Bài viết này mô tả sự cố sau khi bạn áp dụng bản Cập Nhật 2960358 trên máy khách. Vấn đề được giải quyết trong bản cập nhật này có một điều kiện tiên quyết.

Triệu chứng

Sau khi bạn áp dụng bản Cập Nhật cho Microsoft .NET Framework trên máy tính kết nối với máy chủ đang chạy Windows Home Server 2011, Windows Small Business Server 2011 Essentials, hoặc Windows lưu trữ Server 2008 R2 Essentials, tất cả các khách hàng theo lịch trình sao lưu không thành công.

Giải pháp

Thông tin cập nhật

Cách tải xuống bản cập nhật này

Bản cập nhật này có sẵn từ .

Điều kiện tiên quyết

Để áp dụng bản cập nhật này, bạn phải đang chạy Windows Home Server 2011, Windows Small Business Server 2011 Essentials hoặc Windows lưu trữ Server 2008 R2 Essentials.

Ngoài ra, bạn phải cài đặt bản Cập Nhật 4 cho Windows Home Server 2011, Windows Small Business Server 2011 Essentials hoặc Windows lưu trữ Server 2008 R2 Essentials.
Để biết thêm thông tin về các bản Cập Nhật tiên quyết, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:

update Rollup 4 cho Windows Home Server 2011 có

update Rollup 4 cho Windows Small Business Server 2011 Essentials

update Rollup 4 để lưu trữ Windows Server 2008 R2 Essentials

Nếu bạn áp dụng hotfix UEFI cho Windows Home Server 2011, UEFI hotfix cho Windows Small Business Server 2011 Essentials hoặc UEFI hotfix cho Windows lưu trữ Server 2008 R2 Essentials, hãy để giải quyết vấn đề này.

Thông tin đăng ký

Để áp dụng bản cập nhật này, bạn không phải thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với đăng ký.

Yêu cầu khởi động lại

Bạn có thể phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản cập nhật này.

Thông tin thay thế bản cập nhật

Bản cập nhật này không thay thế bản cập nhật được phát hành trước đó.

Thông tin về việc loại bỏ

Để loại bỏ bản cập nhật này, sử dụng chương trình và tính năng mục trong bảng điều khiển. Ngoài ra, bạn phải gỡ cài đặt gói phía máy khách từ tất cả các máy khách riêng.

Tham khảo

Để biết thêm thông tin về thuật ngữ cập nhật phần mềm, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

mô tả thuật ngữ chuẩn được sử dụng để miêu tả các bản cập nhật phần mềm Microsoft

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×