Mục lục
×

Ngày Phát hành:

09/08/2016

Phiên bản:

HĐH bản dựng 10240.17071

Bản cập nhật này bao gồm những cải tiến về chất lượng và các bản sửa lỗi bảo mật. Chúng tôi sẽ không giới thiệu tính năng hệ điều hành mới nào trong bản cập nhật này. Các thay đổi quan trọng gồm có: 

  • Cải thiện độ tin cậy cho Internet Explorer 11 và các chia sẻ của WebDAV.

  • Giải quyết sự cố có ảnh hưởng đến một số thiết bị đã bật Bitlocker nhưng không khởi động vào màn hình nhập mật khẩu BitLocker.

  • Giải quyết sự cố Cuộn chuột lên và Cuộn chuột xuống không hoạt động bình thường khi sử dụng thanh cuộn trong Khung nội tuyến (IFrame).

  • Giải quyết sự cố chậm hiển thị nội dung khi thay đổi kích thước cửa sổ trình duyệt Internet Explorer 11.

  • Giải quyết sự cố trong Ưu tiên Mạng con DNS tác động đến kết nối mạng.

  • Giải quyết sự cố khi kéo và thả OLE ngăn không cho tải xuống nhiều mục mỗi lần thao tác.

  • Giải quyết các sự cố khác với sửa đổi giờ mùa hè, các bản cập nhật không cài đặt, Internet Explorer 11 và nhân Windows.

  • Bản cập nhật bảo mật cho Danh sách chặn chế độ nhân, Microsoft Edge, Internet Explorer 11, Cấu phần Microsoft Graphics, Phương pháp xác thực Windows, Trình điều khiển chế độ nhân và Khởi động an toàn.

Để biết thêm thông tin về các bản cập nhật bảo mật và danh sách đầy đủ các tệp bị ảnh hưởng, hãy xem KB3176492.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×