Chủ đề liên quan
×
Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Ngày phát hành:

26/03/2019

Phiên bản:

Bản dựng HĐH 17763.402

Các bản sửa lỗi và cải tiến

Bản cập nhật này bao gồm những cải tiến về chất lượng. Các thay đổi quan trọng bao gồm:

 • Khắc phục sự cố xảy ra trên máy có nhiều thiết bị âm thanh. Các ứng dụng cung cấp tùy chọn nâng cao cho thiết bị phát âm thanh bên trong hoặc gắn ngoài có thể đột ngột ngừng hoạt động. Sự cố này xảy ra đối với người dùng chọn thiết bị phát âm thanh khác với "Thiết bị Âm thanh Mặc định". Ví dụ về các ứng dụng có thể ngừng hoạt động bao gồm Windows Media Player, Trình quản lý Âm thanh Realtek HD và Ngăn Điều khiển Sound Blaster.

 • Cập nhật Chế độ Trò chơi giúp đảm bảo tính năng này sẽ không còn ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn khi sử dụng phần mềm phát trực tuyến và ghi hình đầu ngành nữa.

 • Cho phép kích hoạt bản dựng người dùng nội bộ của Windows 10 Enterprise cho Màn hình nền Ảo trong Microsoft Azure. Microsoft Azure là nền tảng duy nhất được hỗ trợ và thử nghiệm để lưu trữ Windows 10 Enterprise cho Màn hình nền Ảo, đó là một phần quan trọng của Màn hình nền Ảo Windows. 

 • Khắc phục sự cố có thể làm mất Danh sách đọc hoặc Mục yêu thích trong Microsoft Edge sau khi cập nhật hệ điều hành.

 • Khắc phục sự cố khiến Internet Explorer ngừng hoạt động ngẫu nhiên trong khi duyệt web.

 • Khắc phục sự cố khi cuộn nội dung ActiveX ở một cửa sổ trên Internet Explorer 11 trong một thao tác cuộn do người dùng kích hoạt.

 • Khắc phục sự cố không cho hệ điều hành tải tệp biểu tượng mới nếu gặp phải một tệp biểu tượng có định dạng sai.

 • Cập nhật thông tin múi giờ cho São Tomé và Príncipe.

 • Cập nhật thông tin múi giờ cho Kazakhstan.

 • Cập nhật thông tin múi giờ cho Buenos Aires, Argentina.

 • Khắc phục sự cố không cho chính sách "Tắt thông báo ứng dụng trên màn hình khóa" hoạt động. Đường dẫn là "Cấu hình Máy tính\Mẫu quản trị\Hệ thống\Logo".

 • Khắc phục sự cố trong đó giao diện thiết bị đồ họa (GDI) DeleteObject() có thể khiến quy trình gọi ngừng hoạt động khi cả hai điều kiện sau đây là đúng:

  • Quy trình gọi là một quy trình WOW64 xử lý những địa chỉ bộ nhớ lớn hơn 2 GB.

  • DeleteObject() được gọi với ngữ cảnh của thiết bị tương thích với ngữ cảnh thiết bị in.

 • Khắc phục sự cố không cho ứng dụng và người gọi kết nối với các điểm cuối đích khi họ sử dụng giao diện mạng không có cổng kết nối mặc định. Những ảnh hưởng của sự cố này:

  • Không truy cập được Internet trên các thiết bị có kết nối Internet quay số PPPoE (thường dùng với modem DSL) và kết nối modem DSL.

  • Các ứng dụng hiện đại và trên Microsoft Store hoạt động như không có quyền truy cập Internet trên thiết bị có modem DSL.

Sự cố này không ảnh hưởng tới trình duyệt web và ứng dụng Win32 được kết nối với Internet. 

 • Khắc phục sự cố khiến Windows sử dụng lại Giao thức Cấu hình Máy chủ Động (DHCP) cho thuê đã hết hạn nếu thời gian cho thuê đã hết hạn trong khi hệ điều hành bị tắt.

 • Khắc phục sự cố khiến cửa sổ RemoteApp chạy trên nền trước và vẫn hoạt động sau khi đóng một cửa sổ.

 • Khắc phục sự cố khiến hộp thoại thông tin xác thực không xuất hiện khi một máy chủ web dành cho doanh nghiệp cố gắng kết nối với Internet.

