Ngày 27 tháng 6 năm 2019—KB4501375 (Bản dựng HĐH 18362.207)

Ngày Phát hành:

Phiên bản:

27/06/2019

Bản dựng HĐH 18362.207

Lưu ý Theo dõi @WindowsUpdate để tìm hiểu khi nào nội dung mới được xuất bản lên bảng điều khiển thông tin phát hành.

Các bản sửa lỗi và cải tiến

Bản cập nhật này bao gồm những cải tiến về chất lượng. Các thay đổi quan trọng bao gồm:

 • Khắc phục sự cố về ảo hóa Hyper-V trên Phiên bản CPU AMD cụ thể.

 • Khắc phục sự cố không hiển thị được con trỏ khi bạn di chuột qua kính lúp trên bàn phím.

 • Khắc phục sự cố lặp lại chuyển hướng giữa Microsoft Edge và Internet Explorer 11.

 • Khắc phục sự cố với màn hình đánh dấu Đồ họa Véc tơ Có thể thay đổi quy mô (SVG).

 • Khắc phục sự cố về cuộn lập trình trong Internet Explorer 11.

 • Khắc phục sự cố khi hiển thị các phần của một trang web có nhiều yếu tố và nhiều mức độ lồng nhau ở các điều kiện nhất định trong Internet Explorer.

 • Khắc phục sự cố có thể gây ra “Lỗi 1309” trong khi cài đặt hoặc gỡ cài đặt một số loại tệp .msi hoặc .msp trên ổ đĩa ảo.

 • Khắc phục sự cố có thể khiến cho Ánh sáng đêm, cấu hình Quản lý Màu sắc hoặc hiệu chỉnh gamma ngừng hoạt động sau khi tắt thiết bị.

 • Khắc phục sự cố chỉ hiển thị thang màu xám ở camera trong quá trình đăng ký Windows Hello.

 • Khắc phục sự cố có thể khiến cho không phát lại được một số nội dung video được tạo ra bởi các thiết bị iOS.

 • Khắc phục sự cố nhấp nháy màn hình và thanh tác vụ trên Windows Server 2019 Terminal Server xảy ra khi sử dụng Ổ đĩa Hồ sơ Người dùng.

 • Khắc phục sự cố cho phép người dùng tắt hình nền đăng nhập khi bật chính sách "Computer\Administrative Templates\Control Panel\Personalization\Prevent changing lock screen and logon image".

 • Khắc phục sự cố ngắt kết nối khi sử dụng phần mềm sức khỏe trên điện thoại Android đã cài đặt ứng dụng Điện thoại của Bạn.

 • Khắc phục sự cố không cho dịch vụ Nhật ký Sự kiện của Windows xử lý các thông báo rằng nhật ký đã đầy. Sự cố này khiến cho không thể ghi nhật ký sự kiện, chẳng hạn như lưu trữ nhật ký khi đạt kích cỡ tệp tối đa. Ngoài ra, Local Security Authority (LSA) không thể xử lý các trường hợp CrashOnAuditFail khi Nhật ký bảo mật đã đầy và không thể ghi các sự kiện.

 • Khắc phục sự cố khiến các ứng dụng Office 365 ngừng hoạt động sau khi mở khi các ứng dụng được triển khai dưới dạng gói App-V.

 • Khắc phục sự cố có thể ngăn Máy chủ Vùng chứa nhận địa chỉ từ máy chủ Giao thức Cấu hình Máy chủ Động (DHCP).

 • Khắc phục sự cố có thể ngăn một số bản nâng cấp từ Windows 7 hoàn tất thành công khi hệ thống đã cài đặt phần mềm diệt vi rút của bên thứ ba.

 • Củng cố Danh sách Thu hồi Chứng chỉ (CRL) trên các máy Trao đổi Khóa Internet phiên bản 2 (IKEv2) đối với các kết nối mạng riêng ảo (VPN) dựa trên chứng chỉ, chẳng hạn như Device Tunnel trong quá trình triển khai Always On VPN.

 • Khắc phục sự cố kích hoạt cập nhật Chính sách Nhóm ngay cả khi không có thay đổi nào về chính sách. Sự cố này xảy ra khi sử dụng phần mở rộng phía máy khách (CSE) để chuyển hướng thư mục.

 • Khắc phục sự cố có thể ngăn Môi trường Thực thi Khởi động trước (PXE) khởi động thiết bị từ máy chủ Windows Deployment Services (WDS) được đặt cấu hình để sử dụng Phần mở rộng Cửa sổ Biến đổi. Điều này có thể khiến kết nối với máy chủ WDS dừng sớm trong khi tải xuống hình ảnh. Sự cố này không ảnh hưởng đến các máy khách hoặc thiết bị không sử dụng Phần mở rộng Cửa sổ Biến đổi.

 • Khắc phục sự cố có thể hiển thị lỗi “MMC đã phát hiện lỗi trong phần đính kèm và sẽ hủy tải lỗi đó.” khi bạn tìm cách mở rộng, xem hoặc tạo Dạng xem Tùy chỉnh trong Trình xem Sự kiện. Ngoài ra, ứng dụng có thể dừng phản hồi hoặc đóng. Bạn cũng có thể nhận được cùng một thông báo lỗi khi sử dụng Lọc Nhật ký Hiện tại trong menu Hành động với dạng xem hoặc nhật ký được tích hợp sẵn.

 • Theo mặc định, hệ thống sẽ bỏ ghim ứng dụng Microsoft Store khỏi thanh tác vụ đối với người dùng Windows 10 Home không sử dụng tài khoản Microsoft.

