Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Microsoft đã phát hành bản Cập Nhật tích lũy cho Skype for Business Server 2015, cấu phần cốt lõi. Số phiên bản của bản cập nhật này là 6.0.9319.591.

Các vấn đề về bản sửa lỗi Cập Nhật tích lũy này

Bản Cập Nhật tích lũy này khắc phục sự cố sau đây:

Lỗ hổng tồn tại khi Skype for Business Server không đúng xử lý xác thực mã thông báo OAuth

Phiên bản toàn cầu của bản Cập Nhật tích lũy này sử dụng gói Microsoft Windows Installer để cài đặt bản Cập Nhật tích lũy. Ngày tháng và thời gian cho những tệp này được liệt kê trong thời gian phối hợp quốc tế (UTC) trong bảng sau đây. Khi bạn xem thông tin tệp, ngày tháng được chuyển đổi thành giờ cục bộ. Để tìm sự khác biệt giữa UTC và giờ địa phương, hãy dùng tab múi giờ trong Pa-nen điều khiển ngày và thời gian.

Sau khi cài đặt bản Cập Nhật, phiên bản toàn cầu của bản cập nhật này có thuộc tính tệp hoặc phiên bản mới hơn của các thuộc tính tệp, được liệt kê trong bảng sau đây:

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền

Archdb.sql

Not applicable

210.772

18-Apr-2020

07:40

Not applicable

Archjobs.sql

Not applicable

5.283

21-Jul-2019

02:05

Not applicable

Cdrdb.sql

Not applicable

1.823.903

28-Oct-2015

09:45

Not applicable

Cdrjobs.sql

Not applicable

8.787

21-Jul-2019

02:05

Not applicable

Component_gac_microsoft.rtc.internal.dll

6.0.9319.580

183.160

18-Apr-2020

09:03

x86

Component_gac_microsoft.rtc.internal.storage.dll

6.0.9319.534

886.416

19-Jun-2018

04:24

x86

Dbcommon.sql

Not applicable

36.067

21-Jul-2019

02:04

Not applicable

Dbrtc.sql

Not applicable

2.164.130

21-Jul-2019

02:05

Not applicable

File_bootstrapper.exe

6.0.9319.102

278.720

28-Oct-2015

11:37

x64

File_bootstrapper.resources.dll.de_de

6.0.9319.102

13.192

01-Jul-2020

16:27

Not applicable

File_bootstrapper.resources.dll.es_es

6.0.9319.102

13.192

01-Jul-2020

16:27

Not applicable

File_bootstrapper.resources.dll.fr_fr

6.0.9319.102

13.176

01-Jul-2020

16:25

Not applicable

File_bootstrapper.resources.dll.it_it

6.0.9319.102

13.176

01-Jul-2020

16:26

Not applicable

File_bootstrapper.resources.dll.ja_jp

6.0.9319.102

13.176

01-Jul-2020

16:25

Not applicable

File_bootstrapper.resources.dll.ko_kr

6.0.9319.102

13.176

01-Jul-2020

16:25

Not applicable

File_bootstrapper.resources.dll.pt_br

6.0.9319.102

13.176

01-Jul-2020

16:25

Not applicable

File_bootstrapper.resources.dll.ru_ru

6.0.9319.102

13.688

01-Jul-2020

16:26

Not applicable

File_bootstrapper.resources.dll.zh_cn

6.0.9319.102

13.184

01-Jul-2020

16:25

Not applicable

File_bootstrapper.resources.dll.zh_tw

6.0.9319.102

13.176

01-Jul-2020

16:26

Not applicable

File_clseventres.dll.de_de

6.0.9319.102

51.384

28-Oct-2015

11:37

Not applicable

File_clseventres.dll.en_us

6.0.9319.102

44.216

28-Oct-2015

11:37

Not applicable

File_clseventres.dll.es_es

6.0.9319.102

48.832

28-Oct-2015

11:37

Not applicable

File_clseventres.dll.fr_fr

6.0.9319.102

49.856

28-Oct-2015

11:37

Not applicable

File_clseventres.dll.it_it

6.0.9319.102

50.880

28-Oct-2015

11:37

Not applicable

File_clseventres.dll.ja_jp

6.0.9319.102

37.056

28-Oct-2015

11:37

Not applicable

File_clseventres.dll.ko_kr

6.0.9319.102

35.008

28-Oct-2015

11:37

Not applicable

File_clseventres.dll.pt_br

6.0.9319.102

47.296

28-Oct-2015

11:37

Not applicable

File_clseventres.dll.ru_ru

6.0.9319.102

48.320

28-Oct-2015

11:37

Not applicable

File_clseventres.dll.zh_cn

6.0.9319.102

29.888

28-Oct-2015

11:37

Not applicable

File_clseventres.dll.zh_tw

6.0.9319.102

30.912

28-Oct-2015

11:37

Not applicable

File_csadditional.format.ps1xml

Not applicable

81.294

19-Jun-2018

04:27

Not applicable

File_default.tmx

Not applicable

24.044.285

01-Jul-2020

16:02

Not applicable

File_default.xml

Not applicable

1.802.815

01-Jul-2020

16:02

Not applicable

File_deploy.resources.dll.de_de

6.0.9319.0

250.744

01-Jul-2020

16:26

Not applicable

File_deploy.resources.dll.es_es

6.0.9319.0

250.232

01-Jul-2020

16:26

Not applicable

File_deploy.resources.dll.fr_fr

6.0.9319.0

251.776

01-Jul-2020

16:26

Not applicable

File_deploy.resources.dll.it_it

6.0.9319.0

250.232

01-Jul-2020

16:26

Not applicable

File_deploy.resources.dll.ja_jp

6.0.9319.0

254.848

01-Jul-2020

16:25

Not applicable

File_deploy.resources.dll.ko_kr

6.0.9319.0

250.744

01-Jul-2020

16:26

Not applicable

File_deploy.resources.dll.pt_br

6.0.9319.0

250.232

01-Jul-2020

16:27

Not applicable

File_deploy.resources.dll.ru_ru

6.0.9319.0

266.616

01-Jul-2020

16:25

Not applicable

File_deploy.resources.dll.zh_cn

6.0.9319.0

244.600

01-Jul-2020

16:26

Not applicable

File_deploy.resources.dll.zh_tw

6.0.9319.0

245.112

01-Jul-2020

16:27

Not applicable

File_fix_gac_microsoft.rtc.acd.common.resources.dll.de_de

6.0.9319.281

13.704

01-Jul-2020

16:27

Not applicable

File_fix_gac_microsoft.rtc.acd.common.resources.dll.es_es

