Mục lục
×

Ngày Phát hành:

09/02/2016

Phiên bản:

HĐH Bản dựng 10586.104

Bản cập nhật này bao gồm những cải tiến về chất lượng và các bản sửa lỗi bảo mật. Sẽ không có tính năng hệ điều hành mới nào được giới thiệu trong tháng này. Những thay đổi quan trọng trong bản cập nhật này gồm có:

  • Khắc phục các sự cố về xác thực, cài đặt bản cập nhật và cài đặt hệ điều hành.

  • Khắc phục sự cố với các URL đã truy cập vào bộ đệm ẩn bằng trình duyệt Microsoft Edge trong khi sử dụng tính năng duyệt InPrivate.

  • Khắc phục sự cố không cho phép cài đặt đồng thời các ứng dụng từ Microsoft Store và các bản cập nhật từ Windows Update.

  • Khắc phục sự cố làm trì hoãn khả năng sử dụng các bài hát được thêm vào ứng dụng Groove Âm nhạc trong Windows 10 Mobile.

  • Cải thiện bảo mật trong nhân Windows.

  • Khắc phục các sự cố bảo mật có thể cho phép thực thi mã từ xa khi phần mềm có hại chạy trên hệ thống đích.

  • Khắc phục các sự cố bảo mật trong Microsoft Edge  và Internet Explorer  11 có thể cho phép cài đặt và chạy mã từ một trang web có hại trên thiết bị.

  • Khắc phục các sự cố khác với Windows UX, Windows 10 Mobile, Internet Explorer  11, Microsoft Edge và thanh tác vụ.

  • Khắc phục các sự cố bảo mật khác với .NET Framework, Windows Journal, Active Directory Federation Services, Máy chủ NPS Radius, trình điều khiển chế độ nhân và WebDAV.

Để biết thêm thông tin về các bản sửa lỗi bảo mật trong bản cập nhật này và danh sách đầy đủ các tệp bị ảnh hưởng, hãy xem KB3135173.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×