Chủ đề liên quan
×
Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Ngày phát hành:

30/08/2019

Phiên bản:

Bản dựng HĐH 18362.329

Lưu ý Theo dõi @WindowsUpdate để tìm hiểu khi nào nội dung mới được xuất bản lên bảng điều khiển thông tin phát hành.

Để biết thêm thông tin về các loại bản cập nhật Windows khác nhau, chẳng hạn như quan trọng, bảo mật, trình điều khiển, gói dịch vụ, v.v..., vui lòng xem bài viết sau.

Hỗ trợ ePub sẽ kết thúc trong Microsoft Edge

Microsoft Edge sẽ kết thúc hỗ trợ cho sách điện tử có sử dụng phần mở rộng tệp .epub trong vòng vài tháng tiếp theo. Để biết thêm thông tin, hãy xem Tải xuống ứng dụng ePub để tiếp tục đọc sách điện tử.

Các điểm nổi bật

 • Cập nhật sự cố ngăn không cho một số trò chơi tận dụng các tính năng Âm thanh Không gian.

 • Cập nhật sự cố không thể cung cấp con trỏ khi bạn chọn một hộp nhập văn bản bằng cách sử dụng cảm ứng.

 • Ngăn ngừa ô trống xuất hiện trong menu Bắt đầu khi bạn nâng cấp lên Windows 10, phiên bản 1903 từ bất kỳ phiên bản Windows 10 cũ nào. Tuy nhiên, nếu bạn đã nâng cấp lên Windows 10, phiên bản 1903 thì việc cài đặt bản cập nhật này sẽ không xóa được các ô trống hiện có.

 • Cập nhật sự cố tải xuống phương tiện kỹ thuật số có bản quyền (nhạc, chương trình truyền hình, phim và các nội dung khác) từ một số trang web nhất định bằng cách sử dụng Microsoft Edge và Internet Explorer.

 • Cải thiện trải nghiệm người dùng và tính tương thích của ứng dụng để các ứng dụng Win32 khác sẽ hoạt động với Windows Mixed Reality.

 • Cập nhật sự cố gây ra tình trạng sử dụng CPU quá mức khi người dùng chuyển đổi ứng dụng hoặc di chuột qua Thanh tác vụ.

Các bản sửa lỗi và cải tiến

Bản cập nhật không liên quan đến bảo mật này bao gồm những cải tiến về chất lượng. Các thay đổi quan trọng bao gồm:

 • Khắc phục sự cố hiển thị màn hình màu đen khi bạn sử dụng Máy tính Từ xa để kết nối với máy chạy Windows 10, phiên bản 1903.

 • Khắc phục sự cố có thể ngăn không cho Hộp cát Windows khởi động với lỗi "ERROR_FILE_NOT_FOUND (0x80070002)". Tình trạng này xảy ra trên các thiết bị mà ngôn ngữ hệ điều hành bị thay đổi trong quá trình cập nhật khi cài đặt Windows 10, phiên bản 1903.

 • Tăng số lượng gián đoạn được hỗ trợ cho mỗi thiết bị tới 512 trên các hệ thống có bật x2APIC.

 • Khắc phục sự cố ngăn không cho sử dụng các thiết bị Mô-đun Nền tảng Đáng tin cậy (TPM) đối với Thông tin Xác thực Thế hệ Mới.

 • Khắc phục sự cố khiến cho máy trạm ngừng hoạt động khi bạn đăng nhập bằng tên chính đã được cập nhật của người dùng (UPN) (ví dụ: thay đổi UserN@contoso.com thành User.Name@contoso.com).

 • Khắc phục sự cố ngăn không cho Tính năng Chống Mối đe dọa Nâng cao của Bộ bảo vệ Microsoft (ATP) chạy thu thập dữ liệu pháp lý tự động khi sử dụng cấu hình proxy dựa trên sổ đăng ký.

 • Khắc phục sự cố ngăn không cho Tính năng Chống Mối đe dọa Nâng cao của Bộ bảo vệ Microsoft (ATP) gửi các sự kiện cho một số đường dẫn.

 • Khắc phục một sự cố về khả năng tương thích có thể có khi Tính năng Chống Mối đe dọa Nâng cao của Bộ bảo vệ Microsoft (ATP) truy cập vào các lượt chia sẻ Server Message Block (SMB) có phân biệt chữ hoa chữ thường.

 • Khắc phục sự cố hiếm gặp xảy ra khi trình điều khiển mssecflt.sys chiếm quá nhiều không gian trên ngăn xếp hạt nhân. Tình trạng này dẫn đến lỗi "STOP 0x7F: UNEXPECTED_KERNEL_MODE_TRAP" và Tham số 1 được đặt thành “EXCEPTION_DOUBLE_FAULT”.