6.0.9319.281

13.688

01-Jul-2020

16:25

Not applicable

File_fix_gac_microsoft.rtc.acd.common.resources.dll.fr_fr

6.0.9319.281

13.704

01-Jul-2020

16:25

Not applicable

File_fix_gac_microsoft.rtc.acd.common.resources.dll.it_it

6.0.9319.281

13.704

01-Jul-2020

16:27

Not applicable

File_fix_gac_microsoft.rtc.acd.common.resources.dll.ja_jp

6.0.9319.281

13.704

01-Jul-2020

16:26

Not applicable

File_fix_gac_microsoft.rtc.acd.common.resources.dll.ko_kr

6.0.9319.281

13.696

01-Jul-2020

16:26

Not applicable

File_fix_gac_microsoft.rtc.acd.common.resources.dll.pt_br

6.0.9319.281

13.704

01-Jul-2020

16:27

Not applicable

File_fix_gac_microsoft.rtc.acd.common.resources.dll.ru_ru

6.0.9319.281

13.688

01-Jul-2020

16:25

Not applicable

File_fix_gac_microsoft.rtc.acd.common.resources.dll.zh_cn

6.0.9319.281

13.688

01-Jul-2020

16:27

Not applicable

File_fix_gac_microsoft.rtc.acd.common.resources.dll.zh_tw

6.0.9319.281

13.696

01-Jul-2020

16:26

Not applicable

File_gac_deviceupdate.resources.dll.de_de

6.0.9319.0

24.456

01-Jul-2020

16:27

Not applicable

File_gac_deviceupdate.resources.dll.es_es

6.0.9319.0

24.456

01-Jul-2020

16:26

Not applicable

File_gac_deviceupdate.resources.dll.fr_fr

6.0.9319.0

24.456

01-Jul-2020

16:25

Not applicable

File_gac_deviceupdate.resources.dll.it_it

6.0.9319.0

24.440

01-Jul-2020

16:27

Not applicable

File_gac_deviceupdate.resources.dll.ja_jp

6.0.9319.0

24.440

01-Jul-2020

16:25

Not applicable

File_gac_deviceupdate.resources.dll.ko_kr

6.0.9319.0

24.456

01-Jul-2020

16:27

Not applicable

File_gac_deviceupdate.resources.dll.pt_br

6.0.9319.0

24.440

01-Jul-2020

16:27

Not applicable

File_gac_deviceupdate.resources.dll.ru_ru

6.0.9319.0

24.440

01-Jul-2020

16:27

Not applicable

File_gac_deviceupdate.resources.dll.zh_cn

6.0.9319.0

23.928

01-Jul-2020

16:27

Not applicable

File_gac_deviceupdate.resources.dll.zh_tw

6.0.9319.0

23.944

01-Jul-2020

16:27

Not applicable

File_gac_microsoft.identitymodel.clients.activedirectory.dll

2.19.20802.213

189.728

05-Mar-2020

15:06

x86

File_gac_microsoft.identitymodel.clients.ad.windowsforms.dll

2.19.20802.213

51.008

05-Mar-2020

15:06

x86

File_gac_microsoft.rtc.acd.common.dll

6.0.9319.281

314.096

31-Mar-2017

18:12

x86

File_gac_microsoft.rtc.acd.common.resources.dll.de_de

6.0.9319.281

13.704

01-Jul-2020

16:27

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.acd.common.resources.dll.es_es

6.0.9319.281

13.688

01-Jul-2020

16:25

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.acd.common.resources.dll.fr_fr

6.0.9319.281

13.704

01-Jul-2020

16:25

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.acd.common.resources.dll.it_it

6.0.9319.281

13.704

01-Jul-2020

16:27

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.acd.common.resources.dll.ja_jp

6.0.9319.281

13.704

01-Jul-2020

16:26

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.acd.common.resources.dll.ko_kr

6.0.9319.281

13.696

01-Jul-2020

16:26

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.acd.common.resources.dll.pt_br

6.0.9319.281

13.704

01-Jul-2020

16:27

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.acd.common.resources.dll.ru_ru

6.0.9319.281

13.688

01-Jul-2020

16:25

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.acd.common.resources.dll.zh_cn

6.0.9319.281

13.688

01-Jul-2020

16:27

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.acd.common.resources.dll.zh_tw

6.0.9319.281

13.696

01-Jul-2020

16:26

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.admin.authenticationhelper.dll

6.0.9319.235

409.912

23-Feb-2016

23:22

x86

File_gac_microsoft.rtc.admin.authenticationhelper.dll.de_de

6.0.9319.235

17.272

01-Jul-2020

16:27

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.admin.authenticationhelper.dll.es_es

6.0.9319.235

17.272

01-Jul-2020

16:27

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.admin.authenticationhelper.dll.fr_fr

6.0.9319.235

17.272

01-Jul-2020

16:27

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.admin.authenticationhelper.dll.it_it

6.0.9319.235

17.280

01-Jul-2020

16:43

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.admin.authenticationhelper.dll.ja_jp

6.0.9319.235

17.792

01-Jul-2020

16:43

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.admin.authenticationhelper.dll.ko_kr

6.0.9319.235

17.272

01-Jul-2020

16:46

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.admin.authenticationhelper.dll.pt_br

6.0.9319.235

17.280

01-Jul-2020

16:44

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.admin.authenticationhelper.dll.ru_ru

6.0.9319.235

18.312

01-Jul-2020

16:43

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.admin.authenticationhelper.dll.zh_cn

6.0.9319.235

16.256

01-Jul-2020

16:43

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.admin.authenticationhelper.dll.zh_tw