 • Khắc phục sự cố về việc đăng ký WinHTTP làm tăng kích thước sổ đăng ký và trì hoãn quá trình khởi động của hệ điều hành. Điều này xảy ra trên các thiết bị sử dụng các tệp cấu hình tự động của proxy (PAC) để xác định cách trình duyệt web và các tác nhân chọn máy chủ proxy phù hợp. Để ngừng sự gia tăng kích thước này của sổ đăng ký, hãy cập nhật các mục sau:

Đường dẫn: Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\WinHttp

Cài đặt: CleanupLeakedContainerRegistrations

Loại: DWORD

Giá trị: 1

Giá trị 1 sẽ xóa đăng ký có từ trước; giá trị 0 (mặc định) sẽ giữ lại đăng ký hiện có.

Nếu bạn đã cài đặt các bản cập nhật cũ, thì chỉ bản sửa lỗi mới chứa trong gói này được tải xuống và cài đặt trên thiết bị của bạn.

Các cải tiến đối với Windows Update

Microsoft đã phát hành trực tiếp bản cập nhật cho máy khách Windows Update để cải thiện độ tin cậy. Bất kỳ thiết bị nào chạy Windows 10 được đặt cấu hình để tự động nhận cập nhật từ Windows Update, bao gồm cả phiên bản Enterprise và Pro, đều sẽ được cung cấp bản cập nhật tính năng Windows 10 mới nhất dựa trên tính tương thích thiết bị và chính sách hoãn của Windows Update cho Doanh nghiệp. Điều này không áp dụng cho các phiên bản cung cấp dịch vụ dài hạn.

Các sự cố đã biết trong bản cập nhật này

Dấu hiệu

Giải pháp

Hộp cát Windows có thể không khởi động được với lỗi "ERROR_FILE_NOT_FOUND (0x80070002)" trên các thiết bị mà ngôn ngữ hệ điều hành bị thay đổi trong quá trình cập nhật khi cài đặt Windows 10, phiên bản 1903.

Sự cố này được khắc phục trong KB4512941.

Dịch vụ Quản lý Kết nối Truy nhập Từ xa (RASMAN) có thể ngừng hoạt động và bạn có thể gặp lỗi “0xc0000005” trên các thiết bị mà mức dữ liệu chẩn đoán được đặt cấu hình theo cách thủ công về cài đặt không mặc định là 0. Bạn cũng có thể gặp lỗi trong phần Ứng dụng của Nhật ký Windows trong Trình xem Sự kiện có ID Sự kiện 1000 tham chiếu trong “svchost.exe_RasMan” và “rasman.dll”.

Sự cố này chỉ xảy ra khi cấu hình VPN được đặt cấu hình làm kết nối Always On VPN (AOVPN) có hoặc không có đường hầm thiết bị. Điều này không ảnh hưởng đến các cấu hình hoặc kết nối VPN chỉ thủ công.

Sự cố này được khắc phục trong KB4505903.

Các thiết bị khởi động bằng cách sử dụng hình ảnh Môi trường Thực thi Khởi động trước (PXE) từ Windows Deployment Services (WDS) hoặc System Center Configuration Manager (SCCM) có thể không khởi động được với lỗi "Trạng thái: 0xc0000001, Thông tin: Chưa kết nối hoặc không thể truy cập vào thiết bị được yêu cầu" sau khi cài đặt bản cập nhật này trên máy chủ WDS.

Sự cố này được khắc phục trong KB4512941.

Sau khi cài đặt bản cập nhật này, thiết bị đã kết nối với miền được đặt cấu hình để sử dụng vùng MIT Kerberos có thể không khởi động hoặc tiếp tục khởi động lại. Các thiết bị là bộ điều khiển miền hoặc thành viên trong miền đều bị ảnh hưởng.

Nếu bạn không chắc thiết bị của mình có bị ảnh hưởng không, hãy liên hệ với quản trị viên của bạn. Người dùng nâng cao có thể kiểm tra xem khóa đăng ký này có tồn tại hay không HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\Kerberos\MitRealms hoặc có chính sách “Xác định cài đặt vùng Kerberos pb5 có khả năng tương kết” trong Cấu hình Máy tính -> Chính sách -> Mẫu Quản trị > Hệ thống -> Kerberos hay không.

Sự cố này được khắc phục trong KB4512941.

Cách tải bản cập nhật này

Trước khi cài đặt bản cập nhật này

Microsoft khuyên bạn nên cài đặt bản cập nhật xếp chồng dịch vụ (SSU) mới nhất cho hệ điều hành của mình trước khi cài đặt bản cập nhật tích lũy mới nhất (LCU). SSU cải thiện độ tin cậy của quá trình cập nhật để giảm thiểu các sự cố tiềm ẩn trong khi cài đặt LCU. Để biết thêm thông tin, hãy xem Bản cập nhật xếp chồng dịch vụ.

Nếu bạn đang sử dụng Windows Update, hệ thống sẽ tự động cung cấp cho bạn SSU mới nhất (KB4506933). Để tải gói độc lập cho SSU mới nhất, hãy tìm kiếm gói đó trong Danh mục Microsoft Update.

Cài đặt bản cập nhật này

Để tải xuống và cài đặt bản cập nhật này, hãy chuyển đến Cài đặt > Cập nhật & Bảo mật > Windows Update và chọn Kiểm tra bản cập nhật.

Để tải gói độc lập cho bản cập nhật này, hãy truy cập trang web Danh mục Microsoft Update.

Thông tin tệp

Để biết danh sách các tệp được cung cấp trong bản cập nhật này, hãy tải xuống thông tin tệp cho bản cập nhật tích lũy 4501375

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×