 • Khắc phục sự cố có thể không cho các biểu tượng của ứng dụng Hiện đại xuất hiện trong Thanh tác vụ và Bộ chuyển Tác vụ trong một kết nối RemoteApps.

 • Khắc phục sự cố khiến một số ứng dụng trên Microsoft Store không khởi chạy hoặc ngừng hoạt động, trong đó có WeChat trên Nền tảng Windows Toàn cầu (UWP).

 • Khắc phục sự cố khiến không thể đăng ký chính xác camera USB đối với Windows Hello sau khi thiết lập trải nghiệm thiết lập ban đầu (OOBE).

 • Thêm một cài đặt Chính sách nhóm mới tên là "Cho phép Windows ngắt kết nối tạm thời máy tính khỏi mạng". Thao tác này xác định cách thức Windows sẽ ngắt kết nối máy tính khỏi mạng khi Windows xác định rằng máy tính không nên liên kết với mạng đó nữa.

  • Nếu bật, Windows sẽ ngắt kết nối mềm (ngắt kết nối mà không phải là ngay lập tức hoặc đột ngột) máy tính khỏi mạng.

  • Nếu tắt, Windows sẽ ngắt kết nối máy tính khỏi mạng ngay lập tức.

  • Nếu chưa được đặt cấu hình, hành vi mặc định sẽ là ngắt kết nối mềm. Để biết thêm thông tin về ngắt kết nối mềm, hãy xem Hiểu rõ và đặt cấu hình Bộ quản lý Kết nối Windows.

Đường dẫn: Cấu hình Máy tính\Chính sách\Mẫu Quản trị\Mạng\Bộ quản lý Kết nối Windows

 • Khắc phục sự cố không cho thẻ thông minh ảo khởi động khi chạy cùng với phần mềm VDA Máy trạm Citrix 7.15.2000.

 • Khắc phục sự cố không cho người dùng đặt cấu hình màn hình phát lại video dải động cao (HDR).

 • Khắc phục sự cố với màn hình khóa Windows không cho người dùng mở khóa thiết bị sau khi nhiều người dùng thẻ thông minh đã sử dụng cùng một thiết bị. Sự cố này xảy ra khi bạn cố gắng sử dụng một máy trạm mà người dùng khác đã khóa.

 • Khắc phục lỗi rò bộ nhớ xảy ra khi hệ thống xử lý các phiên đăng nhập.

 • Khắc phục sự cố khiến các tuyến loại trừ VPN Luôn bật chỉ hoạt động cho trường hợp loại trừ cục bộ theo liên kết.

 • Khắc phục sự cố khiến tính năng gia hạn chứng chỉ bị lỗi khi sử dụng CERT_RENEWAL_PROP_ID với giao diện ICertPropertyRenewal.

 • Khắc phục sự cố tắt âm thanh của các ứng dụng dùng một lần, thường được dùng trong trường hợp kiosk, sau khi hệ thống tiếp tục hoạt động từ chế độ Ngủ.

 • Khắc phục sự cố để đáp ứng các yêu cầu của chứng chỉ GB18030.

 • Khắc phục sự cố làm chậm hiệu suất máy chủ hoặc khiến máy chủ dừng phản hồi do có quá nhiều quy tắc tường lửa của Windows. Để bật giải pháp này, hãy dùng regedit để sửa đổi chính sách sau đây và đặt thành 1:

  • Nhập: “DeleteUserAppContainersOnLogoff” (DWORD)

  • Đường dẫn: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy

 • Khắc phục sự cố không cho giải mã dữ liệu bằng Windows 10, phiên bản 1703 hoặc phiên bản Windows mới hơn. Sự cố này xảy ra nếu bạn mã hóa dữ liệu đó bằng DPAPI-NG hoặc một tệp PFX được bảo vệ theo nhóm trên Windows 10, phiên bản 1607, Windows Server 2016 hoặc phiên bản Windows cũ hơn.

 • Khắc phục sự cố về đánh giá trạng thái tương thích của hệ sinh thái Windows để giúp đảm bảo tính tương thích của ứng dụng và thiết bị đối với tất cả các bản cập nhật Windows.

 • Khắc phục sự cố nhỏ với các tùy chọn không xác định (OPT không xác định) trong Cơ chế Phần mở rộng cho DNS (EDNS) đối với vai trò Máy chủ DNS Windows.