6.0.9319.235

16.264

01-Jul-2020

16:43

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.chat.endpoint.dll

6.0.9319.548

1.209.088

08-Apr-2019

02:06

x86

File_gac_microsoft.rtc.client.psom.kernel.dll

6.0.9319.516

106.752

26-Feb-2018

23:13

x86

File_gac_microsoft.rtc.clscontrollerlib.resources.dll.de_de

6.0.9319.0

20.856

01-Jul-2020

16:27

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.clscontrollerlib.resources.dll.es_es

6.0.9319.0

20.872

01-Jul-2020

16:25

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.clscontrollerlib.resources.dll.fr_fr

6.0.9319.0

21.880

01-Jul-2020

16:27

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.clscontrollerlib.resources.dll.it_it

6.0.9319.0

21.384

01-Jul-2020

16:26

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.clscontrollerlib.resources.dll.ja_jp

6.0.9319.0

22.392

01-Jul-2020

16:25

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.clscontrollerlib.resources.dll.ko_kr

6.0.9319.0

21.880

01-Jul-2020

16:26

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.clscontrollerlib.resources.dll.pt_br

6.0.9319.0

20.872

01-Jul-2020

16:25

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.clscontrollerlib.resources.dll.ru_ru

6.0.9319.0

23.416

01-Jul-2020

16:26

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.clscontrollerlib.resources.dll.zh_cn

6.0.9319.0

20.344

01-Jul-2020

16:26

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.clscontrollerlib.resources.dll.zh_tw

6.0.9319.0

20.344

01-Jul-2020

16:26

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.collaboration.persistentchat.dll

6.0.9319.510

394.544

10-Nov-2017

03:50

x86

File_gac_microsoft.rtc.collaboration.persistentchat.dll.de_de

6.0.9319.510

18.312

01-Jul-2020

16:27

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.collaboration.persistentchat.dll.es_es

6.0.9319.510

18.296

01-Jul-2020

16:25

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.collaboration.persistentchat.dll.fr_fr

6.0.9319.510

18.824

01-Jul-2020

16:27

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.collaboration.persistentchat.dll.it_it

6.0.9319.510

17.800

01-Jul-2020

16:27

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.collaboration.persistentchat.dll.ja_jp

6.0.9319.510

18.808

01-Jul-2020

16:25

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.collaboration.persistentchat.dll.ko_kr

6.0.9319.510

18.304

01-Jul-2020

16:26

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.collaboration.persistentchat.dll.pt_br

6.0.9319.510

17.784

01-Jul-2020

16:27

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.collaboration.persistentchat.dll.ru_ru

6.0.9319.510

19.832

01-Jul-2020

16:27

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.collaboration.persistentchat.dll.zh_cn

6.0.9319.510

17.272

01-Jul-2020

16:27

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.collaboration.persistentchat.dll.zh_tw

6.0.9319.510

17.288

01-Jul-2020

16:26

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.collaborationnet.dll

6.0.9319.259

4.994.312

14-Jun-2016

07:20

x86

File_gac_microsoft.rtc.internal.applicationsharing.viewingnet.dll

6.0.8886.52

412.496

09-Feb-2018

00:42

x86

File_gac_microsoft.rtc.internal.applicationsharingnet.dll

6.0.8886.52

170.296

09-Feb-2018

00:42

x86

File_gac_microsoft.rtc.internal.clscommon.dll

6.0.9319.102

495.888

28-Oct-2015

11:37

x86

File_gac_microsoft.rtc.internal.collaboration.appsharing.dll

6.0.9319.548

2.332.208

08-Apr-2019

02:07

x86

File_gac_microsoft.rtc.internal.restapi.resourcemodel.dll

6.0.9319.580

86.904

18-Apr-2020

09:03

x86

File_gac_microsoft.rtc.internal.setup.xamluilib.dll

6.0.9319.102

395.560

28-Oct-2015

11:31

x86

File_gac_microsoft.rtc.internal.setup.xamluilib.resources.dll.de_de

6.0.9319.102

137.096

01-Jul-2020

16:28

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.internal.setup.xamluilib.resources.dll.es_es

6.0.9319.102

137.080

01-Jul-2020

16:27

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.internal.setup.xamluilib.resources.dll.fr_fr

6.0.9319.102

137.080

01-Jul-2020

16:26

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.internal.setup.xamluilib.resources.dll.it_it

6.0.9319.102

137.080

01-Jul-2020

16:25

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.internal.setup.xamluilib.resources.dll.ja_jp

6.0.9319.102

137.096

01-Jul-2020

16:27

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.internal.setup.xamluilib.resources.dll.ko_kr

6.0.9319.102

137.088

01-Jul-2020

16:27

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.internal.setup.xamluilib.resources.dll.pt_br

6.0.9319.102

137.088

01-Jul-2020

16:26

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.internal.setup.xamluilib.resources.dll.ru_ru

6.0.9319.102

137.080

01-Jul-2020

16:28

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.internal.setup.xamluilib.resources.dll.zh_cn

6.0.9319.102

137.080

01-Jul-2020

16:27

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.internal.setup.xamluilib.resources.dll.zh_tw

6.0.9319.102

137.080

01-Jul-2020

16:26

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.internal.sipepsnet.dll

6.0.9319.580

2.913.360

18-Apr-2020

09:04

x86

File_gac_microsoft.rtc.internal.ucwa.clientmodel.dll

6.0.9319.580

779.128

18-Apr-2020

09:03

x86

File_gac_microsoft.rtc.internal.ucwa.resourcecontract.dll

6.0.9319.580

428.408

18-Apr-2020

09:02

x86

File_gac_microsoft.rtc.interop.user.dll

6.0.9319.102

37.624

28-Oct-2015

11:37

x86

File_gac_microsoft.rtc.management.adconnect.dll

6.0.9319.537

598.272

29-Oct-2018

05:44

x86

File_gac_microsoft.rtc.management.adconnect.resources.dll.de_de

6.0.9319.537

41.848

01-Jul-2020

16:26

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.adconnect.resources.dll.es_es

6.0.9319.537

40.824

01-Jul-2020

16:25

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.adconnect.resources.dll.fr_fr

6.0.9319.537

43.896

01-Jul-2020

16:25

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.adconnect.resources.dll.it_it

6.0.9319.537

40.824

01-Jul-2020

16:25

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.adconnect.resources.dll.ja_jp

