Chủ đề liên quan
×
Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Ngày phát hành:

09/08/2016

Phiên bản:

HĐH bản dựng 10240.17071

Bản cập nhật này bao gồm những cải tiến về chất lượng và các bản sửa lỗi bảo mật. Chúng tôi sẽ không giới thiệu tính năng hệ điều hành mới nào trong bản cập nhật này. Các thay đổi quan trọng gồm có: 

  • Cải thiện độ tin cậy cho Internet Explorer 11 và các chia sẻ của WebDAV.

  • Giải quyết sự cố có ảnh hưởng đến một số thiết bị đã bật Bitlocker nhưng không khởi động vào màn hình nhập mật khẩu BitLocker.

  • Giải quyết sự cố Cuộn chuột lên và Cuộn chuột xuống không hoạt động bình thường khi sử dụng thanh cuộn trong Khung nội tuyến (IFrame).

  • Giải quyết sự cố chậm hiển thị nội dung khi thay đổi kích thước cửa sổ trình duyệt Internet Explorer 11.

  • Giải quyết sự cố trong Ưu tiên Mạng con DNS tác động đến kết nối mạng.

  • Giải quyết sự cố khi kéo và thả OLE ngăn không cho tải xuống nhiều mục mỗi lần thao tác.

  • Giải quyết các sự cố khác với sửa đổi giờ mùa hè, các bản cập nhật không cài đặt, Internet Explorer 11 và nhân Windows.

  • Bản cập nhật bảo mật cho Danh sách chặn chế độ nhân, Microsoft Edge, Internet Explorer 11, Cấu phần Microsoft Graphics, Phương pháp xác thực Windows, Trình điều khiển chế độ nhân và Khởi động an toàn.

Để biết thêm thông tin về các bản cập nhật bảo mật và danh sách đầy đủ các tệp bị ảnh hưởng, hãy xem KB3176492.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×