Mục lục
×

Ngày Phát hành:

30/08/2018

Phiên bản:

HĐH Bản dựng 16299.637

Các bản sửa lỗi và cải tiến

Bản cập nhật này bao gồm những cải tiến về chất lượng. Chúng tôi sẽ không giới thiệu tính năng mới nào của hệ điều hành trong bản cập nhật này. Các thay đổi quan trọng bao gồm:

 • Khắc phục sự cố trong các ứng dụng Microsoft Foundation Class (MFC) có thể khiến các ứng dụng chập chờn.

 • Khắc phục sự cố khiến win32kfull.sys ngừng hoạt động (Stop 3B) khi hủy các thao tác journal hook hoặc ngắt kết nối phiên từ xa.

 • Khắc phục sự cố khiến người dùng phải nhấn Ctrl+Alt+Delete hai lần để thoát chế độ truy nhập được chỉ định khi bật tự động đăng nhập.

 • Khắc phục sự cố đã ngăn chặn ứng dụng Device Guard PackageInspector.exe bao gồm tất cả các tệp cần thiết để một ứng dụng chạy bình thường sau khi hoàn tất chính sách về Tính toàn vẹn Mã.

 • Khắc phục sự cố ngăn chặn người dùng thẻ thông minh PIV/CAC xác thực để sử dụng tài nguyên doanh nghiệp hoặc ngăn chặn Windows Hello for Business cấu hình khi đăng nhập lần đầu tiên.

 • Khắc phục sự cố khiến Microsoft Edge ngừng hoạt động sau khi đặt quy tắc DLL trong AppLocker.

 • Khắc phục sự cố, trong một số trường hợp, không xóa được dữ liệu đã giải mã khỏi bộ nhớ sau khi hoàn tất quá trình giải mã CAPI.

 • Khắc phục sự cố khiến cho việc xác thực Wi-Fi EAP-TTLS (CHAP) không thành công nếu người dùng lưu thông tin xác thực trước khi xác thực.

 • Khắc phục sự cố khiến mức sử dụng CPU cao trên các máy có mô-đun băng thông rộng Sierra được tích hợp sẵn khi chuyển từ WLAN sang LAN. Dịch vụ WWanSvc liên tục yêu cầu thêm bộ nhớ cho đến khi máy không phản hồi và màn hình màu đen xuất hiện.

 • Khắc phục sự cố ngăn điểm kiểm đã tạo trên cụm Windows Server 2016 không được áp dụng lại. Lỗi này xảy ra khi các máy ảo (VM) đang chạy trên ổ đĩa được chia sẻ theo cụm (CSV) và lỗi là “Không thể đọc thông tin phát trực tuyến. HRESULT = 0xC00CEE3A.”

 • Khắc phục sự cố ngăn Chuyển hướng Thư mục không thể cập nhật đường dẫn UNC của máy chủ khi đường dẫn thay đổi do thay đổi đối với biến môi trường (%HOMESHARE% hoặc %USERNAME%). Để ngăn chặn sự cố này, hãy đặt chính sách Chuyển hướng Thư mục thành không di chuyển dữ liệu khi đường dẫn thay đổi.

 • Khắc phục sự cố yêu cầu nhập mật khẩu hai lần nếu bạn kết nối với thiết bị bị khóa bằng Kết nối Máy tính Từ xa.

 • Khắc phục sự cố khiến các thiết bị đã bật Giao thức Xác thực Có thể mở rộng (EAP) 802.1x ngừng hoạt động ngẫu nhiên với mã dừng ”0xD1 DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL”. Sự cố xảy ra khi vùng bộ nhớ nhân bị hỏng. Lỗi thường xảy ra trong nwifi.sys.

 • Cung cấp độ phân giải ổn định cho kiểu liệt kê gốc Peripheral Component Interconnect Express (PCIe) và trạng thái runtime D3 (RTD3).

 • Khắc phục sự cố có thể xóa tùy chọn Giao thức Cấu hình Máy chủ Động (DHCP) khỏi cài đặt trước sau khi thay đổi cài đặt phạm vi DHCP.

 • Khắc phục sự cố có thể ngăn chặn menu Bắt đầu mở sau khi làm mới PC.

 • Mở rộng Dịch vụ Quản lý Khóa (KMS) để hỗ trợ các phiên bản Windows 10 client Enterprise LTSC và Windows Server sắp ra mắt. Để biết thêm thông tin, hãy xem KB4347075.