6.0.9319.537

44.936

01-Jul-2020

16:27

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.adconnect.resources.dll.ko_kr

6.0.9319.537

42.360

01-Jul-2020

16:26

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.adconnect.resources.dll.pt_br

6.0.9319.537

41.336

01-Jul-2020

16:26

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.adconnect.resources.dll.ru_ru

6.0.9319.537

50.040

01-Jul-2020

16:26

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.adconnect.resources.dll.zh_cn

6.0.9319.537

38.264

01-Jul-2020

16:26

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.adconnect.resources.dll.zh_tw

6.0.9319.537

37.240

01-Jul-2020

16:27

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.archjournal.resources.dll.de_de

6.0.9319.0

17.288

01-Jul-2020

16:43

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.archjournal.resources.dll.es_es

6.0.9319.0

17.288

01-Jul-2020

16:43

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.archjournal.resources.dll.fr_fr

6.0.9319.0

17.800

01-Jul-2020

16:44

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.archjournal.resources.dll.it_it

6.0.9319.0

17.288

01-Jul-2020

16:44

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.archjournal.resources.dll.ja_jp

6.0.9319.0

17.800

01-Jul-2020

16:43

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.archjournal.resources.dll.ko_kr

6.0.9319.0

17.800

01-Jul-2020

16:43

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.archjournal.resources.dll.pt_br

6.0.9319.0

17.288

01-Jul-2020

16:43

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.archjournal.resources.dll.ru_ru

6.0.9319.0

18.808

01-Jul-2020

16:43

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.archjournal.resources.dll.zh_cn

6.0.9319.0

16.776

01-Jul-2020

16:43

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.archjournal.resources.dll.zh_tw

6.0.9319.0

16.776

01-Jul-2020

16:43

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.common.dll

6.0.9319.514

421.112

10-Jan-2018

15:07

x86

File_gac_microsoft.rtc.management.common.resources.dll.de_de

6.0.9319.514

47.480

01-Jul-2020

16:26

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.common.resources.dll.es_es

6.0.9319.514

45.944

01-Jul-2020

16:25

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.common.resources.dll.fr_fr

6.0.9319.514

47.992

01-Jul-2020

16:25

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.common.resources.dll.it_it

6.0.9319.514

45.432

01-Jul-2020

16:26

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.common.resources.dll.ja_jp

6.0.9319.514

50.552

01-Jul-2020

16:26

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.common.resources.dll.ko_kr

6.0.9319.514

46.472

01-Jul-2020

16:26

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.common.resources.dll.pt_br

6.0.9319.514

44.920

01-Jul-2020

16:27

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.common.resources.dll.ru_ru

6.0.9319.514

56.712

01-Jul-2020

16:25

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.common.resources.dll.zh_cn

6.0.9319.514

40.824

01-Jul-2020

16:26

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.common.resources.dll.zh_tw

6.0.9319.514

40.824

01-Jul-2020

16:26

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.core.de_de

6.0.9319.580

1.054.072

01-Jul-2020

16:26

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.core.es_es

6.0.9319.580

1.054.088

01-Jul-2020

16:28

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.core.fr_fr

6.0.9319.580

1.057.144

01-Jul-2020

16:26

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.core.it_it

6.0.9319.580

1.052.024

01-Jul-2020

16:26

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.core.ja_jp

6.0.9319.580

1.063.304

01-Jul-2020

16:27

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.core.ko_kr

6.0.9319.580

1.056.128

01-Jul-2020

16:26

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.core.pt_br

6.0.9319.580

1.052.552

01-Jul-2020

16:25

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.core.ru_ru

6.0.9319.580

1.077.112

01-Jul-2020

16:25

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.core.zh_cn

6.0.9319.580

1.044.856

01-Jul-2020

16:27

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.core.zh_tw

6.0.9319.580

1.044.856

01-Jul-2020

16:27

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.dbsetup.dll

6.0.9319.537

174.128

29-Oct-2018

05:49

x86

File_gac_microsoft.rtc.management.dbsetup.resources.dll.de_de

6.0.9319.537

39.816

01-Jul-2020

16:27

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.dbsetup.resources.dll.es_es

6.0.9319.537

38.776

01-Jul-2020

16:26

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.dbsetup.resources.dll.fr_fr

6.0.9319.537

43.384

01-Jul-2020

16:25

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.dbsetup.resources.dll.it_it

6.0.9319.537

39.808

01-Jul-2020

16:26

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.dbsetup.resources.dll.ja_jp

6.0.9319.537

43.400

01-Jul-2020

16:27

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.dbsetup.resources.dll.ko_kr

6.0.9319.537

41.336

01-Jul-2020

16:25

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.dbsetup.resources.dll.pt_br

6.0.9319.537

38.264

01-Jul-2020

16:27

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.dbsetup.resources.dll.ru_ru

6.0.9319.537

46.968

01-Jul-2020

16:26

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.dbsetup.resources.dll.zh_cn

6.0.9319.537

36.728

01-Jul-2020

16:28

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.dbsetup.resources.dll.zh_tw

