Khắc phục sự cố khiến cho hồ sơ chuyển vùng của người dùng bị mất cài đặt menu Bắt đầu tùy chỉnh sau khi nâng cấp hệ điều hành (HĐH). Sau khi cài đặt bản cập nhật này, người quản trị phải bật cài đặt sổ đăng ký UseProfilePathMinorExtensionVersion được mô tả trong KB4493782cho hồ sơ người dùng chuyển vùng (RUP). Khóa này cho phép bạn tạo một RUP mới dành cho HĐH đã nâng cấp và ngăn việc mất menu Bắt đầu tùy chỉnh. RUP này phải được lưu trữ cục bộ và bạn phải khởi động lại thiết bị để tính năng này có hiệu lực.

Nếu bạn đã cài đặt bản cập nhật cũ hơn, thì chỉ có thể tải các bản sửa lỗi mới, có trong gói này xuống và cài đặt trên thiết bị của mình.

Các cải tiến đối với Windows Update

Microsoft đã phát hành trực tiếp bản cập nhật cho máy khách Windows Update để cải thiện độ tin cậy. Bất kỳ thiết bị nào chạy Windows 10 được đặt cấu hình để tự động nhận cập nhật từ Windows Update, bao gồm cả phiên bản Enterprise và Pro, đều sẽ được cung cấp bản cập nhật tính năng Windows 10 mới nhất dựa trên tính tương thích thiết bị và chính sách hoãn của Windows Update cho Doanh nghiệp. Điều này không áp dụng cho các phiên bản cung cấp dịch vụ dài hạn.

Các sự cố đã biết trong bản cập nhật này

Dấu hiệu

Giải pháp

Một số thao tác nhất định, chẳng hạn như đổi tên, mà bạn thực hiện trên tệp hoặc thư mục của Ổ đĩa được Chia sẻ theo Cụm (CSV) có thể không hoạt động với lỗi “STATUS_BAD_IMPERSONATION_LEVEL (0xC00000A5)”. Điều này xảy ra khi bạn thực hiện các thao tác đó trên một nút của chủ sở hữu CSV từ một quy trình không có quyền người quản trị.

Thực hiện một trong các thao tác sau:

 • Thực hiện thao tác từ một quy trình có quyền người quản trị.

 • Thực hiện thao tác từ một nút không có quyền sở hữu CSV.

Microsoft đang tìm cách giải quyết và sẽ cung cấp bản cập nhật trong một bản phát hành sắp tới.

Khi sử dụng phông chữ MS UI Gothic hoặc MS PGothic, kích thước văn bản, bố cục hoặc ô có thể hẹp hơn hoặc rộng hơn dự kiến trong Microsoft Excel. Ví dụ: kích thước ô và bố cục của trang tính Microsoft Excel có thể thay đổi khi sử dụng phông chữ MS UI Gothic.

Sự cố này được khắc phục trong KB4499181.

 

Cách tải bản cập nhật này

Trước khi cài đặt bản cập nhật này

Microsoft khuyên bạn nên cài đặt bản cập nhật sắp xếp cung cấp dịch vụ (SSU) mới nhất cho hệ điều hành của mình trước khi cài đặt bản cập nhật tích lũy mới nhất (LCU). SSU cải thiện độ tin cậy của quá trình cập nhật để giảm thiểu các sự cố tiềm ẩn trong khi cài đặt LCU và khi áp dụng bản sửa lỗi bảo mật của Microsoft. Để biết thêm thông tin, hãy xem Bản cập nhật sắp xếp cung cấp dịch vụ.

Nếu bạn đang sử dụng Windows Update, hệ thống sẽ tự động cung cấp cho bạn SSU mới nhất (KB4487327). Để tải gói độc lập cho SSU mới nhất, hãy tìm kiếm gói đó trong Danh mục Microsoft Update

Cài đặt bản cập nhật này

Để tải xuống và cài đặt bản cập nhật này, hãy chuyển đến Cài đặt > Cập nhật & Bảo mật > Windows Update và chọn Kiểm tra bản cập nhật.

Để tải gói độc lập cho bản cập nhật này, hãy truy cập trang web Danh mục Microsoft Update.

Thông tin tệp

Để biết danh sách các tệp được cung cấp trong bản cập nhật này, hãy tải xuống thông tin tệp cho bản cập nhật tích lũy 4493436.

Cảm ơn bạn đã truy cập vào trang lịch sử cập nhật Windows 10, phiên bản 1703 hôm nay. Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về cách sử dụng cũng như tận dụng tối đa thông tin của các trang này, hãy xem bài đăng blog của chúng tôi.

Để cải thiện thông tin hiển thị trong các trang lịch sử và KB liên quan, cũng như khiến các trang hữu dụng hơn đối với khách hàng, chúng tôi đã tạo một khảo sát ẩn danh để bạn chia sẻ nhận xét và phản hồi. 

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×