Nếu bạn đã cài đặt bản cập nhật cũ hơn, thì chỉ có thể tải các bản sửa lỗi mới, có trong gói này xuống và cài đặt trên thiết bị của mình.

Để biết thêm thông tin về các lỗ hổng bảo mật đã giải quyết, hãy xem Hướng dẫn Cập nhật Bảo mật.

Các sự cố đã biết trong bản cập nhật này

Dấu hiệu

Giải pháp

Một số nền tảng không phải bằng tiếng Anh có thể hiển thị chuỗi sau đây bằng tiếng Anh thay vì ngôn ngữ được bản địa hóa: ”Không hỗ trợ đọc các công việc đã lập lịch từ tệp bằng chế độ ngôn ngữ này”. Lỗi này xuất hiện khi bạn tìm cách đọc các công việc đã lập lịch mà bạn đã tạo và Device Guard đang bật.

Sau khi đánh giá, Microsoft đã xác định rằng lỗi này có xác suất thấp và sự cố rủi ro thấp, do đó tại thời điểm này, chúng tôi sẽ không đưa ra giải pháp cho Windows 10, phiên bản 1709. 

Nếu bạn cho rằng mình đang bị ảnh hưởng bởi sự cố này, vui lòng liên hệ với bộ phận Hỗ trợ của Microsoft.

Khi bật Device Guard, một số nền tảng không phải tiếng Anh có thể hiển thị các chuỗi sau bằng tiếng Anh thay vì ngôn ngữ được bản địa hóa:

 • "Không thể sử dụng toán tử '&' hoặc '.' để gọi một lệnh phạm vi của mô-đun trên các ranh giới ngôn ngữ."

 • "'Không hỗ trợ tài nguyên 'Tập lệnh' từ mô-đun 'PSDesiredStateConfiguration' khi bật Device Guard. Vui lòng sử dụng tài nguyên 'Tập lệnh' được phát hành bởi mô-đun PSDscResources từ Bộ sưu tập PowerShell."

Sau khi đánh giá, Microsoft đã xác định rằng lỗi này có xác suất thấp và sự cố rủi ro thấp, do đó tại thời điểm này, chúng tôi sẽ không đưa ra giải pháp cho Windows 10, phiên bản 1709. 

Nếu bạn cho rằng mình đang bị ảnh hưởng bởi sự cố này, vui lòng liên hệ với bộ phận Hỗ trợ của Microsoft.

Sau khi cài đặt bản cập nhật này, một số người dùng đang sử dụng VPN với IKEv2 có thể không thiết lập được kết nối VPN. Kết nối không thành công với lỗi “Remote Access Error 809.”

Sự cố này được khắc phục trong KB4464217.

Sau khi cài đặt bản cập nhật này, Windows sẽ không còn nhận dạng chứng chỉ Trao đổi Thông tin Cá nhân (PFX) được dùng để xác thực với kết nối Wi-Fi hoặc VPN nữa. Do đó, Microsoft Intune sẽ mất nhiều thời gian để gửi hồ sơ người dùng vì không nhận ra rằng chứng chỉ được yêu cầu có trên thiết bị.

Sự cố này được khắc phục trong KB4464217.

Sau khi bạn cài đặt Bản xem trước Bản tổng hợp Chất lượng tháng 8 hoặc bản cập nhật .NET Framework ngày 11 tháng 9 năm 2018, hệ thống có thể loại trừ bản khởi tạo SqlConnection. Để biết thêm thông tin về sự cố này, hãy xem bài viết sau trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

4470809 Loại trừ bản khởi tạo SqlConnection trên .NET 4.6 trở lên sau bản cập nhật .NET Framework tháng 8 và tháng 9 năm 2018

Sự cố này được khắc phục trong KB4480967.

 

Cách tải bản cập nhật này

Để tải xuống và cài đặt bản cập nhật này, hãy chuyển đến Cài đặt > Cập nhật & Bảo mật > Windows Update và chọn Kiểm tra bản cập nhật.

Để tải gói độc lập cho bản cập nhật này, hãy truy cập vào trang web Danh mục Microsoft Update.

Thông tin tệp

Để biết danh sách các tệp được cung cấp trong bản cập nhật này, hãy tải xuống thông tin tệp cho bản cập nhật tích lũy 4343893

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×