6.0.9319.537

36.216

01-Jul-2020

16:25

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.deployment.de_de

6.0.9319.559

492.936

01-Jul-2020

16:27

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.deployment.dll

6.0.9319.559

2.662.776

21-Jul-2019

03:40

x86

File_gac_microsoft.rtc.management.deployment.es_es

6.0.9319.559

489.336

01-Jul-2020

16:27

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.deployment.fr_fr

6.0.9319.559

499.072

01-Jul-2020

16:25

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.deployment.it_it

6.0.9319.559

488.312

01-Jul-2020

16:26

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.deployment.ja_jp

6.0.9319.559

508.280

01-Jul-2020

16:25

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.deployment.ko_kr

6.0.9319.559

493.944

01-Jul-2020

16:27

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.deployment.pt_br

6.0.9319.559

486.776

01-Jul-2020

16:27

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.deployment.ru_ru

6.0.9319.559

535.928

01-Jul-2020

16:27

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.deployment.zh_cn

6.0.9319.559

467.832

01-Jul-2020

16:27

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.deployment.zh_tw

6.0.9319.559

466.824

01-Jul-2020

16:26

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.dll

6.0.9319.580

6.051.704

18-Apr-2020

09:03

x86

File_gac_microsoft.rtc.management.resources.dll.de_de

6.0.9319.580

729.464

01-Jul-2020

16:25

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.resources.dll.es_es

6.0.9319.580

721.784

01-Jul-2020

16:27

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.resources.dll.fr_fr

6.0.9319.580

764.280

01-Jul-2020

16:25

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.resources.dll.it_it

6.0.9319.580

707.968

01-Jul-2020

16:26

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.resources.dll.ja_jp

6.0.9319.580

792.440

01-Jul-2020

16:25

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.resources.dll.ko_kr

6.0.9319.580

728.456

01-Jul-2020

16:26

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.resources.dll.pt_br

6.0.9319.580

707.448

01-Jul-2020

16:25

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.resources.dll.ru_ru

6.0.9319.580

915.832

01-Jul-2020

16:25

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.resources.dll.zh_cn

6.0.9319.580

630.648

01-Jul-2020

16:27

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.resources.dll.zh_tw

6.0.9319.580

631.176

01-Jul-2020

16:26

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.writableconfig.de_de

6.0.9319.580

29.560

01-Jul-2020

16:25

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.writableconfig.es_es

6.0.9319.580

29.048

01-Jul-2020

16:25

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.writableconfig.fr_fr

6.0.9319.580

30.072

01-Jul-2020

16:25

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.writableconfig.it_it

6.0.9319.580

29.064

01-Jul-2020

16:25

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.writableconfig.ja_jp

6.0.9319.580

31.608

01-Jul-2020

16:27

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.writableconfig.ko_kr

6.0.9319.580

30.088

01-Jul-2020

16:25

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.writableconfig.pt_br

6.0.9319.580

28.536

01-Jul-2020

16:28

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.writableconfig.ru_ru

6.0.9319.580

35.704

01-Jul-2020

16:28

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.writableconfig.zh_cn

6.0.9319.580

27.016

01-Jul-2020

16:26

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.writableconfig.zh_tw

6.0.9319.580

27.520

01-Jul-2020

16:26

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.rgs.data.dll

6.0.9319.559

412.536

21-Jul-2019

03:46

x86

File_gac_microsoft.rtc.rgs.data.resources.dll.de_de

6.0.9319.559

22.920

01-Jul-2020

16:26

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.rgs.data.resources.dll.es_es

6.0.9319.559

22.408

01-Jul-2020

16:25

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.rgs.data.resources.dll.fr_fr

6.0.9319.559

22.920

01-Jul-2020

16:26

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.rgs.data.resources.dll.it_it

6.0.9319.559

22.408

01-Jul-2020

16:25

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.rgs.data.resources.dll.ja_jp

6.0.9319.559

23.928

01-Jul-2020

16:27

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.rgs.data.resources.dll.ko_kr

6.0.9319.559

22.400

01-Jul-2020

16:26

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.rgs.data.resources.dll.pt_br

6.0.9319.559

22.408

01-Jul-2020

16:27

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.rgs.data.resources.dll.ru_ru

6.0.9319.559

25.464

01-Jul-2020

16:25

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.rgs.data.resources.dll.zh_cn

6.0.9319.559

21.368

01-Jul-2020

16:26

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.rgs.data.resources.dll.zh_tw

6.0.9319.559

20.872

01-Jul-2020

16:26

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.rgs.management.dll

6.0.9319.537

343.600

29-Oct-2018

05:49

x86

File_gac_microsoft.rtc.rgs.management.resources.dll.de_de

6.0.9319.537

55.176

01-Jul-2020

16:43

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.rgs.management.resources.dll.es_es

6.0.9319.537

54.136

01-Jul-2020

16:31

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.rgs.management.resources.dll.fr_fr

6.0.9319.537

58.240

01-Jul-2020

16:29

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.rgs.management.resources.dll.it_it

6.0.9319.537

53.624

01-Jul-2020

16:29

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.rgs.management.resources.dll.ja_jp

6.0.9319.537

60.280

01-Jul-2020

16:30

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.rgs.management.resources.dll.ko_kr

6.0.9319.537

55.176

01-Jul-2020

16:27

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.rgs.management.resources.dll.pt_br

6.0.9319.537

54.136

01-Jul-2020

16:27

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.rgs.management.resources.dll.ru_ru

6.0.9319.537

66.936

01-Jul-2020

16:25

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.rgs.management.resources.dll.zh_cn

6.0.9319.537

48.504

01-Jul-2020

16:25

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.rgs.management.resources.dll.zh_tw

6.0.9319.537

49.016

01-Jul-2020

16:25

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.server.infrastructure.dll

6.0.9319.281

414.496

31-Mar-2017

18:20

x86

File_gac_microsoft.rtc.server.mcuinfrastructure.dll

6.0.9319.534

2.765.968

19-Jun-2018

04:24

x86

File_gac_microsoft.rtc.server.udclib.dll

6.0.9319.537

560.688

29-Oct-2018

05:48

x86

File_gac_microsoft.rtc.server.udcliteinterface.dll

6.0.9319.272

22.312

12-Oct-2016

18:23

x86

File_gac_microsoft.rtc.serverconfiguration.resources.dll.de_de

6.0.9319.0

16.256

01-Jul-2020

16:26

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.serverconfiguration.resources.dll.es_es

6.0.9319.0

16.256

01-Jul-2020

16:26

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.serverconfiguration.resources.dll.fr_fr

6.0.9319.0

16.248

01-Jul-2020

16:25

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.serverconfiguration.resources.dll.it_it

6.0.9319.0

15.736

01-Jul-2020

16:25

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.serverconfiguration.resources.dll.ja_jp

6.0.9319.0

16.248

01-Jul-2020

16:25

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.serverconfiguration.resources.dll.ko_kr

6.0.9319.0

16.264

01-Jul-2020

16:25

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.serverconfiguration.resources.dll.pt_br

6.0.9319.0

16.264

01-Jul-2020

16:27

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.serverconfiguration.resources.dll.ru_ru

6.0.9319.0

16.760

01-Jul-2020

16:25

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.serverconfiguration.resources.dll.zh_cn