 • Khắc phục sự cố dẫn đến việc sử dụng bộ nhớ quá mức trong Tính năng Chống Mối đe dọa Nâng cao của Bộ bảo vệ Microsoft (ATP).

 • Cải thiện độ chính xác trong khả năng phát hiện của Quản lý Mối đe dọa và Lỗ hổng ATP của Bộ bảo vệ Microsoft.

 • Khắc phục sự cố tính năng Kiểm soát Ứng dụng của Bộ bảo vệ Windows sẽ không cho phép tải các giá trị nhị phân của bên thứ ba từ một ứng dụng Universal Windows Platform. Lỗi sự kiện CodeIntegrity 3033 xuất hiện dưới dạng “Toàn vẹn Mã đã xác định một quy trình (<process name>) đã tìm cách tải <binary name> không đáp ứng các yêu cầu cấp độ đăng nhập của Store.”

 • Khắc phục sự cố rút ngắn tên của thiết bị khi gói cung cấp của Autopilot tự động gán tên cho thiết bị đó.

 • Khắc phục sự cố trong đó thông tin mô tả sản phẩm của Windows Server 2019 không chính xác khi được truy vấn bằng cách sử dụng slmgr /dlv.

 • Khắc phục sự cố khiến cho lớp Công cụ Quản lý Windows (WMI), Win32_PhysicalMemory báo cáo các chip bộ nhớ 32 GB thiếu giá trị Dung lượng.

 • Khắc phục sự cố không cho bạn sao chép và dán tài liệu kết hợp (trước đây gọi là đối tượng OLE) giữa ứng dụng có chứa điều khiển RichEdit và các ứng dụng khác.

 • Khắc phục sự cố ngăn không cho một số trò chơi tận dụng các tính năng Âm thanh Không gian.

 • Khắc phục sự cố không thể cung cấp con trỏ khi bạn chọn yếu tố nhập văn bản bằng cách sử dụng cảm ứng.

 • Ngăn ngừa sự xuất hiện của ô trống trong menu Bắt đầu khi bạn nâng cấp lên Windows 10, phiên bản 1903 từ bất kỳ phiên bản Windows 10 cũ nào. Các ô trống này có tên là “ms-resource:AppName” hoặc "ms-resource:appDisplayName". Tuy nhiên, nếu bạn đã nâng cấp lên Windows 10, phiên bản 1903 thì việc cài đặt bản cập nhật này sẽ không xóa được các ô trống hiện có.

 • Khắc phục sự cố có thể ngăn lời nhắc nhập số định danh cá nhân (PIN) xuất hiện khi đang xác thực trong Internet Explorer.

 • Khắc phục sự cố khi tải xuống các tệp quản lý quyền kỹ thuật số (DRM) từ một số trang web bằng cách sử dụng Microsoft Edge và Internet Explorer.

 • Cải thiện trải nghiệm người dùng và tính tương thích của ứng dụng để các ứng dụng Win32 khác sẽ hoạt động với Windows Mixed Reality.

 • Khắc phục sự cố không thay đổi được tư cách thành viên nhóm trong các nhóm Active Directory. Điều này xảy ra nếu máy khách của Giao thức Truy nhập Thư mục Hạng nhẹ (LDAP) sử dụng cú pháp Tên Riêng (DN) Ký hiệu nhận dạng Bảo mật (SID) sau khi cài đặt các phiên bản trước của NTDSAI.DLL. Trong trường hợp này, một sự cố điều khiển LdapPermissiveModify (LDAP_SERVER_PERMISSIVE_MODIFY_OID) khiến Active Directory trả về sai trạng thái “THÀNH CÔNG” ngay cả khi không thay đổi được tư cách thành viên nhóm.

 • Khắc phục sự cố có thể ngăn không cho thiết bị khởi động khi khởi động bằng hình ảnh Môi trường Thực thi Khởi động trước (PXE) từ Windows Deployment Services (WDS) hoặc System Center Configuration Manager (SCCM). Lỗi này là "Trạng thái: 0xc0000001, Thông tin: Chưa kết nối hoặc không thể truy cập vào thiết bị được yêu cầu."

 • Khắc phục sự cố có thể ngăn không cho thiết bị khởi động hoặc khiến cho thiết bị tiếp tục khởi động lại nếu được kết nối với một miền có cấu hình để sử dụng vùng MIT Kerberos. Bộ kiểm soát miền và các thành viên trong miền đều bị ảnh hưởng.

 • Khắc phục sự cố có thể khiến cho các nội dung sau đây ngừng phản hồi:

  • Các ứng dụng được tạo bằng Visual Basic 6 (VB6).

