Chủ đề liên quan
×
Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Ngày phát hành:

25/04/2019

Phiên bản:

Bản dựng HĐH 17134.753

Lời nhắc: Vào ngày 12 tháng 3 và ngày 9 tháng 4, chúng tôi sẽ phát hành hai bản cập nhật Delta cuối cùng dành cho Windows 10, phiên bản 1803. Các bản cập nhật bảo mật và chất lượng sẽ tiếp tục được cung cấp thông qua các gói cập nhật tích lũy nhanh và đầy đủ. Để biết thêm thông tin về thay đổi này, vui lòng truy cập blog của chúng tôi.

Các bản sửa lỗi và cải tiến

Bản cập nhật này bao gồm những cải tiến về chất lượng. Các thay đổi quan trọng bao gồm:

 • Khắc phục sự cố khiến Internet Explorer chặn tải xuống tài nguyên phụ khi tài nguyên này được nạp qua giao thức HTTP trên một trang được lưu trữ qua giao thức HTTPS.

 • Khắc phục sự cố có thể ngăn Lược đồ URI Tùy chỉnh cho các trình xử lý Application Protocol khởi động ứng dụng tương ứng dành cho mạng cục bộ và các trang web đáng tin cậy trên Internet Explorer.

 • Cho phép chạy thiết lập Microsoft Office sau khi tải xuống trình cài đặt trong Microsoft Edge bằng tài khoản Người quản trị được tích hợp sẵn.

 • Khắc phục sự cố có thể làm mất Danh sách đọc hoặc Mục yêu thích trong Microsoft Edge sau khi cập nhật hệ điều hành.

 • Khắc phục sự cố tắt tính năng Bộ chứa Ứng dụng mới cho Microsoft Office.

 • Khắc phục sự cố ngăn không mở một số ứng dụng khi bạn thiết lập chuyển hướng thư mục cho thư mục Roaming AppData đến một đường dẫn mạng.

 • Khắc phục sự cố khiến quá trình xóa ứng dụng Microsoft Office trên máy tính ngừng phản hồi và chặn quy trình cài đặt phiên bản mới hơn của ứng dụng này.

 • Khắc phục sự cố ngăn cấu trúc CALDATETIME xử lý nhiều hơn bốn Niên hiệu Nhật Bản. Để biết thêm thông tin, hãy xem KB4469068.

 • Khắc phục sự cố khiến ShellExperienceHost.exe ngừng hoạt động khi ngày bắt đầu cho Niên hiệu Nhật Bản không phải là ngày đầu tiên của tháng. Để biết thêm thông tin, hãy xem KB4469068.

 • Cập nhật sổ đăng ký NLS để hỗ trợ Niên hiệu Nhật Bản mới. Để biết thêm thông tin, hãy xem KB4469068.

 • Khắc phục sự cố khiến cho DateTimePicker hiển thị không chính xác ngày trong định dạng ngày của Nhật Bản. Để biết thêm thông tin, hãy xem KB4469068.

 • Khắc phục sự cố khiến cho trình điều khiển Cài đặt Ngày và Thời gian lưu vào bộ nhớ cache Niên hiệu cũ và ngăn trình điều khiển làm mới khi thời gian chuyển sang Niên hiệu Nhật Bản mới. Để biết thêm thông tin, hãy xem KB4469068.

 • Cập nhật các phông chữ để hỗ trợ Niên hiệu Nhật Bản mới. Để biết thêm thông tin, hãy xem KB4469068.

 • Khắc phục sự cố khiến cho trình soạn phương pháp nhập liệu (IME) không hỗ trợ ký tự của Niên hiệu Nhật Bản mới. Để biết thêm thông tin, hãy xem KB4469068.

 • Khắc phục sự cố khiến trình điều khiển cửa sổ bật lên của Đồng hồ và Lịch hiển thị không chính xác ngày trong tuần được ánh xạ đến ngày trong tháng của Niên hiệu Nhật Bản mới. Để biết thêm thông tin, hãy xem KB4469068.

 • Thêm các phông chữ thay thế cho các phông chữ của Niên hiệu Nhật Bản mới. Để biết thêm thông tin, hãy xem KB4469068.

 • Cho phép chức năng Văn bản Sang Tiếng nói (TTS) hỗ trợ các ký tự của Niên hiệu Nhật Bản mới. Để biết thêm thông tin, hãy xem KB4469068.

 • Khắc phục sự cố khiến lỗi “0x3B_c0000005_win32kfull!vSetPointer" khi trình điều khiển chế độ nhân, win32kfull.sys, truy cập một vị trí bộ nhớ không hợp lệ.