6.0.9319.0

15.736

01-Jul-2020

16:26

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.serverconfiguration.resources.dll.zh_tw

6.0.9319.0

15.752

01-Jul-2020

16:26

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.synthetictransactions.dll

6.0.9319.537

2.396.912

29-Oct-2018

05:44

x86

File_gac_microsoft.rtc.synthetictransactions.resources.dll.de_de

6.0.9319.537

503.672

01-Jul-2020

16:26

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.synthetictransactions.resources.dll.es_es

6.0.9319.537

504.184

01-Jul-2020

16:26

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.synthetictransactions.resources.dll.fr_fr

6.0.9319.537

512.376

01-Jul-2020

16:26

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.synthetictransactions.resources.dll.it_it

6.0.9319.537

502.648

01-Jul-2020

16:27

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.synthetictransactions.resources.dll.ja_jp

6.0.9319.537

519.040

01-Jul-2020

16:25

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.synthetictransactions.resources.dll.ko_kr

6.0.9319.537

504.184

01-Jul-2020

16:25

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.synthetictransactions.resources.dll.pt_br

6.0.9319.537

500.088

01-Jul-2020

16:26

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.synthetictransactions.resources.dll.ru_ru

6.0.9319.537

548.216

01-Jul-2020

16:27

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.synthetictransactions.resources.dll.zh_cn

6.0.9319.537

484.216

01-Jul-2020

16:26

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.synthetictransactions.resources.dll.zh_tw

