Mục lục
×

Ngày Phát hành:

27/11/2017

Phiên bản:

HĐH Bản dựng 14393.1914

Các bản sửa lỗi và cải tiến

Bản cập nhật này bao gồm những cải tiến về chất lượng. Chúng tôi sẽ không giới thiệu tính năng hệ điều hành mới nào trong bản cập nhật này. Các thay đổi quan trọng bao gồm:

 • Khắc phục sự cố xảy ra hiện tượng rách hình và nội dung xáo trộn trong các ứng dụng khi máy tính được kết nối với 3 thiết bị hiển thị USB 3.0 trở lên. Điều này xảy ra khi bạn thay đổi nội dung trên một hoặc nhiều thiết bị hiển thị được kết nối.

 • Khắc phục sự cố dịch vụ không thể bắt đầu khi hai hoặc nhiều dịch vụ sử dụng cùng một tài khoản được tích hợp sẵn (chẳng hạn như NetworkService hoặc LocalService). Khi xảy ra sự cố này, các dịch vụ không thể bắt đầu sẽ báo cáo lỗi "Dịch vụ không bắt đầu do có lỗi đăng nhập" hoặc "Phiên đăng nhập đã chỉ định không tồn tại. Phiên có thể đã bị chấm dứt.”

 • Khắc phục sự cố các tác vụ đã lập lịch với thông tin đăng nhập được lưu trữ không chạy khi Credential Guard được bật. Tác vụ không thành công và báo cáo ID sự kiện 104 với thông báo sau: “Trình lập lịch Tác vụ không thể đăng nhập trên '\Test'. Đã xảy ra sự cố trong ‘LogonUserExEx’ . Hành động Người dùng cần thực hiện: Đảm bảo thông tin đăng nhập cho tác vụ được chỉ định đúng. Dữ liệu Bổ sung: Giá trị Lỗi: 2147943726. 2147943726 : ERROR_LOGON_FAILURE (Tên người dùng hoặc mật khẩu không chính xác)."

 • Khắc phục sự cố các tệp được bảo vệ bằng Hệ thống Tệp Mã hóa (EFS) có thể bị hỏng trong quá trình mã hóa hoặc giải mã BitLocker của ổ đĩa.

 • Khắc phục sự cố không thể mở các tệp Microsoft Office từ máy chủ tệp đã được bật Windows Information Protection với lỗi “Rất tiếc, chúng tôi không thể mở tài liệu xxxx”.

 • Khắc phục sự cố ổ đĩa Storage Spaces Direct (S2D) bị báo cáo không chính xác ở tình trạng tốt trong công cụ quản trị dù hiện đang không hoạt động hoặc bị xóa khỏi nút. Các công cụ này bao gồm Get-Physical Disk, Bộ quản lý Máy chủ và Failover Cluster Manager.

 • Khắc phục sự cố hoạt động sửa chữa có thể bị tạm ngừng trong thời gian không xác định sau khi thêm lại một nút vào cụm S2D.

 • Khắc phục sự cố hoạt động sửa chữa Không gian Lưu trữ không hoàn chỉnh có thể dẫn đến siêu dữ liệu bị lỗi khiến việc sửa chữa trong tương lai ngừng hoạt động.

 • Khắc phục rò bộ mã thông báo trong services.exe xảy ra sau khi áp dụng MS16-111/KB3175027. Điều này dẫn đến rò đối tượng phiên nhân (kernel session object) làm giảm hiệu suất của hệ thống theo thời gian. Điều này đặc biệt ảnh hưởng đến việc triển khai Máy chủ Đầu cuối mà tại đó thường có nhiều lượt đăng nhập người dùng hơn.

 • Khắc phục sự cố chính sách chuyển hướng của bảng tạm Máy tính Từ xa không có hiệu lực nếu kết nối lại với phiên hiện tại và chính sách đã thay đổi giữa kết nối ban đầu và kết nối lại với phiên.

 • Khắc phục sự cố quy trình OEM OOBE không thể hoàn tất khi hình thành cụm chuyển đổi dự phòng trong môi trường ngôn ngữ không phải tiếng Anh. Quy trình này không thể hoạt động kèm theo thông báo lỗi “Không thể tìm thấy cấu phần tích hợp có tên đã chỉ định”.

 • Hiệu suất được cải thiện khi truy vấn các định dạng hệ thống tệp của Thiết bị Lưu trữ Truy Nhập Trực tiếp.

