Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Ngày phát hành:
08/11/2022

Phiên bản:
.NET Framework 3.5 và 4.8.1

Bản cập nhật ngày 8 tháng 11 năm 2022 dành cho hệ Windows 11 bao gồm các cải tiến về độ tin cậy tích lũy trong .NET Framework 3.5 và 4.8.1. Chúng tôi khuyên bạn nên áp dụng bản cập nhật này như một phần trong quy trình bảo trì thường xuyên của mình. Trước khi bạn cài đặt bản cập nhật này, hãy xem các mục Điều kiện tiên quyết và Yêu cầu khởi động lại.

Tóm tắt

Các cải tiến về Bảo mật

Bản cập nhật bảo mật này khắc phục lỗ hổng bảo mật tồn tại trong các thư viện System.Data.SqlClient và Microsoft.Data.SqlClient trong đó thời gian chờ xảy ra khi tải cao có thể khiến dữ liệu không chính xác được trả về do lệnh hoặc truy vấn thực thi không đồng bộ. Để biết thêm thông tin, vui lòng xem CVE-2022-41064.

Các cải tiến về Chất lượng và Độ tin cậy

Wpf1

- Khắc phục sự cố trong đó lỗi FailFast có thể xảy ra khi sử dụng WebBrowser.NavigateToString.

- Khắc phục argumentOutOfRangeException có thể phát sinh khi gọi ListBox.ScrollIntoView trong khi có thay đổi đang chờ xử lý đối với cây trực quan sẽ thay đổi hoặc xóa ItemsCollection cơ sở.

- Địa chỉ một ArgumentException "Chiều rộng và chiều cao phải không âm" có thể phát sinh trong một ItemsControl với nhóm kích hoạt, lề tùy chỉnh trên GroupItems, thu gọn/bung rộng của GroupItems kích hoạt, và chạy trong cao-DPI.

- Khắc phục sự cố trong đó khóa chuyển chọn không tham gia Switch.System.Windows.Controls.ToolTip.OptOutOfWCAG21ToolTipBehavior không hoàn toàn khôi phục hành vi 4.8, đặc biệt là cách ứng dụng ưu tiên Switch.UseLegacyToolTipDisplay (thao tác này kiểm soát hành vi mẹo công cụ bàn phím có được bật hay không).

Thời gian chạy .NET

- Khắc phục sự cố có thể xảy ra ilasm.exe không thể thiết lập tệp PDB tạm thời cùng với tệp xuất.

1Windows Presentation Foundation (WPF)

Thông tin bổ sung về bản cập nhật này

Các bài viết sau có chứa thông tin bổ sung về bản cập nhật này liên quan đến các phiên bản sản phẩm riêng lẻ.

  • 5020695 Mô tả Về Bản cập nhật Tích lũy cho .NET Framework 3.5, 4.8 và 4.8.1 cho bản Windows 11 (KB5020695)

Các sự cố đã biết trong bản cập nhật này

Microsoft hiện chưa ghi nhận bất kỳ sự cố nào trong bản cập nhật này.

Cách tải bản cập nhật này

Cài đặt bản cập nhật này

Kênh Phát hành

Sẵn dùng

Bước Tiếp theo

Windows Update và Microsoft Update

Không. Bản cập nhật này sẽ được tải xuống và cài đặt tự động Windows Update.

Windows Update dành cho Doanh nghiệp

Không. Bản cập nhật này sẽ được tải xuống và cài đặt tự động Windows Update.

Danh mục Microsoft Update

Để tải gói độc lập cho bản cập nhật này, hãy truy cập trang web Danh mục Microsoft Update .

Dịch vụ Cập nhật Windows Server (WSUS)

Bản cập nhật này sẽ tự động đồng bộ với WSUS nếu bạn đặt cấu hình như sau:

Sản phẩm:Windows 11

Phân loại: Bản cập nhật Bảo mật

Thông tin về tệp

Để biết danh sách các tệp được cung cấp trong bản cập nhật này, hãy tải xuống thông tin tệp cho bản cập nhật tích lũy.

Điều kiện tiên quyết

Để áp dụng bản cập nhật này, bạn phải cài đặt .NET Framework 3.5 hoặc 4.8.1.

Yêu cầu khởi động lại

Bạn phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản cập nhật này nếu mọi tệp bị ảnh hưởng đang được sử dụng. Chúng tôi khuyên bạn nên thoát khỏi tất cả các ứng dụng dựa trên .NET Framework trước khi áp dụng bản cập nhật này.

Cách nhận trợ giúp và hỗ trợ cho bản cập nhật này

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

THAM GIA NGƯỜI DÙNG NỘI BỘ MICROSOFT 365 >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×