6.0.9319.537

484.216

01-Jul-2020

16:26

Not applicable

File_gac_servertransportadaptor.dll

6.0.9319.548

161.840

08-Apr-2019

02:07

x64

File_installcsdatabase.exe

6.0.9319.537

244.464

29-Oct-2018

05:53

x86

File_localocscmdlets.format.ps1xml

Not applicable

492.194

18-Apr-2020

09:02

Not applicable

File_microsoft.rtc.collaborationnet.resources.dll.de_de

6.0.9319.259

142.728

01-Jul-2020

16:43

Not applicable

File_microsoft.rtc.collaborationnet.resources.dll.es_es

6.0.9319.259

137.096

01-Jul-2020

16:43

Not applicable

File_microsoft.rtc.collaborationnet.resources.dll.fr_fr

6.0.9319.259

144.256

01-Jul-2020

16:43

Not applicable

File_microsoft.rtc.collaborationnet.resources.dll.it_it

6.0.9319.259

137.096

01-Jul-2020

16:44

Not applicable

File_microsoft.rtc.collaborationnet.resources.dll.ja_jp

6.0.9319.259

154.504

01-Jul-2020

16:44

Not applicable

File_microsoft.rtc.collaborationnet.resources.dll.ko_kr

6.0.9319.259

140.680

01-Jul-2020

16:45

Not applicable

File_microsoft.rtc.collaborationnet.resources.dll.pt_br

6.0.9319.259

137.080

01-Jul-2020

16:45

Not applicable

File_microsoft.rtc.collaborationnet.resources.dll.ru_ru

6.0.9319.259

178.568

01-Jul-2020

16:43

Not applicable

File_microsoft.rtc.collaborationnet.resources.dll.zh_cn

6.0.9319.259

118.144

01-Jul-2020

16:43

Not applicable

File_microsoft.rtc.collaborationnet.resources.dll.zh_tw

6.0.9319.259

118.664

01-Jul-2020

16:43

Not applicable

File_microsoft.rtc.management.core.dll

6.0.9319.580

2.644.584

18-Apr-2020

09:05

x86

File_microsoft.rtc.management.dbsetup.dll

6.0.9319.537

174.128

29-Oct-2018

05:49

x86

File_microsoft.rtc.management.deployment.bootstrapper.de_de

6.0.9319.537

26.504

01-Jul-2020

16:25

Not applicable

File_microsoft.rtc.management.deployment.bootstrapper.dll

6.0.9319.537

385.584

29-Oct-2018

05:48

x64

File_microsoft.rtc.management.deployment.bootstrapper.es_es

6.0.9319.537

26.496

01-Jul-2020

16:26

Not applicable

File_microsoft.rtc.management.deployment.bootstrapper.fr_fr

6.0.9319.537

27.000

01-Jul-2020

16:25

Not applicable

File_microsoft.rtc.management.deployment.bootstrapper.it_it

6.0.9319.537

26.488

01-Jul-2020

16:25

Not applicable

File_microsoft.rtc.management.deployment.bootstrapper.ja_jp

6.0.9319.537

28.536

01-Jul-2020

16:25

Not applicable

File_microsoft.rtc.management.deployment.bootstrapper.ko_kr

6.0.9319.537

26.496

01-Jul-2020

16:25

Not applicable

File_microsoft.rtc.management.deployment.bootstrapper.pt_br

6.0.9319.537

25.976

01-Jul-2020

16:25

Not applicable

File_microsoft.rtc.management.deployment.bootstrapper.ru_ru

6.0.9319.537

30.584

01-Jul-2020

16:25

Not applicable

File_microsoft.rtc.management.deployment.bootstrapper.zh_cn

6.0.9319.537

24.440

01-Jul-2020

16:27

Not applicable

File_microsoft.rtc.management.deployment.bootstrapper.zh_tw

6.0.9319.537

24.448

01-Jul-2020

16:26

Not applicable

File_microsoft.rtc.management.dllhelp.xml.de_de

Not applicable

12.757.680

14-Jun-2018

13:44

Not applicable

File_microsoft.rtc.management.dllhelp.xml.en_us

Not applicable

11.640.673

19-Jun-2018

02:47

Not applicable

File_microsoft.rtc.management.dllhelp.xml.es_es

Not applicable

12.571.411

14-Jun-2018

13:44

Not applicable

File_microsoft.rtc.management.dllhelp.xml.fr_fr

Not applicable

12.853.916

14-Jun-2018

13:44

Not applicable

File_microsoft.rtc.management.dllhelp.xml.it_it

Not applicable

12.623.432

14-Jun-2018

13:44

Not applicable

File_microsoft.rtc.management.dllhelp.xml.ja_jp

Not applicable

13.408.998

14-Jun-2018

13:44

Not applicable

File_microsoft.rtc.management.dllhelp.xml.ko_kr

Not applicable

12.529.017

14-Jun-2018

13:45

Not applicable

File_microsoft.rtc.management.dllhelp.xml.pt_br

Not applicable

12.474.976

14-Jun-2018

13:45

Not applicable

File_microsoft.rtc.management.dllhelp.xml.ru_ru

Not applicable

15.111.743

14-Jun-2018

13:45

Not applicable

File_microsoft.rtc.management.dllhelp.xml.zh_cn

Not applicable

11.578.321

14-Jun-2018

13:45

Not applicable

File_microsoft.rtc.management.dllhelp.xml.zh_tw

Not applicable

11.536.204

14-Jun-2018

13:45

Not applicable

File_microsoft.rtc.management.update.dll

6.0.9319.102

239.376

28-Oct-2015

11:37

x86

File_microsoft.rtc.management.update.resources.dll.de_de

6.0.9319.102

13.176

01-Jul-2020

16:26

Not applicable

File_microsoft.rtc.management.update.resources.dll.es_es

6.0.9319.102

13.176

01-Jul-2020

16:27

Not applicable

File_microsoft.rtc.management.update.resources.dll.fr_fr

6.0.9319.102

13.176

01-Jul-2020

16:25

Not applicable

File_microsoft.rtc.management.update.resources.dll.it_it

6.0.9319.102

13.176

01-Jul-2020

16:26

Not applicable

File_microsoft.rtc.management.update.resources.dll.ja_jp

6.0.9319.102

13.176

01-Jul-2020

16:26

Not applicable

File_microsoft.rtc.management.update.resources.dll.ko_kr

6.0.9319.102

13.176

01-Jul-2020

16:26

Not applicable

File_microsoft.rtc.management.update.resources.dll.pt_br

6.0.9319.102

13.176

01-Jul-2020

16:25

Not applicable

File_microsoft.rtc.management.update.resources.dll.ru_ru

6.0.9319.102

13.176

01-Jul-2020

16:25

Not applicable

File_microsoft.rtc.management.update.resources.dll.zh_cn

6.0.9319.102

13.176

01-Jul-2020

16:25

Not applicable

File_microsoft.rtc.management.update.resources.dll.zh_tw

6.0.9319.102

13.176

01-Jul-2020

16:37

Not applicable

File_microsoft.rtc.management.writableconfig.dll

6.0.9319.580

2.242.424

18-Apr-2020

09:01

x86

File_microsoft.rtc.rgs.management.dllhelp.xml.de_de

Not applicable

475.602

23-Oct-2015

02:13

Not applicable

File_microsoft.rtc.rgs.management.dllhelp.xml.en_us

Not applicable

453.280

23-Oct-2015

02:15

Not applicable

File_microsoft.rtc.rgs.management.dllhelp.xml.es_es

Not applicable

469.641

23-Oct-2015

02:13

Not applicable

File_microsoft.rtc.rgs.management.dllhelp.xml.fr_fr

Not applicable

478.538

23-Oct-2015

02:13

Not applicable

File_microsoft.rtc.rgs.management.dllhelp.xml.it_it

Not applicable

473.429

23-Oct-2015

02:13

Not applicable

File_microsoft.rtc.rgs.management.dllhelp.xml.ja_jp

Not applicable

513.855

23-Oct-2015

02:13

Not applicable

File_microsoft.rtc.rgs.management.dllhelp.xml.ko_kr

Not applicable

470.575

23-Oct-2015

02:13

Not applicable

File_microsoft.rtc.rgs.management.dllhelp.xml.pt_br

Not applicable

474.669

23-Oct-2015

02:13

Not applicable