 • Khắc phục sự cố có thể khiến UI dừng phản hồi trong vài giây khi cuộn trong cửa sổ có nhiều cửa sổ con.

 • Khắc phục sự cố có thể khiến màn hình cảm ứng ngừng hoạt động sau khi khởi động lại.

 • Cho phép thiết bị hiện có do Bộ quản lý Cấu hình quản lý được đăng ký vào Microsoft Intune bằng cách sử dụng Đồng quản lý mà không có bất kỳ tương tác người dùng nào. Điều này không yêu cầu người dùng hiện hoạt đăng nhập và sẽ không có lời nhắc Xác thực Đa Yếu tố (MFA) nào. Bản cập nhật này cũng cho phép Đăng ký quản lý thiết bị di động đồng quản lý (MDM) sử dụng thông tin đăng nhập thiết bị đã nhận được khi thiết bị được bật để tham gia Hybrid Azure Active Directory (AADJ).

 • Khắc phục sự cố ngăn BitLocker mã hóa ổ đĩa di động khi không có kết nối để lưu trữ khóa khôi phục trong Active Directory hoặc Azure Active Directory.

 • Khắc phục sự cố rò bộ nhớ dần trong LSASS.exe trên các hệ thống có bật tính năng đăng nhập được lưu trữ. Sự cố này chủ yếu ảnh hưởng đến máy chủ xử lý nhiều yêu cầu đăng nhập tương tác, chẳng hạn như máy chủ web.

 • Khắc phục sự cố có thể cho phép người dùng liên tục đăng nhập vào một tài khoản bằng cách sử dụng thẻ thông minh sau khi vô hiệu hóa tài khoản.

 • Khắc phục sự cố ngăn quyền truy cập tài nguyên dành cho doanh nghiệp khi sử dụng Kerberos bằng thông tin đăng nhập Windows Hello cho Doanh nghiệp (WHfB). Điều này khiến người dùng nhận được nhiều lời nhắc cung cấp thông tin đăng nhập.

 • Khắc phục sự cố làm chậm hiệu suất máy chủ hoặc khiến máy chủ dừng phản hồi do có quá nhiều quy tắc tường lửa của Windows. Để các thay đổi có hiệu lực, hãy sử dụng Regedit để thêm khóa đăng ký mới “DeleteUserAppContainersOnLogoff” (DWORD) trên “HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy” và đặt thành 1.

 • Khắc phục sự cố về các tuyến loại trừ VPN Luôn Bật chỉ hoạt động cho trường hợp loại trừ cục bộ theo liên kết.

 • Khắc phục sự cố không thể khởi động xảy ra khi bạn khởi động lại một số máy ảo của cơ sở hạ tầng siêu liên kết (HCI).

 • Khắc phục sự cố khiến cho hồ sơ chuyển vùng của người dùng bị mất cài đặt menu Bắt đầu tùy chỉnh sau khi nâng cấp hệ điều hành (HĐH). Sau khi cài đặt bản cập nhật này, người quản trị phải bật cài đặt sổ đăng ký UseProfilePathMinorExtensionVersion được mô tả trong KB4493782cho hồ sơ người dùng chuyển vùng (RUP). Khóa này cho phép bạn tạo một RUP mới dành cho HĐH đã nâng cấp và ngăn việc mất menu Bắt đầu tùy chỉnh. RUP này phải được lưu trữ cục bộ và bạn phải khởi động lại thiết bị để tính năng này có hiệu lực.

 • Khắc phục sự cố khiến các yêu cầu kết nối với Máy chủ Lưu trữ Phiên Máy tính Từ xa (RDSH) không triển khai được. Sự cố này xảy ra vì một deadlock trong Connection Broker.

 • Cải thiện kết quả khi cung cấp máy in trong môi trường giáo dục, bao gồm cả máy in đa chức năng.

 • Khắc phục sự cố ngăn chặn quyền truy cập vào Server Message Block (SMB) chia sẻ trên hoặc từ thẻ giao diện mạng ảo (NIC) thực có bật SMB được đặt cấu hình bằng giao diện mạng riêng ảo (VPN).

 • Khắc phục sự cố ngăn các Ứng dụng Quy trình In khởi chạy đối với Trỏ đến và In.

 • Khắc phục sự cố có thể khiến các ứng dụng Universal Windows Platform (UWP) không nhận được dữ liệu nhập từ bàn phím khi chuỗi giao diện người dùng có quá nhiều dữ liệu cần xử lý. Sự cố này xảy ra khi ứng dụng UWP có trình điều khiển WebView được nhúng.

