Mục lục
×

Ngày Phát hành:

30/01/2017

Phiên bản:

HĐH Bản dựng 14393.729

Các cải tiến và bản sửa lỗi

Bản phát hành này chỉ dành cho đối tượng Windows Server 2016. Bản phát hành này chỉ khả dụng trên trang web Danh mục Microsoft Update.


Bản cập nhật này bao gồm những cải tiến về chất lượng. Chúng tôi sẽ không giới thiệu tính năng hệ điều hành mới nào trong bản cập nhật này. Các thay đổi quan trọng gồm có:

  • Khắc phục sự cố làm cho Azure VMs mất kết nối mạng khi khởi động lại

Nếu bạn đã cài đặt bản cập nhật cũ hơn, thì chỉ các bản sửa lỗi mới có trong gói này mới được tải xuống và cài đặt trên thiết bị của bạn.

Những sự cố đã biết trong bản cập nhật này

Triệu chứng

Giải pháp

Dịch vụ Cụm có thể không tự khởi động ở lần khởi động lại đầu tiên sau khi áp dụng bản cập nhật.

Giải pháp là khởi động Dịch vụ Cụm với Start-ClusterNode PowerShell cmdlet hoặc khởi động lại nút.


Cách tải bản cập nhật này

Để tải gói độc lập cho bản cập nhật này, hãy truy cập trang web Danh mục Microsoft Update.

  • Thông tin về việc thay thế bản cập nhật
    Bản cập nhật này thay thế bản cập nhật KB3213986 đã phát hành trước đó.

  • Thông tin tệp
    Để biết danh sách các tệp được cung cấp trong bản cập nhật này, hãy tải xuống thông tin tệp cho bản cập nhật tích lũy 4010672. Nếu đây là lần đầu tiên bạn cài đặt bản cập nhật Windows 10, thì kích thước gói cho phiên bản x64 là 1090MB.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×