  • Macro được tạo bằng Visual Basic cho các Ứng dụng (VBA).

  • Các tập lệnh hoặc ứng dụng được tạo bằng Visual Basic Phiên bản Scripting (VBScript).

Bạn cũng có thể nhận được thông báo lỗi "Lệnh gọi thủ tục không hợp lệ".

 • Khắc phục sự cố gây ra tình trạng sử dụng quá mức bộ xử lý trung tâm (CPU) khi người dùng chuyển đổi ứng dụng hoặc di chuột qua Thanh tác vụ.

 • Cho phép kiểm toán sự kiện bảo mật đối với khách hàng bị quản lý bởi quản lý thiết bị di động (MDM) để kiểm soát bảo mật và các hoạt động phản hồi sự cố.

Nếu bạn đã cài đặt các bản cập nhật cũ, thì chỉ bản sửa lỗi mới, chứa trong gói này được tải xuống và cài đặt trên thiết bị của bạn.

Các cải tiến đối với Windows Update

Microsoft đã phát hành trực tiếp bản cập nhật cho máy khách Windows Update để cải thiện độ tin cậy. Bất kỳ thiết bị nào chạy Windows 10 được đặt cấu hình để tự động nhận cập nhật từ Windows Update, bao gồm cả phiên bản Enterprise và Pro, đều sẽ được cung cấp bản cập nhật tính năng Windows 10 mới nhất dựa trên tính tương thích thiết bị và chính sách hoãn của Windows Update cho Doanh nghiệp. Điều này không áp dụng cho các phiên bản cung cấp dịch vụ dài hạn.

Các sự cố đã biết trong bản cập nhật này

Dấu hiệu

Giải pháp

Microsoft nhận được báo cáo rằng một số ít người dùng hiện có thể không nhận được kết quả khi sử dụng tính năng Tìm kiếm trên Máy tính để bàn Windows và có thể thấy mức sử dụng CPU cao từ SearchUI.exe. Sự cố này chỉ xảy ra trên các thiết bị đã tắt tính năng tìm kiếm trên web bằng cách sử dụng Tìm kiếm trên Máy tính để bàn Windows.

Sự cố này được khắc phục trong KB4515384.

Khi tạo ảnh chụp màn hình hoặc sử dụng các công cụ tương tự (chẳng hạn như Công cụ Cắt hoặc Cắt & Phác thảo), các hình ảnh kết quả có thể có sắc cam không tự nhiên. Sự cố này do tính năng của chế độ Bảo vệ Mắt của Lenovo Vantage. Sự cố này bắt đầu vào khoảng ngày 5 tháng 9 năm 2019.

Để được hướng dẫn về sự cố này, hãy xem bài viết hỗ trợ Lenovo Ảnh chụp màn hình và Ảnh cắt màn hình có sắc cam không tự nhiên. Không yêu cầu bản cập nhật Windows nào đối với sự cố này.

 

Cách tải bản cập nhật này

Trước khi cài đặt bản cập nhật này

Microsoft khuyên bạn nên cài đặt bản cập nhật xếp chồng dịch vụ (SSU) mới nhất cho hệ điều hành của mình trước khi cài đặt bản cập nhật tích lũy mới nhất (LCU). SSU cải thiện độ tin cậy của quá trình cập nhật để giảm thiểu các sự cố tiềm ẩn trong khi cài đặt LCU. Để biết thêm thông tin, hãy xem Bản cập nhật xếp chồng dịch vụ.

Nếu bạn đang sử dụng Windows Update, hệ thống sẽ tự động cung cấp cho bạn SSU mới nhất (KB4515530). Để tải gói độc lập cho SSU mới nhất, hãy tìm kiếm gói đó trong Danh mục Microsoft Update.

Cài đặt bản cập nhật này

Kênh Phát hành

Khả dụng

Bước Tiếp theo

Windows Update hoặc Microsoft Update

Chuyển đến Cài đặt > Cập nhật & Bảo mật > Windows Update rồi chọn Kiểm tra bản cập nhật.

Danh mục Microsoft Update

Để tải gói độc lập cho bản cập nhật này, hãy truy cập Danh mục Microsoft Update.

Dịch vụ Cập nhật Windows Server (WSUS)

Bản cập nhật này sẽ tự động đồng bộ hóa với WSUS nếu bạn đặt cấu hình Các Sản phẩm và Phân loại như sau:

Sản phẩm: Sản phẩm: Windows 10, phiên bản 1903 trở lên

Phân loại: Cập nhật

Thông tin tệp

Để biết danh sách các tệp được cung cấp trong bản cập nhật này, hãy tải xuống thông tin tệp cho bản cập nhật tích lũy 4512941

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×