File_microsoft.rtc.rgs.management.dllhelp.xml.ru_ru

Not applicable

563.186

23-Oct-2015

02:13

Not applicable

File_microsoft.rtc.rgs.management.dllhelp.xml.zh_cn

Not applicable

429.725

23-Oct-2015

02:13

Not applicable

File_microsoft.rtc.rgs.management.dllhelp.xml.zh_tw

Not applicable

428.639

23-Oct-2015

02:13

Not applicable

File_ocsrgscmdlets.format.ps1xml

Not applicable

39.570

19-Jun-2018

04:30

Not applicable

File_ocstypes.ps1xml

Not applicable

933.673

19-Jun-2018

04:31

Not applicable

File_ocsumutil.resources.dll.de_de

6.0.9319.0

122.232

01-Jul-2020

16:27

Not applicable

File_ocsumutil.resources.dll.es_es

6.0.9319.0

122.232

01-Jul-2020

16:26

Not applicable

File_ocsumutil.resources.dll.fr_fr

6.0.9319.0

123.256

01-Jul-2020

16:25

Not applicable

File_ocsumutil.resources.dll.it_it

6.0.9319.0

122.232

01-Jul-2020

16:25

Not applicable

File_ocsumutil.resources.dll.ja_jp

6.0.9319.0

123.768

01-Jul-2020

16:26

Not applicable

File_ocsumutil.resources.dll.ko_kr

6.0.9319.0

121.720

01-Jul-2020

16:27

Not applicable

File_ocsumutil.resources.dll.pt_br

6.0.9319.0

121.224

01-Jul-2020

16:27

Not applicable

File_ocsumutil.resources.dll.ru_ru

6.0.9319.0

129.400

01-Jul-2020

16:27

Not applicable

File_ocsumutil.resources.dll.zh_cn

6.0.9319.0

119.160

01-Jul-2020

16:27

Not applicable

File_ocsumutil.resources.dll.zh_tw

6.0.9319.0

119.672

01-Jul-2020

16:27

Not applicable

File_psdcleanupscheduledtasknightlyrunconfig.xml

Not applicable

4.064

19-Jun-2018

02:47

Not applicable

File_purgehealthmonitoringusertransactions.ps1

Not applicable

13.921

19-Jun-2018

04:27

Not applicable

File_remoteocscmdlets.format.ps1xml

Not applicable

498.060

18-Apr-2020

09:02

Not applicable

File_reportdata.de_de.xml

Not applicable

11.393.904

01-Jul-2020

16:25

Not applicable

File_reportdata.en_us.xml

Not applicable

11.358.611

29-Oct-2018

04:14

Not applicable

File_reportdata.es_es.xml

Not applicable

11.394.295

01-Jul-2020

16:28

Not applicable

File_reportdata.fr_fr.xml

Not applicable

11.409.268

01-Jul-2020

16:30

Not applicable

File_reportdata.it_it.xml

Not applicable

11.390.410

01-Jul-2020

16:32

Not applicable

File_reportdata.ja_jp.xml

Not applicable

11.409.019

01-Jul-2020

16:34

Not applicable

File_reportdata.ko_kr.xml

Not applicable

11.381.069

01-Jul-2020

16:35

Not applicable

File_reportdata.pt_br.xml

Not applicable

11.389.616

01-Jul-2020

16:37

Not applicable

File_reportdata.ru_ru.xml

Not applicable

11.511.081

01-Jul-2020

16:39

Not applicable

File_reportdata.zh_cn.xml

Not applicable

11.343.481

01-Jul-2020

16:43

Not applicable

File_reportdata.zh_tw.xml

Not applicable

11.346.335

01-Jul-2020

16:41

Not applicable

File_reportsetup.exe

6.0.9319.537

513.776

29-Oct-2018

05:53

x86

File_reportsetup.resources.dll.de_de

6.0.9319.537

13.704

01-Jul-2020

16:43

Not applicable

File_reportsetup.resources.dll.es_es

6.0.9319.537

13.704

01-Jul-2020

16:43

Not applicable

File_reportsetup.resources.dll.fr_fr

6.0.9319.537

13.704

01-Jul-2020

16:43

Not applicable

File_reportsetup.resources.dll.it_it

6.0.9319.537

13.704

01-Jul-2020

16:44

Not applicable

File_reportsetup.resources.dll.ja_jp

6.0.9319.537

13.696

01-Jul-2020

16:43

Not applicable

File_reportsetup.resources.dll.ko_kr

6.0.9319.537

13.704

01-Jul-2020

16:43

Not applicable

File_reportsetup.resources.dll.pt_br

6.0.9319.537

13.704

01-Jul-2020

16:43

Not applicable

File_reportsetup.resources.dll.ru_ru

6.0.9319.537

13.696

01-Jul-2020

16:43

Not applicable

File_reportsetup.resources.dll.zh_cn

6.0.9319.537

13.176

01-Jul-2020

16:26

Not applicable

File_reportsetup.resources.dll.zh_tw

6.0.9319.537

13.176

01-Jul-2020

16:26

Not applicable

File_rtcsres.dll.de_de

6.0.9319.559

1.784.696

21-Jul-2019

03:42

Not applicable

File_rtcsres.dll.en_us

6.0.9319.559

1.501.560

21-Jul-2019

03:42

Not applicable

File_rtcsres.dll.es_es

6.0.9319.559

1.785.208

21-Jul-2019

03:42

Not applicable

File_rtcsres.dll.fr_fr

6.0.9319.559

1.834.872

21-Jul-2019

03:42

Not applicable

File_rtcsres.dll.it_it

6.0.9319.559

1.756.024

21-Jul-2019

03:42

Not applicable

File_rtcsres.dll.ja_jp

6.0.9319.559

913.272

21-Jul-2019

03:42

Not applicable

File_rtcsres.dll.ko_kr

6.0.9319.559

862.584

21-Jul-2019

03:42

Not applicable

File_rtcsres.dll.pt_br

6.0.9319.559

1.694.584

21-Jul-2019

03:42

Not applicable

File_rtcsres.dll.ru_ru

6.0.9319.559

1.647.480

21-Jul-2019

03:43

Not applicable

File_rtcsres.dll.zh_cn

6.0.9319.559

629.624

21-Jul-2019

03:42

Not applicable

File_rtcsres.dll.zh_tw

6.0.9319.559

626.552

21-Jul-2019

03:42

Not applicable

File_skypeforbusiness_b8499a8b_4b90_43b8_a27e_3c4e7b292c44_helpinfo.xml

Not applicable

1.788

14-Jun-2018

13:47

Not applicable

File_user.format.ps1xml

Not applicable

49.279

19-Jun-2018

04:24

Not applicable

File_wrtcesproxy.dll

6.0.9319.102

38.592

28-Oct-2015

11:35

x64

File_xdseventres.dll.de_de

6.0.9319.281

101.056

31-Mar-2017

18:18

Not applicable

File_xdseventres.dll.en_us

6.0.9319.281

87.744

31-Mar-2017

18:18

Not applicable

File_xdseventres.dll.es_es

6.0.9319.281

102.592

31-Mar-2017

18:20

Not applicable

File_xdseventres.dll.fr_fr

6.0.9319.281

101.568

31-Mar-2017

18:20

Not applicable

File_xdseventres.dll.it_it

6.0.9319.281

101.056

31-Mar-2017

18:23

Not applicable

File_xdseventres.dll.ja_jp

6.0.9319.281

61.120

31-Mar-2017

18:23

Not applicable

File_xdseventres.dll.ko_kr

6.0.9319.281

57.536

31-Mar-2017

18:23

Not applicable

File_xdseventres.dll.pt_br

6.0.9319.281

96.448

31-Mar-2017

18:23

Not applicable

File_xdseventres.dll.ru_ru

6.0.9319.281

92.864

31-Mar-2017

18:23

Not applicable

File_xdseventres.dll.zh_cn

6.0.9319.281

47.808

31-Mar-2017

18:23

Not applicable

File_xdseventres.dll.zh_tw

6.0.9319.281

46.272

31-Mar-2017

18:23

Not applicable

Mgcsprocs.sql

Not applicable

187.644

09-Nov-2017

07:56

Not applicable

Qoedb.sql

Not applicable

894.983

29-Oct-2018

04:12

Not applicable

Qoejobs.sql

Not applicable

8.472

21-Jul-2019

02:05

Not applicable

Rtcabdb.sql

Not applicable

179.996

19-Jun-2018

02:55

Not applicable

Rtcabdb2016.sql

Not applicable

180.044

19-Jun-2018

02:55

Not applicable

Rtcdb.sql

Not applicable

195.034

19-Jun-2018

02:51

Not applicable

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×