 • Khắc phục sự cố định giờ có thể dẫn đến vi phạm truy nhập khi đặt cấu hình Switch Embedded Teaming (SET).

 • Khắc phục sự cố với lệnh ghép ngắn PowerShell Remove-StoragePool không xóa siêu dữ liệu nhóm trên đĩa thực NVDIMM.

 • Bật hỗ trợ X2APIC cho các nền tảng AMD để hỗ trợ các bộ xử lý 256 hoặc bộ xử lý lô-gic hơn trên Windows Server 2019.

 • Khắc phục sự cố gây ra các Mô-đun Khoá IKE và AuthIP IPsec (IKEEXT) dịch vụ ngừng hoạt động. Vì vậy, tất cả các kết nối Bảo mật Giao thức Internet (IPSec) trên máy chủ mạng riêng ảo (VPN) đều ngắt kết nối.

Nếu bạn đã cài đặt các bản cập nhật cũ hơn, bạn chỉ có thể tải xuống và cài đặt các bản sửa lỗi mới có trong gói này trên thiết bị của mình.

Những sự cố đã biết trong bản cập nhật này

Triệu chứng

Giải pháp

Sau khi cài đặt bản cập nhật này, Internet Explorer 11 có thể gặp sự cố xác thực. Điều này xảy ra khi hai hoặc nhiều người sử dụng cùng một tài khoản người dùng cho nhiều phiên đăng nhập cùng lúc, trên cùng một máy Windows Server, bao gồm cả Giao thức Máy tính Từ xa (RDP) và các lượt đăng nhập Máy chủ Đầu cuối. Các dấu hiệu do khách hàng báo cáo bao gồm, nhưng có thể không giới hạn ở:

 • Kích cỡ bộ đệm ẩn và vị trí hiển thị bằng 0 hoặc trống.

 • Phím tắt có thể không hoạt động bình thường.

 • Trang web thỉnh thoảng có thể không tải được hoặc không hiển thị chính xác.

 • Sự cố với lời nhắc thông tin đăng nhập.

 • Sự cố khi tải xuống tệp.

Tạo tài khoản người dùng duy nhất để hai người không dùng chung cùng một tài khoản người dùng khi đăng nhập vào máy Windows Server. Ngoài ra, tắt nhiều phiên RDP dành cho một tài khoản người dùng đối với Windows Server cụ thể.

Microsoft đang tìm cách giải quyết và sẽ cung cấp bản cập nhật trong một bản phát hành sắp tới.

Sau khi cài đặt bản cập nhật này, MSXML6 khiến các ứng dụng dừng phản hồi nếu hoạt động của nút trả về một ngoại lệ, chẳng hạn như appendChild(), insertBefore()moveNode().

Bộ soạn Chính sách nhóm có thể dừng phản hồi khi chỉnh sửa một Đối tượng Chính sách nhóm (GPO) có chứa các Tùy chọn Chính sách nhóm (GPP) cho cài đặt Internet Explorer 10.

Microsoft đang tìm cách giải quyết và sẽ cung cấp bản cập nhật trong một bản phát hành sắp tới.

Sau khi cài đặt bản cập nhật này, Lược đồ URI Tùy chỉnh cho các trình xử lý Giao thức Ứng dụng có thể không khởi động ứng dụng tương ứng dành cho mạng cục bộ và các trang web đáng tin cậy trên Internet Explorer.

Nhấp chuột phải vào liên kết URL để mở liên kết đó trong một cửa sổ hoặc tab mới.

Hoặc

Bật Chế độ Được bảo vệ trong Internet Explorer dành cho mạng cục bộ và các trang web tin cậy.

 1. Vào Công cụ > Tùy chọn Internet > Bảo mật.

 2. Trong Chọn một vùng để xem hoặc thay đổi các cài đặt bảo mật, chọn Mạng cục bộ rồi chọn Bật Chế độ Được bảo vệ.

 3. Chọn Trang tin cậy rồi chọn Bật Chế độ Được bảo vệ.

 4. Chọn OK.

Bạn phải khởi động lại trình duyệt sau khi thực hiện các thay đổi này.

Microsoft đang tìm cách giải quyết và sẽ cung cấp bản cập nhật trong một bản phát hành sắp tới.