 • Khắc phục sự cố liên quan đến chính sách tình trạng cụm nhằm xử lý ổ đĩa đã phân cụm không phản hồi. Theo mặc định, các ổ đĩa bị ngừng hoạt động đối với các điều kiện không phản hồi. Tần suất khắc phục bằng cách đặt lại không phản hồi đang ở mức quá linh hoạt.

 • Khắc phục sự cố trong Cửa sổ Mạng, khi bất ngờ đóng hộp thoại đăng nhập (ví dụ: nhấp vào bên ngoài cửa sổ) ngăn không cho các hộp thoại đăng nhập khác xuất hiện khi người dùng cố kết nối với cùng một mạng.

 • Hiệu suất được cải thiện khi khởi chạy các ứng dụng sử dụng Dịch vụ Ổ đĩa Ảo để quản lý đĩa.

 • Khắc phục sự cố đã ảnh hưởng đến một số máy in Epson SIDM (Dot Matrix) và máy in TM (POS) khiến máy không thể in trên hệ thống dựa trên kiến trúc x86 và x64. Sự cố này ảnh hưởng đến KB4048953.

 • Khắc phục sự cố khiến quy trình VmCompute ngừng hoạt động khi bạn đặt lại Máy Ảo (VM) sau khi Bộ nhớ Động (DM) thay đổi vùng phủ bộ nhớ. Điều này xảy ra khi việc mở rộng Truy cập Bộ nhớ Không Đồng dạng (NUMA) bị tắt và DM được bật.

Nếu bạn đã cài đặt bản cập nhật cũ, thì chỉ có thể tải các bản sửa lỗi mới, có trong gói này xuống và cài đặt trên thiết bị của mình.

Để biết thêm thông tin về các lỗ hổng bảo mật đã giải quyết, hãy xem Hướng dẫn Cập nhật Bảo mật.

Cải tiến cho Máy khách Windows Update

Microsoft sẽ phát hành trực tiếp bản cập nhật cho Máy khách Windows Update để cải thiện độ tin cậy của Windows Update. Bản cập nhật này sẽ chỉ ảnh hưởng tới các thiết bị chưa cài đặt các bản cập nhật gần đây nhất.

Sự cố đã biết trong bản cập nhật này

Dấu hiệu

Giải pháp

Sau khi cài đặt KB này, người dùng Internet Explorer 11 sử dụng Dịch vụ Báo cáo SQL Server (SSRS) có thể không cuộn được qua một menu thả xuống bằng cách sử dụng thanh cuộn.

Sự cố này được khắc phục trong KB4053579.

Sau khi cài đặt KB4041688, KB4052231 hoặc KB4048953, lỗi "CDPUserSvc_XXXX đã ngừng hoạt động" xuất hiện. Ngoài ra, ID Sự kiện 1000 được ghi vào nhật ký Sự kiện ứng dụng. Nhật ký ghi chú rằng svchost.exe_CDPUserSvc_XXXX đã ngừng hoạt động và tên mô-đun sự cố là "cdp.dll".

Sự cố này được khắc phục trong KB4053579.

Sau khi cài đặt bản cập nhật này, các máy chủ có bật Credential Guard có thể khởi động lại bất ngờ kèm theo lỗi "Quy trình hệ thống lsass.exe đã chấm dứt bất ngờ với mã trạng thái -1073740791. Bây giờ, hệ thống sẽ tắt và khởi động lại."

ID Sự kiện 1000 trong nhật ký ứng dụng hiển thị:

"C:\windows\system32\lsass.exe' đã chấm dứt bất ngờ với mã trạng thái -1073740791

Ứng dụng gặp sự cố: lsass.exe, Phiên bản: 10.0.14393.1770, Tem Thời gian: 0x59bf2fb2

Mô-đun sự cố: ntdll.dll, Phiên bản: 10.0.14393.1715, Tem Thời gian: 0x59b0d03e

Ngoại lệ: 0xc0000409

Sự cố này được khắc phục trong KB4077525.

 

Cách tải bản cập nhật này

Để tải gói độc lập cho bản cập nhật này, hãy truy cập trang web Danh mục Microsoft Update.

Thông tin tệp

Để biết danh sách các tệp được cung cấp trong bản cập nhật này, hãy tải xuống thông tin tệp cho bản cập nhật tích lũy 4051033.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×