Nếu bạn đã cài đặt các bản cập nhật cũ hơn, bạn chỉ có thể tải xuống và cài đặt các bản sửa lỗi mới có trong gói này trên thiết bị của mình.

Những sự cố đã biết trong bản cập nhật này

Triệu chứng

Giải pháp

Sau khi cài đặt bản cập nhật này, có thể xảy ra sự cố khi sử dụng Môi trường Thực thi Khởi động trước (PXE) để khởi động thiết bị từ máy chủ Dịch vụ Triển khai Windows (WDS) được đặt cấu hình để sử dụng Phần mở rộng Cửa sổ Biến đổi. Điều này có thể khiến kết nối với máy chủ WDS dừng sớm trong khi tải xuống hình ảnh. Sự cố này không ảnh hưởng đến các máy khách hoặc thiết bị không sử dụng Phần mở rộng Cửa sổ Biến đổi.

Sự cố này được khắc phục trong KB4503286.

Một số thao tác nhất định, chẳng hạn như đổi tên mà bạn thực hiện trên tệp hoặc thư mục của Ổ đĩa được chia sẻ theo cụm (CSV) có thể không hoạt động do lỗi “STATUS_BAD_IMPERSONATION_LEVEL (0xC00000A5)”. Điều này xảy ra khi bạn thực hiện các thao tác đó trên một nút thuộc chủ sở hữu CSV từ một quy trình không có quyền người quản trị.

Thực hiện một trong các cách sau:

 • Thực hiện thao tác từ một quy trình có quyền người quản trị.

 • Thực hiện thao tác từ một nút không có quyền sở hữu CSV.

Microsoft đang tìm cách giải quyết và sẽ cung cấp bản cập nhật trong một bản phát hành sắp tới.

Có thể không chuyển vùng được giữa các máy chủ DNS chính và phụ qua Giao thức Điều khiển Truyền vận (TCP) sau khi cài đặt bản cập nhật này.

Sự cố này được khắc phục trong KB4499167.

Khi sử dụng phông chữ MS UI Gothic hoặc MS PGothic, kích thước văn bản, bố cục hoặc ô có thể hẹp hơn hoặc rộng hơn dự kiến trong Microsoft Excel. Ví dụ: kích thước ô và bố cục của trang tính Microsoft Excel có thể thay đổi khi sử dụng phông chữ MS UI Gothic.

Sự cố này được khắc phục trong KB4499167.

Cách tải bản cập nhật này

Trước khi cài đặt bản cập nhật này

Microsoft thực sự khuyên bạn nên cài đặt bản cập nhật xếp chồng cung cấp dịch vụ (SSU) mới nhất cho hệ điều hành của mình trước khi cài đặt bản cập nhật tích lũy mới nhất (LCU). SSU cải thiện độ tin cậy của quá trình cập nhật nhằm giảm thiểu các sự cố tiềm ẩn trong khi cài đặt LCU và khi áp dụng bản sửa lỗi bảo mật của Microsoft. Để biết thêm thông tin, hãy xem Bản cập nhật sắp xếp cung cấp dịch vụ.

Nếu bạn đang sử dụng Windows Update, hệ thống sẽ tự động cung cấp cho bạn SSU mới nhất (KB4485449). Để tải gói độc lập cho SSU mới nhất, tìm kiếm gói đó trong Danh mục Microsoft Update

Cài đặt bản cập nhật này

Để tải xuống và cài đặt bản cập nhật này, hãy vào Cài đặt > Cập nhật & Bảo mật > Windows Update và chọn Kiểm tra bản cập nhật.

Để tải gói độc lập cho bản cập nhật này, hãy truy cập trang web Danh mục Microsoft Update.

Thông tin tệp

Để biết danh sách các tệp được cung cấp trong bản cập nhật này, hãy tải xuống thông tin tệp cho bản cập nhật tích lũy 4493437.

Cảm ơn bạn đã truy cập vào trang lịch sử cập nhật Windows 10, phiên bản 1803 hôm nay. Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về cách sử dụng cũng như tận dụng tối đa thông tin của các trang này, hãy xem bài đăng blog của chúng tôi.

Để cải thiện thông tin hiển thị trong các trang lịch sử và KB liên quan, cũng như giúp các trang hữu ích hơn đối với khách hàng, chúng tôi đã tạo một khảo sát ẩn danh để bạn chia sẻ nhận xét và phản hồi. 

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×