Sau khi cài đặt bản cập nhật này, có thể xảy ra sự cố khi sử dụng Môi trường Thực thi Khởi động trước (PXE) để khởi động thiết bị từ máy chủ Dịch vụ Triển khai Windows (WDS) được đặt cấu hình để sử dụng Phần mở rộng Cửa sổ Biến đổi. Điều này có thể khiến kết nối với máy chủ WDS dừng sớm trong khi tải xuống hình ảnh. Sự cố này không ảnh hưởng đến các máy khách hoặc thiết bị không sử dụng Phần mở rộng Cửa sổ Biến đổi.

Để giảm thiểu sự cố, hãy tắt Phần mở rộng Cửa sổ Biến đổi trên máy chủ WDS bằng một trong các tùy chọn sau:

Tùy chọn 1:
Mở Dấu nhắc lệnh Người quản trị rồi nhập dòng sau:

Wdsutil /Set-TransportServer /EnableTftpVariableWindowExtension:No

Tùy chọn 2:
Sử dụng UI của Dịch vụ Triển khai Windows.

 1. Mở Dịch vụ Triển khai Windows từ Công cụ Quản trị Windows.

 2. Mở rộng Máy chủ và nhấp chuột phải vào máy chủ WDS.

 3. Mở các thuộc tính của máy chủ và xóa hộp Bật Phần mở rộng Cửa sổ Biến đổi trên tab TFTP.

Tùy chọn 3:
Đặt giá trị đăng ký sau thành 0:

“HKLM\System\CurrentControlSet\Services\WDSServer\Providers\WDSTFTP\EnableVariableWindowExtension”.

Khởi động lại dịch vụ WDSServer sau khi tắt Phần mở rộng Cửa sổ Biến đổi.

Microsoft đang tìm cách giải quyết và sẽ cung cấp bản cập nhật trong một bản phát hành sắp tới.

Nếu bạn bật các ký tự do người dùng cuối xác định (EUDC) cho từng phông chữ thì hệ thống sẽ ngừng hoạt động và màn hình xanh sẽ xuất hiện khi khởi động. Đây không phải là cài đặt thường thấy trong những khu vực không thuộc Châu Á.

Để tránh sự cố này, không bật EUDC cho từng phông chữ. Thay vào đó, bạn có thể chỉnh sửa sổ đăng ký để giảm thiểu sự cố này; để biết thêm thông tin, hãy xem KB4496149.

Microsoft đang tìm cách giải quyết và sẽ cung cấp bản cập nhật trong một bản phát hành sắp tới.

Cách tải bản cập nhật này

Trước khi cài đặt bản cập nhật này

Microsoft thực sự khuyên bạn nên cài đặt bản cập nhật xếp chồng cung cấp dịch vụ (SSU) mới nhất cho hệ điều hành của mình trước khi cài đặt bản cập nhật tích lũy mới nhất (LCU). SSU cải thiện độ tin cậy của quá trình cập nhật nhằm giảm thiểu các sự cố tiềm ẩn trong khi cài đặt LCU và khi áp dụng bản sửa lỗi bảo mật của Microsoft. Để biết thêm thông tin, hãy xem Bản cập nhật sắp xếp cung cấp dịch vụ.

Nếu bạn đang sử dụng Windows Update, hệ thống sẽ tự động cung cấp cho bạn SSU mới nhất (KB4493510). Để tải gói độc lập cho SSU mới nhất, hãy vào Danh mục Microsoft Update.

Cài đặt bản cập nhật này

Để tải xuống và cài đặt bản cập nhật này, hãy vào Cài đặt > Cập nhật & Bảo mật > Windows Update và chọn Kiểm tra bản cập nhật.

Để tải gói độc lập cho bản cập nhật này, hãy truy cập trang web Danh mục Microsoft Update.

Thông tin tệp

Để biết danh sách các tệp được cung cấp trong bản cập nhật này, hãy tải xuống thông tin tệp cho bản cập nhật tích lũy 4490481

Thông tin liên quan

Cảm ơn bạn đã truy cập vào trang lịch sử cập nhật Windows 10, phiên bản 1809 hôm nay. Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về cách sử dụng cũng như tận dụng tối đa thông tin của các trang này, hãy xem bài đăng blog của chúng tôi.

Để cải thiện thông tin hiển thị trong các trang lịch sử và KB liên quan, cũng như giúp các trang hữu ích hơn đối với khách hàng, chúng tôi đã tạo một khảo sát ẩn danh để bạn chia sẻ nhận xét và phản hồi. 

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×