Sign in with Microsoft
Sign in or create an account.

Bạn không chắc chắn nếu điều này là phải sửa chữa? Chúng tôi đã thêm vấn đề này chúng tôi mà có thể xác nhận.

Triệu chứng

Bạn có một số tệp .wav bị hỏng trong một thư mục trên máy tính đang chạy Windows 7 hoặc Windows Server 2008 R2. Khi bạn mở thư mục, bạn có thể gặp phải các sự cố sau:

  • Máy tính đáp ứng chậm.

  • Bạn không thể thực hiện bất kỳ thao tác nào khác.

  • Bạn gặp phải sử dụng CPU cao trong quá trình Explorer.exe.

Lưu ý Tạm thời khắc phục các sự cố, khởi động lại quá trình Explorer.exe. Để biết thêm thông tin về cách khởi động lại quá trình Explorer.exe, hãy xem phần"thông tin" .

Bạn cũng có thể gặp phải sự cố khi bạn sử dụng ứng dụng hoặc hoạt động khác để mở các tệp .wav bị hỏng. Ví dụ: nếu bạn cố gắng sử dụng Windows Media Player để mở các tệp .wav bị hỏng, Windows Media Player ngừng đáp ứng. Ngoài ra, quá trình Wmplayer.exe tạo sử dụng CPU cao.

Nguyên nhân

Khi mở thư mục chứa tệp .wav bị hỏng, Windows Explorer gọi chức năng Media Foundation (Mf.dll) để trích xuất siêu dữ liệu từ các tệp .wav. Tuy nhiên, chức năng Mf.dll vào một vòng lặp vô hạn khi giải nén các siêu dữ liệu.

Giải pháp

Thông tin về cập nhật nóng

Cập nhật nóng được hỗ trợ do Microsoft cung cấp. Tuy nhiên, hotfix này là nhằm khắc phục chỉ sự cố được mô tả trong bài viết này. Chỉ áp dụng cập nhật nóng này cho hệ thống đang gặp sự cố được mô tả trong bài viết này. Cập nhật nóng này có thể được kiểm tra thêm. Vì vậy, nếu bạn không bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi sự cố này, chúng tôi khuyên bạn đợi bản cập nhật phần mềm tiếp theo có chứa cập nhật nóng này.

Nếu cập nhật nóng này sẵn có để tải xuống thì sẽ có phần "Cập nhật nóng có sẵn để tải xuống" ở đầu bài viết Cơ sở Kiến thức này. Nếu phần này không xuất hiện, hãy liên hệ với Dịch vụ Khách hàng và Bộ phận Hỗ trợ của Microsoft để nhận được các cập nhật nóng.

Lưu ý Nếu sự cố khác xảy ra hoặc nếu cần khắc phục sự cố, bạn có thể phải tạo một yêu cầu dịch vụ riêng. Chi phí hỗ trợ thông thường sẽ tính cho các câu hỏi hỗ trợ bổ sung và các sự cố không phù hợp với cập nhật nóng cụ thể này. Để có danh sách đầy đủ số điện thoại hỗ trợ và dịch vụ khách hàng của Microsoft hoặc để tạo yêu cầu dịch vụ riêng, hãy ghé thăm Trang web sau của Microsoft:

Lưu ý Mẫu "Tải xuống cập nhật nóng sẵn có" hiển thị các ngôn ngữ mà cập nhật nóng này sẵn có. Nếu bạn không thấy ngôn ngữ của mình thì đó là do cập nhật nóng này hiện không có ngôn ngữ đó.

Điều kiện tiên quyết

Để áp dụng hotfix này, bạn phải đang chạy windows 7 hoặc Windows Server 2008 R2.

Yêu cầu khởi động lại

Bạn phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản sửa lỗi này.

Thông tin đăng ký

Sử dụng một trong các hotfix trong gói này, bạn không phải thực hiện bất kỳ thay đổi sổ đăng ký.

Thông tin về tệp

Phiên bản tiếng Anh (Hoa Kỳ) của hotfix này cài đặt các tệp có các thuộc tính được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ Quốc tế Phối hợp (UTC). Ngày và giờ của các tệp trên máy tính cục bộ của bạn được hiển thị theo giờ địa phương cùng với độ lệch giờ mùa hè (DST) hiện tại của bạn. Ngoài ra, ngày và giờ có thể thay đổi khi bạn thực hiện các thao tác trên tệp.

Ghi chú về thông tin tệp cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2


Quan trọng Windows 7 và cập nhật nóng Windows Server 2008 R2 được bao gồm trong cùng gói. Tuy nhiên, hotfix được liệt kê trên trang yêu cầu Hotfix này có thể áp dụng cho chỉ là một trong những hệ điều hành. Để yêu cầu gói hotfix áp dụng cho cả Windows 7 và Windows Server 2008 R2, hãy chọn sản phẩm phù hợp được liệt kê trên trang.

Đối với tất cả phiên bản dựa trên x86 được hỗ trợ của Windows 7

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×