Sign in with Microsoft
New to Microsoft? Create an account.

Áp dụng cho: System Center, phiên bản 1807, System Center Data Protection Manager, phiên bản 1807, System Center Operations Manager, phiên bản 1807, System Center Orchestrator, phiên bản 1807, System Center Service Manager, phiên bản 1807, System Center Service Management Automation, phiên bản 1807, System Center Service Provider Foundation, phiên bản 1807, System Center Virtual Machine Manager, phiên bản 1807

Tóm tắt

Bài viết này tóm tắt các cấu phần được cập nhật trong Trung tâm Hệ thống, phiên bản 1807.

Các cấu phần được cập nhật trong Trung tâm Hệ thống, phiên bản 1807

Trình quản lý Bảo vệ Dữ liệu

Xem bài viết Cơ sở Kiến thức sau để biết chi tiết về các bản sửa lỗi và hướng dẫn cài đặt:

4339950 System Center Data Protection Manager, phiên bản 1807

Trình quản lý Hoạt động

Xem bài viết Cơ sở Kiến thức sau để biết chi tiết về các bản sửa lỗi và hướng dẫn cài đặt:

4133779 System Center Operations Manager, phiên bản 1807

Trình quản lý Dịch vụ

Xem bài viết Cơ sở Kiến thức sau để biết chi tiết về các bản sửa lỗi và hướng dẫn cài đặt:

4338239 System Center Service Manager, phiên bản 1807

Tự động hóa Quản lý Dịch vụ

Xem bài viết Cơ sở Kiến thức sau để biết chi tiết về các bản sửa lỗi và hướng dẫn cài đặt:

4135041 System Center Service Management Automation, phiên bản 1807

Service Provider Foundation

Không có bản cập nhật nào cho cấu phần này trong System Center, phiên bản 1807.

Trình quản lý Máy Ảo

Xem bài viết Cơ sở Kiến thức sau để biết chi tiết về các bản sửa lỗi và hướng dẫn cài đặt:

4135364 System Center Virtual Machine Manager, phiên bản 1807

Cách tải xuống và cài đặt Trung tâm Hệ thống, phiên bản 1807

Xem từng bài viết thành phần để có được hướng dẫn cài đặt cụ thể cho từng thành phần.

Quan trọng Bạn phải cài đặt cấu phần thích hợp của Trung tâm Hệ thống, phiên bản 1801 để áp dụng các bản cập nhật này.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×