Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Giờ đây, giảng viên có thể sử dụng lại Cài đặt Bài tập và Điểmcủa mình Microsoft Teams dành cho Giáo dục! Giảng viên thường dành nhiều thời gian để đặt cấu hình cài đặt Bài tập và Điểm cho Nhóm Lớp học của mình và điều này đặc biệt đúng với việc giới thiệu các tính năng Chấm điểm mới như Danh mục Chấm điểm Có trọng số và Đề án Chấm điểm.

Để dễ đặt cấu hình cài đặt hơn, chúng tôi đã giới thiệu một tính năng mới cho phép bạn nhập cài đặt của mình từ một lớp khác. Nhập Cài đặt sẽ hiển thị toàn bộ cài đặt Bài tập và Điểm của bạn, bao gồm ngày đến hạn mặc định, cài đặt lịch, cài đặt thông báo, chính sách học sinh mới, hiển thị kỷ niệm, Phản ánh tích hợp, sơ đồ chấm điểm, danh mục chấm điểm và cài đặt điểm trung bình. Bằng cách này, bạn có thể dễ dàng đặt cấu hình cài đặt cho một Nhóm Lớp học và tái sử dụng các cài đặt đó vào năm tới hoặc cho nhiều phần của cùng một lớp.

Cách nhập cài đặt trong bài tập và điểm

Để nhập cài đặt từ một lớp khác, bạn có thể làm theo các bước dưới đây.  

  1. Mở nhóm lớp và chọn Bài tập hoặcĐiểm.

  2. Điều hướng đến biểu tượng bánh răng cài đặt Bài tập biểu tượng bánh răngở trên cùng bên phải trang chủ Bài tập hoặc Điểm.

  3. Chọn tùy chọn Nhập cài đặt từ một lớp khác, nằm ở góc trên cùng bên phải.

nhập

4. Chọn lớp mà bạn muốn nhập cài đặt từ đó. Mỗi lần bạn chỉ có thể chọn một lớp. Chọn nút Tiếp theo để tiếp tục.

cài đặt nhập

5. Thiết đặt nhập sẽ ghi đè lên thiết đặt hiện có cho lớp bạn đã chọn. Chúng tôi khuyến khích bạn xem lại cài đặt Bài tập và Điểm. Chọn nút Nhập Cài đặt để tiếp tục và hoàn tất quy trình.

Tìm hiểu thêm

Điều chỉnh cài đặt bài tập cho nhóm lớp của bạn

Tạo bài tập trong Microsoft Teams

Xem và điều hướng bài tập của bạn (nhà giáo dục)

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×